TERRAM - termicky zpevněná geotextilie

Termicky zpevněná geotextilie TERRAM s oddělovací a filtrační funkcí

TERRAM zajišťuje filtrační stabilitu u hloubkových drenů a zabraňuje promísení jednotlivých vrstev zemin. Geotextilie TERRAM je termicky zpevněná geotextilie ze směsi vláken PP a PE.

Geotextilie TERRAM se vyznačuje vysokoupevností v tahu při relativně nízké průtažnosti Toto ovlivňuje vedle oddělovací filtrační funkce také stabilitu zemin. Z důvodu velmi malé tloušťky geotextílie je transportní role kompaktní a snasno se s ní manipuluje.

Přednosti

Geotextilie TERRAM – je vyrobena z nekonečných vláken a disponuje řadou výhod ,které ji předurčují pro použití jako oddělovací geotextilii při výstavbě komunikací, stejně tak i jako filtrační geotextilii v odvodnění staveb při výstavbě železničních těles:

 • náhrada drahých a nákladných minerálních vrstev
 • umožňuje bezztrátový prostup vody k drenážnímu zařízení
 • brání ucpání drenážního potrubí
 • brání promísení hrubo a jemnozrnných materiálů
 • umožňuje dosažení úspory nákladů na výplňové materiály při výstavbě komunikací
 • neutrální k životnímu prostředí a odolný proti hnilobě
 • lehce se pokládá ve vlhku (nenasává do sebe vlhkost)
 • role se lehce řežou (běžným nožem).

Dodávaný sortiment

Program dodávek variant je velmi pestrý:

 • geotextilie jsou zhotoveny z nekonečných vláken třídy 1A
 • gramáž je od 90 do 335 g/m2
 • šíře: 1,12 m, 1,5 m, 2,25 m a 4,5 m
 • třída geotextilií: 1 – 5
 • tažnost: 25 – 30 %.