TERRAM-zpevněná rohož

TERRAM-termicky zpevněná rohož pro drenáž, filtraci, ochranu a odplynění.

TERRAM-drenážní rohož se skládá z drenážního elementu
a jednoho nebo dvou filtračních vrstev, resp. drenážní element
s jednou filtrační vrstvou a jednou těsnící fólií.

Slouží k odvodnění stavebních dílů, které jsou ve styku
se zeminou, stejně tak k drenáži a odplynění skládek.

Díky své struktuře (3 vrstvy) a své vysoké stabilitě proti tlakům
se hodí také pro ochranu izolací proti mechanickému poškození.

Přednosti

TERRAM-drenážní rohož splňuje požadavky pro použití geotextilií při zemních pracích
u silničních staveb a požadavky dle DIN 4095.
Drenážní rohože s oboustranně nakašírovanými rouny splňují také požadavky WAS 7, spolkového ministerstva dopravy.

Oproti minerálním drenážním vrstvám má TERRAM následující přednosti:

 • žádná náročná pokládka materiálu podle zrnitosti
 • žádné vícepráce při pokládce (rouno + filtrační materiál + rouno)
 • snížení požadavků na materiál a úspora dopravních nákladů
 • rychlá a jednoduchá pokládka
 • dlouhodobě stabilní vlastnosti materiálu díky průmyslové výrobě a výstupní kontrole
 • vysoká odolnost proti tlaku
 • vysoká schopnost odvodu vody i při vysokém zatížení
 • velmi malé změny v odvodu vody i při nárůstu zatížení
 • kompaktní konstrukce, díky tomu malý průměr role
 • velmi malé tečení materiálu
 • velké a variabilní šířky rolí (až 4 m).

Dodávany sortiment

 • TERRAM B1 - drenážní mřížovina s filtračním rounemTERRAM 1B1,
  1C1 a 1E1 - drenážní mřížovina s různými tloušťkami a 2 filtračními rouny
 • TERRAM 1BZ - drenážní mřížovina s filtračním rounem
  a PE-fóliíprůměry rolí: 2 m resp. 4 m šířka a 25 m délka.