RAUTERRA - vrstvený geokompozit

RAUTERRA® zajišťuje nejen oddělovací funkci, ale i filtrační a drenážní.

RAUTERRA® zajišťuje zvýšení únosností a zajištění účinku mrazuodolných vrstev.
Vrstvený geokompozit RAUTERRA® zajišťuje díky vysokopevnostní vrstvě z tkaných pásků z PP, která je odolná alkáliím a vrstvě mechanicky zpevněných vláken z PP. RAUTERRA® disponuje dostatečnými velmi dobrými parametry na pevnost a růtažnost a je jí možno využít pro pokládku do všech typů půd odolává běžným mikroorganismům a chemikáliím.

Přednosti

Výhody geokompozitu RAUTERRA v dopravním stavitelství, výstavbě hrází a skládek

 • stejnoměrné sesedání díky stejnoměrnému účinku roznášení zatížení
 • rovnoměrné zvýšení únosnosti od existujícího zatížení
 • úspora stavebního materiálu
 • zvýšení bezpečnosti proti sesuvům půdy
 • zabraňuje promísení jednotlivých vrstev materiálů zvláště jemnozrnných
 • zabraňuje vstupu jemných částic do nenamrzavých vrstev
 • zabraňuje propadání materiálů v náspech do spodních vrstev
 • snižuje přetlak vody v porech
 • krátká doba výstavby díky rychlé ochraně náspu
 • nízké stavební náklady
 • ochrana minerálního utěsnění proti střihovému napětí
 • zabraňuje promísemí minerálního těsnění s další vyrovnávací vrstvou
 • neutrální k životnímu prostředí a odolný proti hnilobě

Dodávaný sortimet

Náš program dodávky zahrnuje dvě mnohostranně použitelné varianty
Oba geokompozity jsou schválenyEBA – zkušebním ústavem pro použití na Deutsche Bahn AG.

 • RAUTERRA PP 45/45 s podélnou a příčnou pevností 45 kN
 • RAUTERRA PP 45/45 s podélnou a příčnou pevností 75 kN
 • rozměr role: šíře 5,2 m - návin 50 m