Odvodnění & drenážní systémy

Odvodnění & drenážní systémy

U drenáží slouží k tomu, aby umožňovaly nebo ulehčovaly odtok vody. REHAU Vám nabízí vedle drenážního potrubí RAUDREN G z PVC, RAUDREN z PP a drenážní šachty PP DN 315, kompletní systém k odvodnění stavebního pozemku pro jedno- a vícegenerační domy, stejně tak i pro odvodnění ploch pro průmyslové stavby. Nabízíme Vám však také systémová řešení pro sportovní areálů, parků, zemědělských ploch, ale i řešení využitelná při výstavbě silnic.