Inženýrské sítě

Systémy pro nejdůležitejší surovinu budoucnosti: vodní hospodářství

V přírodním koloběhu nepřijde ani kapka vody nazmar. Tento perfektní systém je vzorem pro REHAU a naše systémy. Dodáváme technická řešení pro kompletní koloběh vody, od zásobování pitnou vodou přes využívání dešťové vody až po odvod splaškové vody. Materiály z polymerů, které používáme, zajišťují těsnost a bezpečnost systémů až 100 let.

Dešťová voda je výzva pro budoucnost. Kvalifikované posouzení problematiky dešťové vody
představuje dnes ve všech stavebních projektech centrální úkol. A ktuální vývoj (neprodyšné uzavírání přirozených ploch, nebezpečí povodní, narušení vodního hospodářství, citelné klimatické změny) přitom charakterizuje zvyšující se složitost a provázanost daného tématu. Přitom právě hospodaření s dešťovou vodou poskytuje mnohostranné možnosti, které respektují rostoucí požadavky na moderní odvodňovací systémy. Vědomí odpovědnosti a ochota každého z nás ke spolupráci jsou nutné k tomu, abychom ochránili a zachovali zásoby vody i pro příští generace.

REHAU vám nabízí:

  • podporu při řešení problémů díky dlouholetým zkušenostem a odpovídajícímu know-how
  • individuální poradenství zaměřené na řešení problémů při dimenzování a projektování, stejně jako podporu na místě při montáži
  • různá systémová řešení se stavebními součástmi, které jsou optimálně sladěny pro vaše individuální požadavky
  • inovativní ekonomické výrobky s dlouhou životností.