RAUBIOXON provzdušňovací systémy

Popis

REHAU nabízí při stavbě nových ČOV nebo pro jejich sanaci kompletní provzdušňovací systémy: od dmychadla až po provzdušňovací elementy. Dále navrhujeme povzdušňovací systém dle požadavku investora a vypracováváme projekční nákresy. V porovnání s jinými způsoby provzdušňování, se provzdušňovací systémy RAUIOXON vyznačují výrazně 
nízkou instalační náročnost.


Přehled produktů:

 • RAUBIOXON PLUS na 4hranné nerezové trubky
 • RAUBIOXON DUO PLUS na kulaté trubky z nerezu a PVC-U
 • RAUBIOXON – kruhový provzdušňovač na kulaté trubky z nerezu a PVC-U.

Přednosti

 • kompletní systém z jedné ruky
 • rychlá montáž trubkových provzdušňovacích elementů RAUBIOXON na rozdělovač vzduchu
 • bezpečná a jednoduchá montáž rozdělovače vzduchu
  do nádrže
 • bezproblémová demontáž po dlouholetém provozu.

Možnosti využití

Jako provzdušňovací elementy k provzdušňování odpadních vod ve fázi biologického čištění.
Tento systém lze použít pro komunální i průmyslové ČOV.

Dodávaný sortiment

 • RAUBIOXON-trubní provzdušňovací systémy
 • závitové tyče s montážními adaptéry k upevnění elementu RAUBIOXON na rozdělovač vzduchu
 • rozdělovač vzduchu k nerezu nebo vysocehodnotných polymerních materiálů
 • adaptéry k připojení na všechny existující rozdělovače vzduchu.