My o nás

REHAU BAU

REHAU - nabízíme Vám systémová řešení pro stavebnictví

Budovy jsou komplexní organismy, které sestávají z různých prvků a oběhů, které fungují pouze v případě, když všechny komponenty do sebe zapadají a vzájemně harmonizují.

Proto dnes neuvažujeme pouze o produktech, ale o systémech. Firma REHAU je v Evropě vedoucím poskytovatelem řešení na bázi polymerů ve stavebnictví v oblasti okenních systémů a fasád, techniky budov a inženýrských sítí.

Rozmanitost našich systémů nabídne řešení a správné technologie pro všechna Vaše přání a požadavky.

Na budoucnost orientovaná nová systémová řešení především pro energeticky efektivní stavby, formují nové trendy ve stavebnictví. Řešení nabízí našim zákazníkům a partnerům významnou úsporu, šetření zdrojů a životního prostředí a zajištění dostatečného energetického pokrytí pro budoucí generace.
REHAU rozsáhlé technické poradenství zahrnuje pomoc při projektování přes plánování, až po pomoc při provádění stavby.

Okenní systémy a fasády

Technika budov

Inženýrské sítěObnovitelné energie

V oblasti okenních systémů a fasád zásobujeme naše zákazníky konkurenceschopnými programy a službami. Nabídka zahrnuje podporu v oblasti techniky, designu, marketingu a servisu. Všechny profilové systémy mají společnou platformu, a to, aby byla u zákazníka docílena optimální produktivita.

Oblast techniky budov rozvíjí a vyrábí kompletní řešení pro moderní vytápění a chlazení, pro rozvody vody a plynu, pro průmyslové trubní rozvody i pro oblast ektroinstalace. Dodáváme jak standardizované systémy, tak i specifická řešení pro požadovaný segment trhu.

Do oblasti inženýrských sítí přináší REHAU velký ekonomický a ekologický pokrok, a to formou inteligentních řešení pro vodní hospodářství, energetickou a komunikační techniku, zemní práce i zakládání staveb. Také podporujeme naše zákazníky při analýze, koncepci, projektování, plánování, realizaci a prosazování našich systémů.

Zásoby energií a zdroje šetrné k životnímu prostředí jsou důležitým tématem budoucnosti a především pro investory. Již dlohá léta sází firma REHAU nejen na efektivní výrobu energie, ale především na obnovitelné zdroje. S energeticky komfortním systémem byl vytvořen ucelený systém pro plošná vytápění a chlazení, geotermii a sluneční energii, doplněn i o tepelná čerpadla.