Obnovitelné energie

Obnovitelné energie: účinná řešení pro ochranu klimatu.

Nejlepší energie je ta, která se nemusí nákladně získávat a vyrábět, ale prostě je – a to v neomezeném množství. Firma REHAU umožňuje majitelům nemovitostí využít alternativní zdroje energií pro vytápění a chlazení objektů. Bez rozdílu, zda využíváte slunečnou energii, geotermii, teplo prostředí nebo současnou výrobu tepla a elektřiny při spalování biomasy – možnosti je mnoho. Využitím jednoho ze zdrojů splníte i požadované normy při výstavbě nových objektů, ale i sanacích a významnou měrou přispějete k dosažení důležitého cíle - omezení skleníkových plynů.