Geotermie

Vytápění a chlazení pomocí geotermálního tepla

Obnovitelné energie jsou nevyčerpatelné, šetrné k životnímu prostředí a ekonomicky velmi zajímavé. Zemní teplo lze bez ohledu na roční dobu a počasí v České republice efektivně využívat v hloubce od cca. 1,5 m. Již od hloubky 10 m panuje celý rok stálá teplota 8-12°C.Při využívání zemního tepla cirkuluje teplonosné médium ve vertikálně, radiálně nebo horizontálně položených vedeních, odebírá tím teplo ze země a předává ho následně tepelnému čerpadlu, které následně tuto energii převádí na teplotu potřebnou pro vytápění.