Vaše cesta k sezónnímu akumulátoru tepla

Popis

Vaše cesta k sezónnímu akumulátoru tepla: projektování s předpoklady

Integrace sezónního akumulátoru musí být zohledněna již v prvních krocích vytváření konceptu energetického konceptu. Geotermický akumulátor tepla je významná složka konceptu pro vytápění/chlazení a proto je nutné jej brát v úvahu již v pilotní fázi jako systémový komponent.

Pokud potřebujete zjistit, jestli je integrace sezónního akumulátoru tepla vhodná a proveditelná pro Váš stavební záměr, můžete to pro začátek odhadnout pomocí tzv Quick-Scans.

V dalších krocích projektování geotermálních sond – akumulátorů tepla je klíčovým komponentem dynamická simulace sezónního akumulátoru.