Vytápění průmyslových ploch

Popis

Vytápění průmyslových ploch – moderní vytápění
pro průmyslové objekty

Hangáry, logistická centra, výrobní haly atd. – vytápění průmyslových ploch spojuje nízké investiční a provozní náklady s příznivým teplotním profilem. Firma REHAU dodává systémy, které jsou charakteristické vysokou kvalitou, úsporností provozních nákladů a přijatelnou pořizovací cenou.

RAUTHERM S-trubky je umístěna do betonové desky, systém je bezúdržbový. Díky vysokému podílu sálání a nízkému teplotnímu profilu je náš systém ideálně kombinovatelný s alternativními zdroji energie nebo s možností využít odpadního tepla. Firma REHAU dodává systémy, které jsou charakteristické vysokou kvalitou, úsporností provozních nákladů a přijatelnou pořizovací cenou.

 • využitelnost pro všechny typy betonu
  (kromě vysoce zhuštěného válcovaného betonu)
 • možnost pokládky jak na ocelovou síť, tak přímo na izolační vrstvu (např. při použití drátkobetonu)
 • pokládkou podlahového vytápění není ovlivněna zatížitelnost podlahy či její vlastnosti
 • dodává teplo pouze tam, kde je ho potřeba
  (možnost vytápět pouze určité oblasti haly)
 • vynikající hygienické podmínky (nedochází k víření prachu), snižuje počet nemocí z nachlazení
 • dlouhá životnost
 • možnost regulace
 • nízké provozní náklady
 • bezhlučný provoz.

Přednosti

Přednosti

 • topná trubka RAUTHERM S je ze zesítěného polyethylenu (PE-Xa), 20 x 2,0 mm nebo 25 x 2,3 mm, robustní, vynikající pevnost, odolná proti vzniku napěťových trhlin, tvarově stabilní -tzv. paměťový efekt, vynikající odolnost proti stárnutí následkem tepla, velmi dobrá rázová a vrubová houževnatost až pod -50 C, vysoká pevnost proti oděru, při zlomu trubky žádné poškození materiálu, atd.

 • nerozebíratelné spojení, bez o-kroužku, může být použito v betonu bez nutnosti vytvořit revizní šachtu

 • rychlá a jednoduchá montáž díky vysoké flexibilnosti PE-Xa trubek RAUTHERM S

 • pokládka meandrových způsobem zabezpečuje rovnoměrný teplotní profil v hale

 • žádné náklady na údržbu

 • plošné vytápění nemá vliv na zatížitelnost podlahy

 • minimalizují víření prachu v hale
  (minimální rozdíly teplot vzduchu a plochy podlahy)

 • podpora při plánování, projekci a pokládce

Varianty

Varianty

 • vytápění průmyslových ploch - trubka montována na spodní výztužné rohože:
  betonová deska je vyztužena ocelovými rohožemi, trubka je montována na spodní výztuž a uchycena pomocí kabelových třmenů. Následně jsou montovány distanční podpěry a horní armování žádné další náklady na nosné prvky trubek a bezproblémové navrtávání desky (nad trubkou je celá výška betonu)
 • vytápění průmyslových ploch - trubky montována ve středu betonové desky:
  trubky jsou položeny v neutrální zóně a uchyceny jsou na příčných prutech distančních podpěr
 • vytápění průmyslových ploch - betonová deska z drátkobetonu:
  u této varianty je armování nahrazeno ocelovými vlákny v betonu. Pro zachování rozteče jsou trubky zafixovány na vodících lištách RAUFIX/RAILFIX

Systémové komponenty

Systémové komponenty

 • rozdělovač Tichelmann
 • průmyslový rozdělovač
 • kabelové třmeny
 • RAUFIX vodící lišta
 • příchytky RAUFIX
 • RAILFIX vodící lišta pro trubku 25x2,3 mm.

Downloads