Stěnové vytápění/chlazení - suchý způsob

Stěnové vytápění/chlazení – tepelná pohoda ze všech stran

Se systémem stěnového vytápění/chlazení dochází k termické aktivaci stěn. Použitím tohoto systému pro plošné vytápění/chlazení se rozšiřuje naše nabídka nízkoteplotních systémů.

Vlastnosti:

 • systém pro suchou pokládku pro stěnu
 • vhodný pro vytápění/chlazení
 • pro bytové a nebytové objekty
 • stěnové desky - sádrovláknitá deska dle ČSN EN 520
 • stěnové desky s integrovanou trubkou
  RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm v rozteči VA 45 mm.

Přednosti

Přednosti systému:

 • nízká konstrukční výška - síla stěnové desky 15 mm
 • neaktivní plochy se vyplní běžným sádrokartonem
 • rychlý náběh systému
 • suchý způsob instalace je vhodný pro sanaci
 • bez čekání na vyschnutí omítky
 • předvrtaný upevňovací rastr
 • po provedení stěrkování a začištění je deska je připravená ihned k malování.

Systémové komponenty

Stěnové vytápění/chlazení - suchý způsob se skládá
z následujících komponentů:

 • RAUTHERM S trubka 17 x 2,0 a 20 x 2,0 jako připojovací potrubí
 • stěnové desky 2000 x 625 a 1000 x 625 mm
 • široký program tvarovek.