K41-D018_467367_0 - 467367

Těsnící systémy

Naše těsnící systémy zabezpečují maximální jízdní komfort posádky vozu. Ta si tak užívá bezpečnou a klidnou jízdu za každého počasí a jízdních podmínek.

Naše technická řešení přispívají rozhodujícím způsobem k příjemnému pocitu z jízdy. Námi vyvíjené díly nejsou určeny pouze k tomu, aby v oblasti střechy, oken, předního i zadního skla pouze zabránily vniknutí prachu, vody a nečistot, ale mají i důležitý vliv na celkový estetický dojem. Optimalizované výrobní procesy dané vlastní výrobní technologií a nástrojárnou jsou předpokladem pro vysokou přesnost a utěsnění všech navazujících konstrukcí.

Stírací těsnění

Stírací těsnění se nacházejí na bočních dveřích vozidla a uzavírají mezeru mezi plechovou karoserií dveří a zasklením dveří. Námi dodávaná těsnění jsou konstrukčně optimalizována tak, aby velmi účinně uzavírala mezeru pro zasklení jak z vnější, tak z vnitřní strany a chránila tak vnitřek vozu před prachem a hlukem. Navíc napomáhají stejnoměrnému pohybu skla a zároveň čistí jeho povrch při otevírání a zavírání bočních oken. Vedle komponent, které zajišťují základní funkčnost, patří do našeho portfolia i stírací těsnění, která musí splňovat i velmi náročné designové požadavky.

Střešní profily

Těžiště našeho know-how z oblasti střešních profilů leží v produktovém designu a ve výrobě. Díky tomu lze spojit veškeré bezpečnostní funkce těchto dílů s vysokými estetickými nároky a s optimálním komfortem pro pasažéry. Výsledkem tohoto úsilí jsou pak tvarově náročné profily vyráběné na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti inovativních technologií.

Orámování čelního skla

Společně s dodavateli skel vyvíjíme různé druhy profilů používaných jako orámování čelního a zadního skla, které utěsňuje okraj lepeného zasklení a zabraňuje poškození lepeného spoje vodou. Navíc vyrovnává tolerance a mezery mezi zasklením a karoserií. Už při konstrukci tohoto dílu je kladen velký důraz na to, aby bylo možno provést jeho bezproblémovou montáž na připravené sklo a aby také chránil kompletní zasklení při přepravě.

Spodní lišty čelního skla

Spodní lišta čelního skla konstrukčně spojuje čelní sklo vozidla a kryt vodní přepážky. Při její konstrukci se zohledňují různé požadavky daných výrobní technologií, ale také logistické požadavky ze strany zákazníků. Aby bylo možno přizpůsobit provedení těchto dílů na nejrůznější tvarovou rozmanitost geometrie čelních skel, vyrábíme spodní lišty pomocí velmi flexibilních a vysoce inovativních výrobních procesů. Vývoj a výroba našich komponent probíhá v úzké spolupráci s dodavatelem skel a výrobcem automobilů tak, aby byla přesně tvarově přizpůsobena každému čelnímu sklu.

Odvodňovací lišty

Odvodňovací lišty obecně slouží pro spolehlivé a cílené odvádění dešťové vody, která dopadne na čelní sklo, buď přes střechu vozidla nebo přes jeho motorový prostor. Tím se snižuje víření odtékající vody v zorném poli bočního skla a vnějšího zpětného zrcátka. Jejich další funkcí je vymezení potřebných tolerancí mezi zasklením a karoserií a v neposlední řadě slouží i jako důležitý designový prvek, který ovlivňuje vnější vzhled vozu. Technické řešení tohoto dílu zohledňuje především zájmy koncových zákazníků, protože jedním z hlavních hledisek při konstrukci je možnost bezproblémové výměny čelních skel bez poškození odvodňovacích lišt.

Stírací těsnění vnější

Stírací těsnění vnější

Stírací těsnění vnitřní

Stírací těsnění vnitřní

Střešní spárová lišta

Střešní spárová lišta

Odvodňovací lišta

Odvodňovací lišta

Odvodňovací lišta

Odvodňovací lišta

Spodní lišta čelního skla

Spodní lišta čelního skla

Orámování čelního skla

Orámování čelního skla

Engineering progress

Enhancing lives