REHAU_ARTEVO_LowE - 100006629

Udržitelnost jako faktor úspěchu. Včera. Dnes. Zítra.

REHAU Window Solutions na veletrhu Fensterbau Frontale 2024.

08.04.2024

Společnost REHAU Window Solutions se vždy zasazovala o udržitelnost v praxi a také v roce 2024 budeme nadále upevňovat naši dosavadní pozici v této oblasti a chceme být i nadále hybnou silou oboru v otázkách udržitelnosti. Základem tohoto závazku je naše oběhové hospodářství, které je již desítky let zcela uzavřené. REHAU Window Solutions poskytuje i další inovativní impulsy, například použití PVC vyrobeného z obnovitelných zdrojů nebo pevně stanovený strategický plán, který zakotvuje udržitelnost jako hlavní téma ve všech úrovních obchodních aktivit celé organizace.

Kontakt pro media

Sascha Gorhau

Ytterbium 4, 91058 Erlangen
Tel.: +49 9131 92-5586
Sascha.Gorhau@rehau.com

Strategie Net-Zero umožňuje úspěšnou realizaci udržitelné transformace v rozsahu 1, 2 a 3 do roku 2040

V roce 2024 budeme pokračovat v rozhodné realizaci své strategie udržitelnosti zaměřené na budoucnost. Jasně definované milníky strategie Net Zero poskytují v oblastech 1, 2 a 3 jasný a spolehlivý kompas, který umožňuje úspěšnou realizaci udržitelné transformace společnosti REHAU Window Solutions a jejích partnerů do roku 2040.

 • Rozsah 1 a 2: Zaměření na energetickou účinnost a nákup energie.
 • Rozsah 3: Optimalizace nákupu v úzké spolupráci se všemi partnery a dodavateli (PVC, obaly, ocel a doprava).

Recyklovaný obsah až 80 % a téměř o 88 % nižší emise CO2 - udržitelnost je ověřitelná, měřitelná a plně integrovaná do všech oblastí podnikání

Udržitelnost je pro REHAU Window Solutions více než jen závazek: více než 60 % celkové výrobní tonáže obsahuje recyklovaný materiál. V rámci zcela uzavřeného oběhového hospodářství shromažďují tři recyklační závody společnosti v Německu, Velké Británii a Polsku 70 000 tun recyklovaného materiálu ročně. REHAU Window Solutions tak pokrývá 100 procent vlastního obsahu recyklátu pro výrobu profilů. Trhy tak mohou těžit z udržitelných profilových systémů s až 80 % podílem recyklátu. Důsledná integrace recyklátů vede k téměř 88 procentům nižším emisím CO2 ve srovnání s použitím běžného PVC. REHAU Window Solutions tak mimo jiné díky optimálnímu využití recyklátů ušetří celkem 100 000 tun CO2 ročně. Značka EcoPuls je důkazem využívání progresivního recyklačního managementu. To vše z jediného zdroje, od společnosti REHAU Window Solutions.

Inovace pomáhají vytvářet jistoty do budoucnost

Dalším rozhodujícím krokem je „Urban Mining“ (neboli „městská těžba) díky evidenci instalovaných oken. REHAU Window Solutions zajišťuje, aby se každý dům ve městě mohl stát zdrojem surovin pro výrobu oken pro budoucí generace. Digitální identifikační štítek REHAU Window.ID, který je umístěný na okně, totiž umožňuje jasný přehled a identifikaci v rámci celého objektu a kromě sledovatelnosti zajišťuje také efektivitu a přidanou hodnotu pro odborníky z oboru oken v celém hodnotovém řetězci. Nové inovace neustále optimalizují oběhové hospodářství REHAU a vytvářejí slibné obchodní modely. To poskytuje jistoty do budoucna a přispívá partnerům a zákazníkům společnosti REHAU Window Solutions s budoucími výzvami.

ARTEVO terra – inovovaný profilový systém s nejnižší emisí CO2

ARTEVO terra představuje nejnovější ekologickou alternativu k dřevěným a hliníkovým oknům a jedná se o nejudržitelnější prémiový okenní systém s nejnižší emisí CO2. ARTEVO terra je další variantou produktu patřícího do rodiny systémů ARTEVO, která se se svou montážní hloubkou 80 mm nachází na společné systémové platformě s REHAU SYNEGO AD a MD.

ARTEVO TERRA:

 • Prémiový systém vytvořený z recyklovaného PVC v jádru profilu a v horní vrstvě s PVC vyrobeného za pomoci etylenu, kdy jsou k jeho výrobě namísto fosilních surovin použity udržitelné zdroje.
 • Toto PVC nekonkuruje při své výrobě potravinovému řetězci a zanechává o 90 % nižší stopu CO2 než PVC vyrobené z primárních surovin.
 • Obsahuje až 80 % recyklátu PCR (Post Consumer) + PIR (Post Industrial).
 • Kompletní integrace do bezproblémového oběhového hospodářství REHAU Window Solutions: použitý recyklát pochází z oběhového cyklu materiálu v rámci REHAU, kdy se po době svého využití opět vrací do oběhu.
 • Do výšky křídla 2,4 m nejsou nutné ocelové výztuhy, čímž se opět výrazně snižuje stopa CO2.
 • Použití LowE fólie ve funkční komoře profilů ARTEVO terra zajišťuje nejlepší hodnoty tepelné izolace. To znamená, že produkce CO2 se snižuje nejen při výrobě profilů, ale také při samotném využívání.
 • Dokonalá zpracovatelnost při výrobě a montáži je stejně rychlá a bezpečná jako u základního systému ARTEVO.

REHAU ARTEVO terra je ideální volbou v případě, že jsou požadována udržitelná systémová řešení z obnovitelných surovin bez fosilních zdrojů.

REHAU Window Solutions přebírá odpovědnost za udržitelnost - stejně jako jeho partneři a zákazníci

Společnost REHAU Window Solutions i nadále nabízí svým partnerům a zákazníkům inovativní možnosti, aby zůstala trvale úspěšná na trzích po celém světě. Tím posilujeme svou pozici relevantního mluvčího v oboru. K výsledkům patří úspěšná politická práce, jako je povolení výjimky pro recyklované PVC ve stavebních profilech. Společnost REHAU Window Solutions za ni bude i nadále zodpovědná.

Inovace od REHAU Window Solutions, představené na předním veletrhu v Norimberku, se soustředily na následující témata:

 • All in One Partner - vše od jednoho partnera.
 • Profily vyladěné k dokonalosti - zabezpečení pro hlavní činnosti.
 • Připravenost na budoucnost - inovace a inspirace pro udržitelný úspěch. 
 • Bezkonkurenční efektivita - nová řešení pro nové obchodní příležitosti.
 • Udržitelnost jako faktor úspěchu. Včera. Dnes. Zítra.
 • Create Difference. Grow Business - vytvářejte rozdíly, rozvíjejte podnikání.


REHAU Window Solutions 2024. All in One Partner. 
Create Difference. Grow Business.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection