Nachhaltigkeit

REHAU EcoPuls

Trvalá udržitelnost v praxi

Jako celosvětově vyrábějící podnik si je společnost REHAU vědoma zvláštní odpovědnosti za člověka a životní prostředí. S vědomím plné odpovědnosti používáme suroviny a zpracovávané materiály sledujeme během jejich celého životního cyklu.

Trvalá udržitelnost je ve firemních hodnotách REHAU pevně zakotvenou hodnotou a podstatným způsobem spoluurčuje naše podnikatelské jednání. Udržitelnost pro nás znamená:

Ochrana surovin

Spokojenost zaměstnanců

Energeticky účinné produkty

Dlouhodobá podnikatelská strategie

Do roku 2020 budeme investovat více než 65 milionů Euro do vlastních i externích recyklačních zařízení a do výroby trvale udržitelných systémů okenních profilů, která bude zohledňovat ochranu přírodních zdrojů. Náš cíl: podstatné zvýšení podílu recyklátu v našich evropských závodech - z dnešních 25 % až na 50 % do r. 2020. Používáním recyklovaných materiálů ve vnitřním jádru okenních profilů vsázíme na udržitelnou výrobu.

Tím již dnes dosahujeme úspory CO2 až 97 000 tun ročně. Okna REHAU ECO PULS ztělesňují tento pozitivní ekologický přínos.

Ke zprávě o trvalé udržitelnosti

700-D034 - 23396693

210078_CZ - 71881

Uzavřený oběh materiálu

Ze starých oken a odřezků z profilů se stávají nové, inovativní a udržitelné okenní systémy – při stejné kvalitě ve srovnání s okny REHAU z prvomateriálu. Materiál se shromažďuje, čistí, rozmělňuje, třídí, částečně zušlechťuje a na závěr se opět uvádí do koloběhu výroby nových okenních profilů.

I pro náš hightech materiál RAU‑FIPRO existuje vlastní recyklační koloběh: Materiál se vytřídí pomocí markerů a následně se opět stává součástí kvalitních okenních profilů RAU‑FIPRO.

Další informace o našem partnerovi v oblasti recyklace starých oken: www.dekura.de​​​​​​​

Vynikající trvalá udržitelnost: Prestižní značka VinylPlus

Za naši ekologickou výrobu, naše recyklační opatření i za náš trvale udržitelný vývoj produktů jsme obdrželi prestižní značku VinylPlus. Nákup surovin, jejich zpracování nebo recyklace: napříč celým procesním řetězcem splňujeme různorodá auditovaná kritéria pro certifikaci a získání prestižní značky VinylPlus – první prestižní značka pro udržitelná okna z PVC.

Stejně jako SYNEGO, Brillant‑Design, Euro‑Design 60, Euro‑Design 70, Total 70, Aralya, Titanium Design a TriTec 60, tak je i mnoho systémů REHAU držitelem značky VinylPlus, která stávající pečeť kvality doplňuje o aspekt trvalé udržitelnosti. Ocenění získaly i okenní profily GENEO, Neferia a Nordic Design z materiálu zesíleného skelnými vlákny RAU‑FIPRO.

VinylPlus zertifiziert


REHAU EcoPulsVsaďte prostřednictvím systému REHAU ECO PULS na udržitelné okenní systémy šetrné k přírodním zdrojům.

Ke stažení

Engineering progress

Enhancing lives