Výroba

Podstata produkce - naše závody.

V našich výrobních závodech pro odvětví Automotive vznikají z dat připravených na vývojových a konstrukčních pracovištích hotové komponenty pro automobilový průmysl. Naše know-how, které zahrnuje nejrůznější výrobní postupy, nám umožňuje výrobu velice široké palety výrobků v nejrůznějších variantách. Například naše výroba nárazníků je reprezentována více než půl milionem různých provedení výsledného produktu. Hotové díly dodáváme přímo na výrobní linky výrobců automobilů. V průběhu celého procesu výroby udržuje společnost REHAU ty nejvyšší bezpečnostní standardy pro ochranu a bezpečnost svých zaměstnanců.

Výrobní proces REHAU

Extruze

Už od samého počátku výroby prvních vytlačovaných dílů pro automobilový průmysl před více jak 50 lety se firma REHAU snaží neustále zlepšovat kvalitu a výkon svých extruzních linek. Při extruzi zachycuje hmotu ve formě granulátu šnek a ten ji pomocí šnekového ústrojí dopravuje dál. Třením a dodatečným zahříváním se tato hmota poté změkčuje. Během procesu se zvyšuje tlak a šnekové ústrojí zároveň protlačuje již tvarovatelnou hmotu přes formovací nástroj, který dává nekonečnému polotovaru podobu profilu. Vnější kontura tohoto profilu přesně odpovídá obrysům tvarovacího nástroje. Podle tvaru nástroje vyrábí REHAU pomocí této technologie mimo jiné i různé těsnicí profily pro oblast výroby těsnění.

Extruze

Extruze Vyfukování

Zde se jedná o kombinaci extruze a vyfukování dutých tvarů. Přitom je extrudovaný dutý profil ve formě široké hadice ještě za horka přiveden do formovacího nástroje, kde dochází k ustřižení potřebné délky polotovaru, jeho slisování a vyfouknutí do potřebného tvaru uvnitř uzavřené formy. Tento postup se hodí především pro výrobu technických dutých těles. Pro tento výrobní postup je typická rozdílná tloušťka stěn tvarovky. Firma REHAU používá tuto technologii mimo jiné pro výrobu ventilačních a klimatizačních rozvodů.

Extruze Vyfukování

Vstřikovaný odlitek

Vstřikové lití je technologie používaná pro výrobu tvarovek. Pomocí systému šnekového soustrojí a válců se výrobní materiál přivede do plastického stavu, rychle se vstříkne do uzavřené, předehřáté formy a po ochlazení a ztuhnutí hmoty se hotový vytvarovaný díl uvolní a vyjme. Firma REHAU vyrábí tímto způsobem například nárazníky nebo spoilery.

Vyfukování

Lakování

Vyrobené tvarové díly jsou pomocí složité technologie lakovány v jednom odstínu nebo ve více barevných odstínech. To probíhá na vlastních, vysoce automatizovaných a bezprašných lakovacích linkách. Firma REHAU lakuje pro mezinárodní automobilový průmysl nejrůznější díly automobilů ve více než 500 barevných odstínech. Jen v Německu odpovídá celková plocha nalakovaná v průběhu jediného dne asi dvojnásobku hrací plochy arény pro Ligu mistrů. Aby bylo možno neustále reagovat na měnící se požadavky zákazníků, je jedním z hlavních úkolů příslušných oddělení vyvíjet a plánovat výrobní postupy a koncepty podle nejnovějších technických a technologických poznatků.

Montagewerk Ingolstadt Audi A3 Stoßfängerkonfektion


Konfekce

Tento komplexní proces navazuje na vlastní výrobu. Na základě svých dlouholetých zkušeností firma REHAU sama vyvíjí a instaluje montážní zařízení pro jednotlivé produkty a podle požadavků zákazníků. Výrobní a zpracovatelské koncepty pro montáž plastových dílů se připravují podle nejnovějších technických poznatků a používají se s hlavním zřetelem kladeným na aspekty kvality a hospodárnosti. Pomocí takových výrobních kroků, jako je svařování ultrazvukem, nebo lepení, jsou potřebné součásti zabudovány do hotového dílu dle požadavku zákazníka a přezkoušeny následnou kontrolou kvality.

Konfekce

Logistika

Jako etablovaný systémový dodavatel pro automobilový průmysl má společnost REHAU k dispozici široké know-how v oblasti logistiky. Každý logistický proces vyvíjíme s inovativním přístupem tak, aby plně odpovídal požadavkům klienta. Všechny kroky běžné v rámci dodavatelského řetězce realizujeme ve vlastní režii, nicméně v úzké spolupráci s našimi zákazníky. Zkušený tým průběžně sleduje a zpracovává i komplexní projekty dodávek na principu JIS/JIT, nebo velmi široký rozsah všech možných variant různých fází logistických procesů, od plánování až po jejich realizaci. Díky tomu, že se naše montážní a logistická centra nacházejí v blízkosti našich zákazníků, je možno dosáhnout i krátkých dodacích lhůt pro jednotlivé odvolávky.

Logistika

Engineering progress

Enhancing lives