Vývojové programy

V rámci našich národních i mezinárodních rozvojových programů podporujeme naše talenty po celém světě a připravujeme je na měnící se požadavky 21. století.

Vedle silného týmového ducha profitují účastníci našich programů z nových, inovativních metod i z výměny informací, která se uskutečňuje napříč firemními odděleními i hierarchiemi. Vzrušující témata, jako je agilní vedení, pravomoc činit strategická rozhodnutí a změny nebo mentální síla, kvalifikují naše budoucí odborníky a vedoucí pracovníky. 

Rozvojový program GROW

GROW je rozvojový program s mezinárodním zaměřením, který je určený jak pro nastupující vedoucí pracovníky, tak i pro odborníky. Různá školení, koučování, zpětná vazba, práce na projektech, mentoring a networking s vrcholovým managementem jsou pouhou částí základů úspěchu, které účastníky optimálním způsobem připravují na jejich budoucí roli v podniku. 

„Díky účasti na programu GROW jsem měl možnost zúčastnit se různých školení. Člověk pan není pouhým účastníkem, nýbrž přebírá i aktivní roli a vytváří si individuální příjemnou atmosféru v každodenním životě. Diskutování o nabytých zkušenostech ve skupině, vyžadovat a předávat zpětnou vazbu, to jsou klíčové zkušenosti, které jsem si odnesl z programu GROW. Během 15 měsíců jsme se jako skupina velmi dobře stmelili a podařilo se nám vytvořit velmi dobrou síť. Toho jsme dosáhli i díky našim výměnným projektům, které jsme zpracovali v rámci programu GROW. Všem zájemcům mohu účast v tomto programu vřele doporučit. Vždycky jsem se cítil velmi dobře, organizace a přístup Franziscy von Hertell byly super.“

Caroline Müller, někdejší účastnice - Specialist Factory, Finance Controlling Automotive

Mueller_Caroline2 - 55840

Watzlawek_Martin_04 - 51954

„Personální rozvoj je nejdůležitější investicí našeho podniku do budoucna. Program GROW nám excelentním způsobem pomáhá při rozvoji mladých zaměstnanců s potenciálem, který je předurčuje pro pracovní pozice vedoucích pracovníků a odborníků. Specifické zaměření se orientuje na osobnostní rozvoj účastníků - po ukončení programu je krásně vidět, jak se účastníci naučili lépe pochopit a utvářet sebe samotného i vnímat svoje soužití s ostatními.“
Dr. Martin Watzlawek, Head of Strategic Development Automotive

Rozvojový program - odborně-technický zástupce

Tento program je určený pro prodejce, kteří se systematicky připravují na převzetí funkce odborně-technického zástupce. V různých modulech si vytváříš zvláště vlastní sociální a prodejní pravomoci. 

Oezdemir_Olcay - 55841

"Rozvojový program ADM mi paralelně k mým prvním zkušenostem na pozici odborně-technického poradce poskytl metody, techniky i školení, které značně posílily moje sebevědomí během prvních dnů ve funkci odborně-technického poradce, pomohly mi zvýšit pracovní efektivitu a stimulovaly mě při nacházení správné cesty v počáteční fázi mé pracovní činnosti. Díky školením v podobě workshopů jsem mohli již během výcviku aplikovat naučené dovednosti. Prostřednictvím rozhovorů se zpětnou vazbou s mými partnery a Gerdem jsem se naučil konstruktivně zpracovávat kritiku, osobnostně se rozvíjet a objevovat své skutečné silné stránky. Tím se potvrzuje i jeden z mých nejoblíbenějších bodů na mém „seznamu AHA“ rozvojového programu: „Posílit silné stránky a potlačit slabiny!“

Hodnocení Olcaye Özdemira, Sales Manager, někdejší účastník programu ADM

Program řízení rozvoje podnikání

V rámci tohoto rozvojového programu cíleně podporujeme zkušené vedoucí pracovníky. Vzrušující návštěvy v závodech REHAU po celém světě, přímá výměna zkušeností se zákazníky a členy vrcholového managementu, školicí moduly zakládající se na zkušenostech i cenné impulsy z mezinárodní práce na projektech činí z programu jedinečný zdroj zkušeností pro jeho účastníky. 

"Díky silnému mezinárodnímu zaměření účastníků podporuje program řízení rozvoje podnikání vytváření sítě mezi závody REHAU. Vysoké nároky na kvalitu a praktické zaměření modulů vede k vytvoření silných vazeb mezi účastníky. Na tomto programu jsem si zvlášť cenil otevřenosti, respektu a vzájemné důvěry i živé zpětné vazby. Velkým přínosem pro mě byla možnost strávit 20 měsíců společně s lidmi z různého kulturního prostředí a vzájemně se ovlivňovat a učit se od druhých."

Matthias Haasler, vedoucí oblasti Furniture Solutions v severovýchodní Asii, někdejší účastník programu řízení rozvoje podnikání

Matthias_Haasler_Lead - 1102395

Engineering progress

Enhancing lives