RAUVITHERM Wärmeversorgung

Zásobování teplem RAUVITHERM

Popis

Efektivní, bezpečný a flexibilní druh místního zásobování teplem

Pro decentrální místní zásobování teplem potřebujete trubní systém, který v sobě spojuje maximální flexibilitu s excelentními tepelně-izolačními vlastnostmi a maximální mírou spolehlivosti.

Prostřednictvím předizolovaného trubního systému RAUVITHERM vychází REHAU vstříc Vašim požadavkům.

Chcete-li si výrobek objednat, zde se dostanete přímo k textovému manažerovi pro objednávku.


Dálkové rozvody tepla a chladu

Efektivní, bezpečný a flexibilní druh místního zásobování teplem díky systému RAUVITHERM


Spojovací technika REHAU

Snadná instalace díky nesčetněkrát osvědčené násuvné objímce - spojovací technice REHAU.


Spojovací systém REHAU

Spojovací systém REHAU - elektrotvarovka Fusapex


Rychlá a snadná montáž díky univerzálním objímkám

Rychlá a snadná montáž díky univerzálním objímkám


Výhody

Systém hybridních trubek RAUVITHERM spojuje nejdůležitější vlastnosti systémů kompozitních a kluzných trubek:

 • Robustní komplexní opláštění se zvětšenou tloušťkou stěny a vyšší podélnou vodotěsností
 • Maximálně přívětivá pokládka díky korugovanému vnějšímu plášti, posuvným pěnovým vrstvám a flexibilní trubce pro média REHAU
 • Maximální tepelná izolace ve své třídě díky masivní izolaci až 50 mm, která se skládá z izolace jádra a vnějšího pláště
 • Snadná instalace díky nesčetněkrát osvědčené násuvné objímce - spojovací technice REHAU - a inteligentnímu systému objímek

Komponenty systému

Systém hybridních trubek RAUVITHERM nabízí kompletní produktovou paletu trubek a tvarovek s jednotlivým a dvojitým potrubím a všemi relevantními tvarovkami a fitinky:

 • Dvojité potrubí RAUVITHERM s d25 až 63 mm, jednotlivé potrubí s d25 až110 mm s délkou trubky v kotouči mezi 100 a 300 m
 • Násuvná objímka - spojovací systém REHAU - s veškerými běžnými výstupy, přechody i se speciálními komponenty jako jsou kulové ventily a uzavírací armatury
 • Elektrotvarovky FUSAPEX - spojovací systém REHAU - pro propojení mezi d50 až 110 mm, koleny, přechody a přírubovými přechody
 • Systém univerzálních objímek REHAU pro propojení a odbočky systému RAUVITHERM a všech trubních systémů dostupných na trhu

Použití

Systém hybridních trubek RAUVITHERM představuje řešení pro zásobování budov teplem, pro menší sítě zásobování teplem a pro napojení jednotlivých odběratelů:

 • Transport tepla v rámci bioplynových stanic, vč. Připojení stájí, obytných domů atd.
 • Výstavba menších a středně velkých sítí pro zásobování teplem, přípojky jednotlivých odběratelů tepla, popř. domovní přípojky ve spojení se systémem kompozitních trubek RAUTHERMEX
 • Připojení, popř. rozvody tepla od kogeneračních jednotek, zařízení na zpracování dřevní štěpky a kotlů na biomasu, k jednotlivým odběratelům tepla
  Instalace venkovních tepelných čerpadel vzduch-voda, peletových kamen nebo zásobníků
 • Rozvody tepla v rámci průmyslových a chladicích zařízení, skleníků a výrobních zařízení
 • Napojení zdrojů geotermální energie

Video RAUVITHERM


Engineering progress

Enhancing lives