RAUVITHERM varmeforsyning

RAUVITHERM nær- og fjernvarmerør

Den effektive, sikre og fleksible nærvarmeforsyningstype

Nærvarmeforsyning krævet et rørsystem, der forener den højeste grad af fleksibilitet med fremragende varmeisoleringsegenskaber og stor sikkerhed.

Med udviklingen af det nye præisolerede rørsystem RAUVITHERM tager REHAU højde for dine krav.

Nærvarmeforsyning

Den effektive, sikre og fleksible nærvarmeforsyningstype med RAUVITHERM


REHAU forbindelsesteknik

Let installation med den velkendte skydemuffe fra REHAU forbindelsesteknik


REHAU forbindelsessystem

REHAU forbindelsessystem elektrosvejsemuffe Fusapex


Hurtig og let montering med universalmuffer

Hurtig og let montering med universalmuffer


Fordele

Hybridrørsystemet RAUVITHERM forbinder komposit- og gliderørsystemers vigtigste egenskaber:

 • Byggepladsegnet, robust, fuld indkapsling med øget vægtykkelse og længdevandstæthed
 • Højeste grad af udlægningsvenlighed med bølget yderkappe, forskydelige skumlag og fleksibelt REHAU medierør
 • Højeste varmeisolering i sin klasse pga. massive isoleringselementer af kerneisolering og udvendig kappe på op til 50 mm
 • Let installation med den velkendte skydemuffe fra REHAU forbindelsesteknik og det intelligente muffesystem

Systemkomponenter

Hybridrørsystemet RAUVITHERM tilbyder et komplet rør- og formdelsprogram med enkelt- og dobbeltledninger og alle relevante formdele og fittings:

 • RAUVITHERM dobbeltledninger fra d25 til 63 mm, enkeltledning fra d25 til 110 mm med ringbundlængde mellem 100 og 300 m
 • REHAU forbindelsessystem skydemuffe med alle gængse afgange, overgange samt specialiteter såsom kuglehaner og spærrearmaturer
 • REHAU forbindelsessystem elektrosvejsemuffe FUSAPEX til forbindelser mellem d50 til 110 mm, vinkler, overgange og flangetilslutninger
 • REHAU universalmuffesystem til forbindelse og forgrening af RAUVITHERM og alle gængse rørsystemer på markedet

Anvendelse

Hybridrørsystemet RAUVITHERM er løsningen til varmefordelingen i boligbyggeri, til mindre varmenet og tilslutning af enkelte forbrugere:

 • Varmetransport i biogasanlæg inkl. tilslutning af staldbygninger, beboelsesejendomme etc.
 • Bygning af små og mellemstore varmenet, tilslutning af enkelte varmeforbrugere med forbindelsesrørsystemet RAUTHERMEX
 • Tilslutning eller varmefordeling fra BHKW'er (blokkraftvarmeværker), træflisfyringsanlæg og biomassekedler til enkelte varmeforbrugere
 • Installation af udvendigt opstillede luft-vand-varmepumper, pillevarmere eller akkumuleringselementer
 • Varmefordeling i industri- og køleanlæg, drivhus- og produktionsanlæg
 • Integration af geotermiske energikilder

Video RAUVITHERM


Downloads

Engineering progress

Enhancing lives

Kontakt

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection