Reiniging

Hemelwater behandelen: voor een lange levensduur van de wadi

Wanneer hemelwater ter plaatse weer moet worden afgegeven, mogen daarin geen schadelijke stoffen aanwezig zijn om het grond- en oppervlaktewater niet te vervuilen. Maar ook grovere vervuiling, zand, sedimenten en slib verstoppen de wadi's en moeten, om een langdurig goede werking te waarborgen, uit het hemelwater worden gefilterd.

Van veilig tot niet-tolereerbaar vervuild: Wij hebben voor elke vervuilingssituatie een passende oplossing voor de hemelwaterbehandeling.


Vaste stoffen: Een situatie voor de mechanische reiniging

Wanneer niet opgeloste vaste stoffen het water vervuilen, zetten de "zware" deeltjes zich af op de bodem. Volgens dit sedimentprincipe werkt onze RAUSIKKO SediClean.

De RAUSIKKO SediClean wordt op een geringe diepte in de bodem gebouwd. Het oppervlak daarboven is bruikbaar en belastbaar. Dat zijn twee grote voordelen ten opzichte van de in conventionele installaties vaak gebruikte hemelwaterzuiveringen.


Zware metalen in regenwater: Filters voeren deze taak betrouwbaar uit

Wanneer hemelwater over koperen daken of veel bereden oppervlakken zoals parkeerplaatsen of toegangswegen stroomt, worden naast vaste stoffen ook oplosbare zware metalen opgenomen. Deze stoffen zijn schadelijk voor het milieu en moeten met filters worden opgevangen en worden tegengehouden tot het filtermateriaal wordt vervangen.

Onze RAUSIKKO HydroClean werkt hier optimaal en zware metalen worden met een meertraps filterprincipe opgevangen. Dat heeft de DIBt aangetoond en de "Allgemeine Bauartzulassung" toegekend.

Onderhoud: eenvoudig met standaard apparaat uitgevoerd

Onze reinigingsschachten zijn dankzij de constructie goed toegankelijk voor inspectie en onderhoud. Met standaard reinigingsapparaten kunnen vaste stoffen worden afgezogen of kan filtermateriaal eenvoudig door nieuw materiaal worden vervangen.

Belastbaarheid: licht, maar taai

Belastbaar als een betonnen schacht maar tegelijkertijd licht en plaatsbesparend: Onze reinigingsschachten kunnen worden toegepast tot belastingsklasse 5, SLW 60.

Capaciteit voor grote oppervlakken

Slimme combi voor grote oppervlakken: RAUSIKKO HydroMaxx

2.000 m² sterk belast verkeersoppervlak, meer dan 100% reinigingsvermogen: dat kan alleen de RAUSIKKO HydroMaxx.

De RAUSIKKO HydroMaxx combineert reinigingsstappen: in de sedimentatiemodule RAUSIKKO SediClean worden vaste inhoudsstoffen zoals zand, slijtdeeltjes van remmen en banden en lichte vloeistoffen afgescheiden. In de tweede reinigingsstap worden opgeloste zware metalen zoals koper en zink, minerale oliekoolwaterstoffen en kleine verontreinigingen uit het voorbehandelde water verwijderd.

2.000 m² en meer

Op een RAUSIKKO HydroMaxx kunt u tot 2000 m² sterk belast verkeersoppervlak aansluiten en dit door parallel schakelen te allen tijde uitbreiden. Ideaal voor bereden gebieden: plaatsbesparend ingebouwd onder parkeerplaatsen of toegangswegen.

Onze systemen voor de behandeling van hemelwater

Van veilig tot niet-tolereerbaar vervuild: wij hebben voor elke toepassing het passende systeem voor de hemelwaterbehandeling

RAUSIKKO HYDROMAXX

te reinigen

 • 2-traps: mechanische en chemische reiniging
 • Modulair reinigingssysteem bestaande uit sedimentatiebuis en filterschacht
 • Buffering van opgeloste en niet-opgeloste schadelijke stoffen zoals zware metalen, olie, benzine, koper, zink
 • Het gereinigde water kan aansluitend infiltreren of in natuurlijk oppervlaktewater worden afgevoerd

Aansluitbare oppervlakken

 • Circa 2.000 m² per installatie
 • Uitbreiding via parallelschakeling mogelijk

Toepassingsgebied
Sterk belaste oppervlakken zoals parkeerplaatsen of toegangswegen

Toelating
Toelating Z-84.2-18 conform DIBt testcatalogus. Aan de wettelijke voorschriften bij elk type vervuiling voor meer dan 100% voldaan.

Belastbaarheid
Met zware belasting overrijdbaar: inbouw onder verkeersbelasting SLW 60 mogelijk

RAUSIKKO HYDROCLEAN

Fysisch-chemische hemelwaterbehandeling met geteste zekerheid

Bij het ontwerpen en inbouwen van infiltratie-installaties spelen de mogelijkheden voor een effectieve hemelwaterbehandeling een steeds belangrijker rol. REHAU heeft systemen ontwikkeld, die een onderaardse voorbehandeling van het hemelwater volgens de laatste stand van de techniek mogelijk maken. De basis hiervoor zijn de "Bundesbodenschutzverordnung" (BBodSchV) c.q. de voorschriften van de DIBt. De algemene bouwkundige DIBt-toelating werd voor het filterschachtsysteem RAUSIKKO Hydroclean HT toegekend.

 • Meertraps filtersysteem voor het verwijderen van opgeloste en niet-opgeloste schadelijke stoffen uit hemelwater
 • Aansluitbaar oppervlak tot 500 c.q. 1000 m²
 • Aantal filterelementen: 4 stuks
 • Gewicht per filterelement: 16 kg
 • Materiaal behuizing Hydroclean-element: polyethyleen
 • Gewicht behuizing Hydroclean-element: 58 kg
 • Totaalgewicht Hydroclean-element: 200 kg
 • Buitendiameter aanvoer en afvoer: 200 mm
 • Wanddikte aanvoer en afvoer: 6 mm

RAUSIKKO FILTERCLEAN

te reinigen

 • Mechanische reiniging door hydrodynamische afscheider: het vuil blijft in het sediment-opvangreservoir achter en kan van daaruit worden afgezogen
 • Olieresten worden door de retentie voor lichte vloeistoffen aan het oppervlak opgevangen
 • Het gereinigde water kan aansluitend infiltreren of in natuurlijk oppervlaktewater worden afgevoerd

Aansluitbare oppervlakken
maximaal 2.000 m²

Toelating

 • Aangetoond reinigingsvermogen door het IKT
 • Beproefd conform de voorschriften van het "Deutschen Instituts für Bautechnik" (DIBt)


Belastbaarheid
Met zware belasting overrijdbaar: inbouw onder verkeersbelasting SLW 60 mogelijk


RAUSIKKO sedimentatie-installaties

RAUSIKKO sedimentatie-installaties voor mechanische voorbehandeling van verontreinigd hemelwater conform specificatieblad DWA-M153

Bij het ontwerpen en inbouwen van infiltratie-installaties worden vragen over de mogelijkheden van een effectieve hemelwaterbehandeling, ook buiten de natuurlijke reinigingsmechanismen, steeds belangrijker. Vooral in stedelijke gebieden ontstaat een tegenstrijdigheid tussen de benodigde reiniging en het daarvoor ter beschikking staande oppervlak.

Voordelen:

 • Onderaardse inbouw en daardoor geen ruimte nodig aan het oppervlak.
 • Gebruik van het principe van de sedimentatie om aan deeltjes gebonden schadelijke stoffen uit het hemelwater te filteren.
 • Probleemloze inbouw onder berijdbare oppervlakken.
 • Eenvoudige aanpassing van het systeem op de grootte van het aangesloten oppervlak.
 • Hoog buffervolume voor lichte vloeistoffen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten.
 • Aantoonbaarheidvan de behandeling conform specificatieblad DWA-M 153.
 • Eenvoudige inspectie en reiniging van de installaties.
 • Levering als compleet pakket maaktsnelle inbouw mogelijk.

Systeemcomponenten:

 • RAUSIKKO aanvoerschacht als zand-/slibopvang in de nominale doorlaten DN400, 500 en 1000
 • RAUSIKKO sedimentatie (type M / type R) voor mechanische voorbehandeling van hemelwater
 • RAUSIKKO Box
 • RAUSIKKO buizen voor buisinfiltratiesystemen en infiltratieblokken in wadi'sAWADUKT rioolbuis- en schachtprogrammaAusschreibungstexte

Bestek

Om te zorgen dat u ook echt het product krijgt, dat u wilt hebben, ondersteunen wij u met gedetailleerde aanbestedingsteksten.  

Neem contact met ons op, wanneer u onze aanbestedingsteksten als Word- of GAEB-bestanden nodig heeft.

Bestek

Downloads

Contact

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op

Contactaanvraag

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection