S07-D265_150804_0 - 150804

Centrum handlowe Arcaden Pasing w Monachium

W obrębie nowo wybudowanego centrum handlowego Arcaden Pasing woda opadowa jest zbierana z powierzchni dachu budynku oraz z chodników i dróg pożarowych. Woda ta jest transportowana wpierw przez sieć kanalizacji deszczowej. W obrębie tej sieci zastosowano wysokoodporną kanalizację zewnętrzną AWADUKT PP i studzienki AWASCHACHT DN1000, odznaczające się wysoką trwałością i łatwością montażu. Ponieważ woda opadowa może być zanieczyszczona, trafia ona najpierw - celem wstępnego, mechanicznego oczyszczenia - do instalacji sedymentacyjnej RAUSIKKO typ M9, zanim zostanie doprowadzona do rigoli rozsączających. Z powodu ograniczonego miejsca projektanci wybrali system RAUSIKKO Box. Dzięki dużej pojemności magazynowania wynoszącej 95% wystarczyły dwie rigole, aby zapewnić wymaganą pojemność. Cały system rozsączający znajduje się pod nawierzchnią brukową, po której mogą poruszać się bez problemu również samochody ciężarowe. A możliwe jest to dzięki wysokiej trwałości skrzynek rozsączających RAUSIKKO Box i instalacji sedymentacyjnej.


miejscowośćMonachium, Niemcy
rodzaj projektucentrum handlowe
  
rok2010
 Skrzynka rozsączająca RAUSIKKO Box 
Studnia kontrolna RAUSIKKO 


S07-D266_150803_0 - 150803

S07-D268_150801_0 - 150801

Engineering progress

Enhancing lives