Impressum

Wydawca:

REHAU Sp. z o.o.
Baranowo, ul. Poznańska 1 A
62-081 Przeźmierowo
telefon: +48 61 84 98 400
e-mail: poznan@rehau.com

Wpis do rejestru: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000049439
Numer Identyfikacji Podatkowej: NIP 781-00-16-806
Wysokość kapitału zakładowego: 46 500 000,00 PLN

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection