Ochrona Danych Osobowych

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Dziękujemy za zainteresowanie przedsiębiorstwem REHAU oraz naszymi produktami. Zależy nam na tym, aby czuli się Państwo komfortowo kontaktując z nami. Dlatego przykładamy dużą wagę do bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przekazywanych nam podczas kontaktu z REHAU, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej.

Niniejsza informacja dotycząca ochrony danych osobowych jest skierowana do wszystkich osób, z którymi wchodzimy w interakcję, w tym naszych klientów, dostawców, usługodawców, innych partnerów biznesowych, osób zainteresowanych naszymi produktami lub usługami, osób odwiedzających nasze strony internetowe, użytkowników naszych aplikacji/oprogramowania, innych użytkowników naszych produktów i usług, jak również osób odwiedzających nasze oddziały (dalej: „Państwo”). Zawiera ona informacje zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: „RODO”).

1. Pojęcia

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach przepisów prawa.

Pojęcie „dane osobowe” oznacza przy tym informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. „Przetwarzanie” obejmuje operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Używane poniżej pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych mają znaczenie określone w art. 4 RODO.

2. Nazwa i adres administratora danych

REHAU Sp. z o.o.
Baranowo, ul. Poznańska 1a
62-081 Przeźmierowo k. Poznania

3. Ogólne cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania

REHAU zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w szczególności, gdy:

 • kontaktujecie się Państwo z nami bezpośrednio, np. poprzez naszą stronę internetową, Dział Obsługi Klienta REHAU lub odwiedzacie nas w naszych lokalizacjach, uczestniczycie w organizowanych przez nas wydarzeniach, badaniach zadowolenia klientów oraz konkursach i np. wyrażacie Państwo zainteresowanie naszymi produktami lub usługami bądź zwracacie się do nas w innej sprawie;
 • Państwo lub Państwa pracodawca nabywacie bezpośrednio u nas produkty lub usługi;
 • Państwo lub Państwa pracodawca prosicie o udzielenie informacji nt. naszych produktów lub usług (np. przekazanie broszur lub cenników);
 • kupujecie Państwo produkty REHAU lub korzystacie z nich;
 • Państwo lub Państwa pracodawca oferujecie lub sprzedajecie nam produkty lub usługi.

Prosimy Państwa o pomoc w zapewnieniu prawidłowości Państwa danych. W tym celu prosimy Państwa o informowanie nas o zmianie Państwa danych osobowych, w szczególności Państwa danych kontaktowych.

O ile REHAU przetwarza Państwa dane osobowe, dotyczy to przede wszystkim Państwa imienia i nazwiska oraz służbowych danych kontaktowych, takich jak firma, stanowisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących umów i transakcji handlowych. W szczególnych celach, które zostały opisane poniżej, mogą być zbierane dalsze kategorie danych.

Poza utrwalaniem Państwa danych za pośrednictwem formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej, zbieramy dane również bezpośrednio od Państwa lub z ogólnodostępnych źródeł (np. rejestru handlowego, urzędów, Internetu), o ile jest to niezbędne dla danego celu.

4. Poszczególne cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania

Poniżej informujemy Państwa, w jakich celach REHAU przetwarza jakie dane osobowe. REHAU z reguły wskazuje raz jeszcze na te informacje oddzielnie w konkretnej sytuacji przetwarzania – gdy dotyczy to jednorazowych zdarzeń - i w razie potrzeby udziela dodatkowych informacji.

4.1. Przetwarzanie danych w celu przygotowywania, zawierania i wykonywania umów

REHAU jako przedsiębiorstwo produkcyjne przetwarza dane osobowe w ramach procesów akwizycji (więcej informacji w punkcie 4.10.) oraz sprzedaży, jak również na potrzeby realizacji umów. W szczególności REHAU przetwarza dane w celu zawierania umów, opracowywania ofert, udzielania porad klientom, zakupu, produkcji i dostawy towarów, zarządzania umowami i obsługi reklamacji.

W ramach tych czynności przetwarzane są w szczególności następujące kategorie danych:

 • dane kontaktowe / podstawowe dane osobowe (nazwisko, imię, adres, adres poczty elektronicznej itd.)
 • dane logistyczne, takie jak adres dostawy
 • dane dotyczące umowy i płatności

Do sporządzenia oferty oraz realizacji umowy może okazać się konieczne przekazanie danych osobom trzecim, które uczestniczą w łańcuchu dostaw lub są w inny sposób niezbędne do realizacji umowy.

W celu oceny wiarygodności i zdolności kredytowej naszych partnerów handlowych przetwarzamy dane, które pozyskujemy zgodnie z przepisami prawa z wywiadowni gospodarczych (np. Bisnode). Ponadto dla dalszego zmniejszenia ryzyka straty należności REHAU zastrzega sobie prawo do przekazania informacji na temat doświadczeń płatniczych z klientami do wywiadowni gospodarczych (Bisnode, Creditreform). Doświadczenia płatnicze z osobami fizycznymi są z tego wyłączone.

W celu optymalizacji transakcji finansowych REHAU zastrzega sobie prawo do przeniesienia - w ramach finansowania wierzytelności - na instytucję finansową swoich wierzytelności wobec klientów biznesowych REHAU. Na potrzeby finansowania wierzytelności przekazywane będą wyłącznie dane przedsiębiorstwa (nazwa dłużnika, podstawa, kwota, termin wymagalność wierzytelności). Jeżeli jest to niezbędne do sprawdzenia wierzytelności, instytucja finansowa przekaże powyższe dane przedsiębiorstwa osobom trzecim w celu oceny wiarygodności kredytowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych na potrzeby finansowania wierzytelności/faktoringu, o ile w wyjątkowych przypadkach dotyczy to danych osobowych, jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeżeli dane są zbierane bezpośrednio w celu obsługi zapytania lub wykonania umowy, REHAU informuje w każdym przypadku, jakie dane są bezwzględnie potrzebne. Jeżeli kontrahentem nie są Państwo, lecz Państwa pracodawca lub osoba trzecia powiązana umownie z Państwem lub Państwa pracodawcą, dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane są przetwarzane, gdy jest to konieczne do realizacji umowy lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. przepisów o odpowiedzialności za produkt (np. obowiązki w zakresie informowania, wyjaśniania i ostrzegania).

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, możecie Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

4.2. Korzystanie z Portalu Klienta

W celu uproszczenia realizacji zamówień, zapewnienia dostępu do określonych konfiguratorów produktów oraz dostępu do innych usług REHAU oferuje swoim klientom możliwość korzystania z Portalu Klienta. Podczas rejestracji zostaniecie Państwo poinformowani o tym, jakie dane są niezbędne do korzystania z Portalu. Cel i podstawę prawną opisano w punkcie 4.1. Dodatkowe, opcjonalne dane są wykorzystywane do nawiązania z Państwem kontaktu (więcej informacji w punkcie 4.10.).

W trakcie korzystania z Portalu Klienta poszczególne transakcje są zapisywane i archiwizowane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi okresów przechowywania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Możecie Państwo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Portalu Klienta i przechowywania w nim Państwa danych osobowych, o ile nie są one niezbędne do wykonania umowy. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Handlowo-Technicznym (formularz kontaktowy). Powyższe nie dotyczy przechowywania danych dotyczących dokonanych transakcji.

4.3. Korzystanie z Portalu dla Dostawców

REHAU prowadzi Portal dla Dostawców. Podczas rejestracji jako Dostawca zostaną Państwo poinformowani o rodzaju i zakresie danych wymaganych do rejestracji. Dane te będą wykorzystywane we wszystkich procesach biznesowych związanych z zamówieniami towarów i usług, w tym w celu zapewnienia jakości, zarządzania relacjami z dostawcami, realizacji umów, zarządzania ryzykiem, korzystania z systemów informacyjno-komunikacyjnych, optymalizacji procesów wewnętrznych oraz administrowania Portalem dla Dostawców. Do realizacji powyższych celów konieczne może być przekazanie Państwa danych osobowych innym przedsiębiorstwom należącym do grupy REHAU oraz skontaktowanie się przez te podmioty.

4.4. Rekrutacja pracowników

Dla procesu rekrutacji pracowników istnieją uzupełniające wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych, które są przekazywane oddzielnie w ramach rekrutacji. Do wszystkich podań o pracę mają ponadto zastosowanie następujące informacje.

4.5. Udział w wydarzeniach i wizyty w REHAU (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Cieszymy się mogąc poznać Państwa osobiście podczas wizyty w REHAU lub na jednym z organizowanych przez nas wydarzeń. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zorganizowania i realizacji danego wydarzenia oraz udostępnienia Państwu materiałów informacyjnych. W przypadku wydarzeń dane mogą zostać przekazane uczestnikom oraz prelegentom. Jest to ważne, aby móc zapewnić niezakłócony przebieg wydarzenia. Ponadto korzystamy z zebranych w tym procesie danych w celu dokonania podsumowania i oceny organizowanych przez nas wydarzeń.

W celu uzyskania informacji zwrotnych REHAU korzysta również z funkcji SurveyMonkey. Jeżeli uczestniczycie Państwo w stosownej ankiecie, obowiązują w tym zakresie informacje o ochronie danych osobowych SurveyMonkey (https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/).

Podczas organizowanych wydarzeń mogą być wykonywane zdjęcia i filmy wideo dla udokumentowania tych wydarzeń oraz na potrzeby kontaktu z prasą i działań public relations. Przy tej okazji dochodzi również do przetwarzania danych osobowych (wizerunek). Możecie Państwo wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku prosimy o poinformowanie fotografa lub organizatora z wyprzedzeniem o takich przyczynach. Uwzględnią oni Państwa sprzeciw i podejmą odpowiednie działania.

4.6. Korzystanie z usług (doradztwo)

Obok produktów i rozwiązań systemowych REHAU oferuje szeroki zakres usług. Należą do nich również usługi doradcze oraz usługi, które świadczymy m.in. przez telefon, e-mail, formularz kontaktowy oraz ewentualnie na miejscu. W ten sposób chcemy wspierać Państwa w wyborze oraz stosowaniu systemów REHAU.

W ramach usługi niezbędne dane, które przekażą nam Państwo w związku z Państwa zapytaniem, takie jak np. dane kontaktowe / podstawowe dane osobowe (nazwisko, imię, adres, adres poczty elektronicznej itd.), mogą być przechowywane łącznie z produktami, których dotyczy zapytanie, i opisem problemu. Dzięki temu będziemy w stanie, w przypadku pojawienia się dodatkowych pytań w późniejszym czasie, udzielić Państwu w oparciu o dotychczasową historię świadczonych usług dalszych, ukierunkowanych informacji. Podstawą przechowywania danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu spójnej i efektywnej usługi doradczej, również w późniejszym terminie. Państwa dane będą przechowywane wyłącznie w bezpośrednim związku z konkretną usługą. O ile dane dotyczące danej usługi są istotne z punktu widzenia obrony przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności odpowiedzialności za produkt, REHAU będzie je przetwarzać również w tym celu. Dane zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do wskazanego celu, jednak nie później niż po upływie terminów przedawnienia obowiązujących dla tego rodzaju odpowiedzialności.

Jeżeli dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przechowywania Państwa danych.

4.7. Wstęp na teren przedsiębiorstwa w celu dostawy towarów lub wykonania usługi

W tym przypadku poza Państwa danymi, które są niezbędne bezpośrednio do realizacji stosunku umownego, takimi jak nazwisko, imię, firma, dane z faktury czy dane pojazdu, utrwalamy również czas Państwa pobytu w REHAU na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Celem jest, w przypadku nagłej sytuacji i konieczności ewakuacji, posiadanie informacji o osobach, które przebywają w budynku lub na terenie firmy. Jeżeli Państwa pobyt ma charakter służbowy, informacje na temat czasu jego trwania mogą zostać również wykorzystane do sprawdzenia i optymalizacji wewnętrznych procesów oraz weryfikacji poprawności danych dotyczących świadczenia (np. faktur).

Podczas dostaw towaru do monitorowania procesów logistycznych w różnych lokalizacjach wykorzystywane są również kamery.

Na podstawie przepisów prawa bądź art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako dowód wypełnienia obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, dokumentowane są także wskazówki przekazywane odwiedzającym w zakresie bezpieczeństwa.

Oczywiście możecie Państwo w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

W naszych lokalizacjach monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w sposób jawny. Poinformują o nim Państwa odpowiednie tabliczki informacyjne. Monitoring wizyjny służy zabezpieczeniu naszej produkcji oraz urządzeń do przetwarzania danych. Pozwala nam to zapewnić jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

4.8. Komunikacja korporacyjna i PR (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

W ramach udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, wizyty na naszym stoisku targowym i innych imprezach wykonywane są zdjęcia oraz filmy wideo dokumentujące te wydarzenia oraz na potrzeby kontaktu z prasą, działań public relations (PR) i komunikacji korporacyjnej. Przy tej okazji ma miejsce również przetwarzanie danych osobowych (wizerunku).

Materiały z tych wydarzeń są publikowane zarówno w formie elektronicznej w mediach społecznościowych (np. Facebook), jak również w mediach drukowanych. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na potrzeby komunikacji korporacyjnej oraz - o ile ma zastosowanie – art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W zakresie, w jakim jest to faktycznie możliwe i prawnie uzasadnione, informujemy Państwa o wykonywaniu zdjęć raz jeszcze przy okazji organizacji danego wydarzenia. Jeżeli zdjęcia są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, możecie Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec ich wykorzystania we wskazany sposób z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Możecie Państwo skorzystać z tego prawa, informując fotografa z wyprzedzeniem o takich przyczynach. Uwzględni on to odpowiednio w trakcie swojej pracy. Szczegółowe informacje w tym zakresie przekażemy Państwu z przyjemnością przy okazji konkretnego wydarzenia.

4.9. Compliance, egzekwowanie prawa i zapobieganie przestępczości (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

W zakresie wymaganym przez przepisy prawa, REHAU korzysta z danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń oraz do obrony w przypadku sporów prawnych. W ramach wytycznych przedsiębiorstwa dotyczących compliance dane mogą być również wykorzystywane do zapobiegania przestępczości, podejmowania czynności wyjaśniających wzgl. działań prewencyjnych.

W tym celu, oprócz dotychczas wymienionych kategorii danych, wykorzystywane są również dane dotyczące wiarygodności kredytowej, wizyt, rachunków bankowych, jak również korespondencji, zakupów i sprzedaży, o ile są one niezbędne do tego celu. REHAU korzysta także z wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości do pozyskiwania imiennych i anonimowych informacji o naruszeniach zasad compliance. W ramach obowiązujących przepisów prawa lub niezwłocznie po zakończeniu danej sprawy dane te są usuwane lub całkowicie anonimizowane.

Zapewnieniu bezpieczeństwa służą z reguły również systemy zabezpieczeń budynków i obiektów, oraz naszych urządzeń do przetwarzania danych, takie jak np. kontrola dostępu lub monitoring wizyjny. Wskazane kontrole prowadzone są w naszych lokalizacjach wyłącznie w sposób jawny. Szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać na miejscu.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z weryfikacją kontrahentów przeprowadzaną standardowo w ramach wymogów compliance. O ile nie zwróciliśmy się bezpośrednio do Państwa z prośbą o podanie danych osobowych, zebraliśmy je z publicznie dostępnych źródeł i baz danych w ramach procedury due diligence. Dane pozyskane z takich źródeł są przetwarzane wyłącznie w powyższym celu i usuwane w momencie, w którym nie są już niezbędne do realizacji tego celu. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO, jeżeli procedura due diligence przeprowadzana jest w oparciu o wymogi przepisów prawa, lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest na prawnie uzasadnionym interesie przedsiębiorstwa polegającym na ocenie kontrahentów w celu minimalizacji ryzyka. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, możecie Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

4.10. Komunikacja marketingowa i badanie rynku (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Jeżeli jest to prawnie dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub jeżeli wyrazicie Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), będziemy przetwarzać Państwa dane w szczególności do celów komunikacji marketingowej, badania satysfakcji klientów, akcji reklamowych i organizowania konkursów. W ten sposób możemy dalej ulepszać naszą ofertę produktów i usług oraz działać w sposób bardziej ukierunkowany.

W ramach tych działań mogą być przetwarzane niezbędne do tego dane, takie jak np. dane kontaktowe / podstawowe dane osobowe (nazwisko, imię, adres, adres poczty elektronicznej itd.). Wyłącznie gdy dysponujemy odpowiednią zgodą, będziemy przetwarzać również inne dane, które nam Państwo udostępnią w tym celu, jak np. dotyczące Państwa zainteresowań, osobistych preferencji czy sytuacji zawodowej.

W przypadku istniejącej relacji handlowej z klientem lub gdy wyrazili Państwo na to zgodę, powyższe informacje są Państwu przesyłane zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oprócz tego kontrahentom, którzy nie są konsumentami, informacje przekazujemy telefonicznie lub tradycyjną pocztą.

Do realizacji powyższych celów konieczne może być przekazanie Państwa danych osobowych przedsiębiorstwom należącym do grupy REHAU, aby lepiej sprostać Państwa oczekiwaniom lub ciągle ulepszać nasze produkty i usługi. W każdym przypadku możecie Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO lub wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.

Na potrzeby dalszego rozwoju naszych produktów, usług oraz procesów biznesowych, jak również w celu badania rynku analizujemy posiadane przez nas dane dotyczące transakcji handlowych, umów oraz zapytań. Wyciąganie wniosków na temat indywidualnych osób fizycznych nie jest przy tym w żadnym przypadku możliwe. Oczywiście uszanujemy Państwa decyzję, jeżeli nie zechcą Państwo udostępnić nam swoich danych osobowych w celu utrzymania relacji handlowych z nami, w szczególności na potrzeby marketingu bezpośredniego czy badania rynku.

4.11. Wypełnianie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Na REHAU spoczywa szereg obowiązków ustawowych dotyczących przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Obowiązki te wynikają np. z przepisów prawa handlowego i podatkowego w zakresie przechowywania dokumentów, określonych w kodeksie spółek handlowych oraz ordynacji podatkowej.

Wypełniając te zobowiązania, przetwarzamy Państwa dane w wymaganym zakresie i przekazujemy je ewentualnie właściwym organom publicznym w ramach obowiązków sprawozdawczych uregulowanych przepisami.

4.12. Dalsze cele przetwarzania danych

Przetwarzanie danych ma ponadto miejsce w ramach zarządzania jakością, w celu badania i poprawy satysfakcji klientów, dalszego rozwoju produktów i usług, prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz poprawy bezpieczeństwa informatycznego i operacji informatycznych. Ostatni punkt obejmuje również przetwarzanie mające na celu wykrywanie i zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych.

Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. O ile nie udzielono zgody, nie są przy tym wyciągane co do zasady żadne wnioski na temat indywidualnych osób fizycznych.

W pojedynczych przypadkach możecie Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

4.13. Przekazywanie danych osobom trzecim

W wymienionych wyżej celach dane mogą być przekazywane osobom trzecim, wspierającym administratora w realizacji tych celów. Przekazanie danych następuje w ramach powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 28 RODO, współadministrowania zgodnie z art. 26 RODO lub przekazania danych w ramach zamówienia usług specjalistycznych.

W odniesieniu do przekazywania danych odbiorcom w państwach trzecich patrz punkt 6 poniżej.

5. Okres przechowywania danych

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów, w jakich zostały one zebrane, względnie przez okres czasu określony przepisami prawa lub w ramach wytycznych urzędowych. W przypadku gdy Państwa dane nie są już potrzebne, są one usuwane, bądź też blokowane.

Ponadto Państwa dane osobowe są usuwane, względnie blokowane, niezwłocznie po cofnięciu przez Państwa zgody, jak również zgłoszeniu uzasadnionego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6. Planowane przekazywanie danych do państw trzecich

W celach wymienionych w niniejszej informacji możemy przekazywać Państwa dane personalne do innych spółek REHAU. Spółki te mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe we własnym interesie w tych samych celach, co my. W szczególności mogą przetwarzać Państwa dane personalne we wskazanych powyżej celach we własnym interesie. W ramach Grupy REHAU pracownicy otrzymują dostęp do Państwa danych personalnych tylko, gdy jest to konieczne do wypełniania ich obowiązków.

Przekazywanie danych do oddziałów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym następuje w oparciu o decyzję Komisji stwierdzającą, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony (art. 45 ust. 3 RODO) lub na bazie standardowych klauzul ochrony danych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), które zawierają stosowne gwarancje dla podmiotu danych.

Treść standardowych klauzul ochrony danych została opublikowana na stronie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Poza tym możemy przekazywać Państwa dane personalne osobom trzecim, poza spółkami REHAU, aby móc skorzystać z usług technicznych lub organizacyjnych, które są nam potrzebne do realizacji wspomnianych celów lub naszej pozostałej działalności. Nasi usługodawcy są zobowiązani umownie do przetwarzania danych personalnych wyłącznie na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi instrukcjami. Zobowiązujemy naszych usługodawców również do dochowywania środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących ochronę danych personalnych. W przypadku gdy usługodawcy zlokalizowani są w krajach, w których obowiązujące przepisy nie przewidują ochrony danych personalnych porównywalnej z prawem europejskim, to zapewnimy poprzez zawarcie stosownych umów, że dostawcy usług, których to dotyczy, będą przestrzegać prawnie określonego poziomu ochrony danych (standardowe klauzule ochrony danych). Więcej informacji na ten temat udzieli Państwu Inspektor ochrony danych.

7. Korzystanie z danych online / wizyty na naszych stronach internetowych

Poniżej wyjaśniamy, jakie informacje możemy gromadzić podczas odwiedzania naszych stron internetowych i w jaki sposób je przetwarzamy. Strony internetowe REHAU mogą zawierać przekierowania do stron internetowych innych oferentów, do których nie ma zastosowania niniejsza polityka prywatności.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, zapisujemy informacje dotyczące używanej przez Państwa przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego, datę i godzinę wizyty, jak również adres IP. Dane te są niezbędne do funkcjonowania stron, w szczególności do zapewnienia stabilnego połączenia i komfortowego korzystania z naszej strony internetowej. Nie możemy przypisać tych danych do Państwa.

Bez współdziałania z Państwa strony nie gromadzimy żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Wyłącznie Państwo decydujecie o tym, czy zachcecie ujawnić nam takie dane, na przykład w związku z rejestracją, zamówieniem lub ankietą.

Ponadto na naszej stronie internetowej stosujemy w szczególności następujące technologie:

7.1. SnapEngage – usługa live chat

Nasza strona internetowa korzysta ze SnapEngage, usługi live chat firmy SnapEngage, LLC. Jeśli wyrażą Państwo odpowiednią zgodę w ustawieniach plików cookie na stronach naszej witryny lub aktywnie korzystają Państwo z usługi live chat SnapEngage, na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Generowane informacje są przekazywane wyłącznie na serwer SnapEngage na terenie UE i tam przechowywane w celu analizy korzystania przez Państwa z narzędzia i udostępnienia jej nam w formie raportów. SnapEngage może przekazywać te informacje osobom trzecim w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa lub w zakresie, w jakim osoby trzecie mają przetwarzać te dane na zlecenie SnapEngage. SnapEngage nie będzie w żadnym wypadku łączył Państwa skróconego adresu IP z innymi danymi, które posiada. Więcej informacji na temat polityki prywatności SnapEngage mogą Państwo uzyskać na stronie: http://snapengage.com/privacy-policy/
SnapEngage będzie przekazywał nam te dane na żądanie. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do użytku wewnętrznego i, o ile jest to dozwolone, mogą być również wykorzystywane do nawiązania z Państwem kontaktu.

7.2. Chatbot / Dialogflow

Korzystanie z naszej z naszej usługi „REHAU chatbot” (przykładowo na stronie www.rehau.com lub w ramach aplikacji mobilnych) wymaga wyraźnego wyrażenia zgody na takie zastosowanie w ustawieniach plików cookie na stronach naszej witryny. W takim przypadku dane osobowe, m.in. zapisy konwersacji, adresy IP i pliki cookie, będą gromadzone i przechowywane przez usługodawców: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia oraz Botcopy Inc., a Deleware Corporation z siedzibą w Santa Monica, CA. Informacje te są niezbędne do świadczenia usługi „REHAU chatbot”.
Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl, jak również https://www.botcopy.com/privacy/ oraz https://www.botcopy.com/gdpr/

7.3. Google Analytics – usługa analizy oglądalności stron internetowych

Nasza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych oferowanej przez firmę Google Inc., jeśli wyrażą Państwo odpowiednią zgodę w ustawieniach plików cookie na stronach naszej witryny. Google Analytics stosuje pliki cookie, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Firma REHAU włączyła na tej stronie anonimizację IP, dlatego Google najpierw skraca Państwa adres IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie operatora strony internetowej firma Google korzysta z tych informacji w celu analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, tworzenia raportów aktywności na stronie, jak również świadczenia innych usług na rzecz operatora związanych z użytkowaniem strony internetowej oraz Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie kojarzony z innymi danymi Google. Możecie Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez wybór odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie w pełni ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może okazać się niemożliwe. Ponadto możecie Państwo zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania z narzędzia Google Analytics oraz ochrony danych osobowych podane są na stronie https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub na stronie https://policies.google.com/?hl=pl.
Informujemy, że narzędzie Google Analytics zostało rozszerzone na naszej stronie internetowej o kod „gat._anonymizeIp();“ w celu zapewnienia zanonimizowanego rejestrowania adresów IP (tzw. IP-Masking – maskowanie adresów IP).

7.4. Menedżer tagów Google

Ta strona internetowa korzysta z menedżera tagów Google, jeśli wyrażą Państwo odpowiednią zgodę w ustawieniach plików cookie na stronach naszej witryny. Menedżer tagów nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie uruchamia jednak inne tagi, które mogą utrwalać dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeżeli na poziomie domeny lub plików cookie wyłączono tę funkcję, pozostaje ona nieaktywna również w odniesieniu do wszystkich tagów śledzenia, implementowanych przez menedżera tagów Google. Polityka prywatności Google dotycząca tego narzędzia dostępna jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

7.5. Remarketing Google Ads

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu Google Ads, przy pomocy którego promujemy naszą stronę w wynikach wyszukiwania Google oraz na stronach podmiotów trzecich, jeśli wyrażą Państwo odpowiednią zgodę w ustawieniach plików cookie na stronach naszej witryny Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). W tym celu Google umieszcza w przeglądarce Państwa urządzenia plik cookie, który w sposób automatyczny, korzystając z poddanego pseudonimizacji identyfikatora cookie i na podstawie stron odwiedzanych przez Państwa, umożliwia dostosowywanie reklam do Państwa zainteresowań.

Dalej idące przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy udzielicie Państwo Google zgody na powiązanie historii przeglądania stron internetowych i aplikacji z Państwa kontem Google oraz na wykorzystywanie informacji z konta Google do personalizacji reklam wyświetlanych przez użytkownika w internecie. W tym przypadku, jeżeli jesteście Państwo zalogowani w serwisie Google podczas przeglądania naszej strony internetowej, Google wykorzystuje Państwa dane razem z danymi Google Analytics do tworzenia i definiowania list odbiorców remarketingu, z uwzględnieniem użytkowników korzystających z wielu urządzeń. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby tworzyć grupy docelowe. Możecie Państwo na stałe wyłączyć umieszczanie plików cookie obsługujących preferencje reklamowe, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl

Alternatywnie możecie Państwo zasięgnąć informacji na temat umieszczania plików cookie w Digital Advertising Alliance pod adresem internetowym www.aboutads.info i dokonać odpowiednich ustawień. Możecie Państwo również skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, że będziecie informowani o umieszczaniu plików cookie i mogli zdecydować pojedynczo o ich akceptacji lub też wykluczyć ich akceptację w określonych przypadkach lub całkowicie. Przy braku akceptacji plików cookie funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona. Więcej informacji oraz postanowienia w zakresie ochrony danych dotyczące reklam i Google są dostępne pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

7.6. Stosowanie Google reCaptcha

W naszych formularzach kontaktowych, za pomocą których można przesyłać do REHAU zapytania o usługi i informacje, korzystamy z usługi Google reCAPTCHA.
Celem tego polecenia jest wykrycie wrogiego ataku na nasze strony internetowe poprzez odróżnienie danych wprowadzonych przez człowieka od danych wprowadzonych automatycznie przez maszynę. Korzystanie z tej funkcjonalności jest niezbędne do świadczenia usług oferowanych przez REHAU za pośrednictwem formularzy kontaktowych. Podstawę prawną stanowi zatem art. 6 I b RODO. Jest ona niezbędna do świadczenia usług. W przeciwnym razie strona internetowa nie byłaby wystarczająco zabezpieczona przed automatycznym szpiegowaniem, nadużyciami i spamem. Korzystanie z tego rozwiązania leży zatem również w interesie odbiorców usług. Wprowadzone dane są w tym celu przesyłane do firmy Google i tam przetwarzane. Adres IP oraz ewentualnie inne dane wykorzystywane przez Google do realizacji usługi są przekazywane do Google.

Dlatego z naszych formularzy kontaktowych mogą Państwo korzystać pod warunkiem wyrażenia zgody na stosowanie Google reCaptcha do ochrony witryny.

W wyjątkowych przypadkach Państwa dane mogą być przetwarzane również w krajach spoza Unii Europejskiej niegwarantujących odpowiedniego poziomu ochrony danych (w tzw. państwach trzecich).

W takim przypadku, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych podczas przekazywania danych osobowych, podejmujemy dodatkowe działania zgodnie z art. 44 i nast. RODO, które gwarantują zasadniczą dopuszczalność przekazywania danych (np. poprzez zawieranie standardowych umów z UE).

Jeżeli skuteczność standardowych klauzul umownych nie jest ostatecznie wyjaśniona, przekazywanie danych opiera się posiłkowo na przepisach art. 49 RODO, w szczególności na Państwa wyraźnej zgodzie lub na konieczności zapewnienia bezpiecznej obsługi formularzy kontaktowych.

Stany Zjednoczone są uważane przez UE za kraj, który nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony danych; w szczególności istnieje ryzyko, że Państwa dane mogą być przetwarzane przez władze amerykańskie do celów kontroli bez odpowiednich środków ochrony prawnej.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności znajdą Państwo na stronie https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html lub https://www.google.com/privacy

Administratorem danych w przypadku takiego przetwarzania danych jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Poniższe dane są przekazywane administratorowi danych w celu niezależnego świadczenia usług, obrony przed wrogimi atakami: Państwa zapytanie internetowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zapytania, jeden lub więcej plików cookie, które mogą identyfikować Państwa przeglądarkę.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na stosowanie Google reCAPTCHA, prosimy nie wypełniać formularzy kontaktowych, w których użyto Google reCAPTCHA!

Jeśli chcą Państwo korzystać z usług REHAU bez stosowania Google reCAPTCHA, prosimy wysłać do nas w dowolnej chwili wiadomość elektroniczną lub list, a my zajmiemy się Państwa zapytaniem w inny sposób.

7.7. Wtyczka Facebook

Na naszej stronie internetowej stosujemy „piksel śledzenia konwersji” firmy Facebook Inc., jeśli wyrażą Państwo odpowiednią zgodę w ustawieniach plików cookie na stronach naszej witryny. Pozwala on na śledzenie zachowania użytkowników, którzy kliknęli zamieszczone na portalu Facebook ogłoszenie reklamowe i zostali przekierowani na stronę internetową oferenta. Procedura ta służy ocenie skuteczności reklam zamieszczanych na portalu Facebook dla celów statystycznych oraz badania rynku i może przyczynić się do optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Zgromadzone dane są dla nas anonimowe, nie pozwalają więc na identyfikację użytkowników. Dane są natomiast zapisywane i przetwarzane przez firmę Facebook, z tego względu możliwe jest ich połączenie z konkretnym profilem użytkownika oraz wykorzystywanie przez firmę Facebook dla własnych celów marketingowych zgodnie z polityką prywatności portalu społecznościowego firmy Facebook: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/

Dane te mogą umożliwiać firmie Facebook oraz jej partnerom wyświetlanie ogłoszeń reklamowych na portalu społecznościowym oraz poza nim. Ponadto w tych celach na Państwa komputerze może zostać zapisany plik cookie.

Mogą Państwo sprzeciwić się wobec gromadzenia pikseli przez Facebooka i wykorzystywania Państwa danych do wyświetlania reklam na Facebooku. W tym celu należy przejść na stronę utworzoną przez Facebooka i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklamy opartej na użytkowaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Sprzeciw można też zgłosić na stronie internetowej http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. mają zastosowanie do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia mobilne.

7.8. Facebook Remarketing

Na naszej stronie korzystamy z funkcji remarketingu „Custom Audiences” firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook”), jeśli wyrażą Państwo odpowiednią zgodę w ustawieniach plików cookie na stronach naszej witryny. Funkcja ta pozwala kierować do osób odwiedzających naszą stronę internetową reklamy w sieci społecznościowej Facebook dostosowane do ich zainteresowań. W tym celu na stronie został umieszczony znacznik remarketingu serwisu Facebook, za pomocą którego podczas wizyty na stronie nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Facebook. W ten sposób na serwer firmy Facebook przekazywana jest informacja o tym, które z naszych strony Państwo odwiedzili. Facebook przypisuje te informacje do Państwa osobistego konta użytkownika na portalu społecznościowym. Podczas odwiedzin serwisu Facebook wyświetlana jest Państwu wówczas spersonalizowana reklama, dostosowana do Państwa zainteresowań.

Tutaj mogą Państwo wyłączyć funkcję remarketingu „Custom Audiences”. Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez firmę Facebook, przysługujących Państwu w związku z tym praw i możliwości ochrony Państwa prywatności znajdują się w polityce prywatności serwisu Facebook pod adresem https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.

7.9. Facebook Lead Ads

Jeśli wyrażą Państwo odpowiednią zgodę w ustawieniach plików cookie na stronach naszej witryny, stosujemy Facebook Lead Ads w celu pozyskiwania danych kontaktowych od użytkowników, którzy interesują się naszymi produktami i usługami na portalu społecznościowym Facebook. Nasze ogłoszenia reklamowe na Facebooku zostają dzięki temu wzbogacone o dodatkowe możliwości interakcji, w szczególności o opcję umożliwiającą użytkownikowi wysłanie przy pomocy formularza kontaktowego zapytania o udzielenie dodatkowych informacji na temat naszych produktów i usług. Po wysłaniu takiego formularza przez użytkownika podane przez niego dane zostaną zapisane w serwisie Facebook jako Lead i przekazane do nas. Danych tych użyjemy wyłącznie w celu określonym w Lead Ad. Może to być np. imię i nazwisko indywidualnego adresata, adres e-mail do przysłania informacji o produktach zgodnie z życzeniem lub numer telefonu do nawiązania kontaktu telefonicznego. Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo bezpośrednio od firmy Facebook na stronie https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/

7.10. Wtyczka YouTube

W celu zamieszczania filmów wideo na naszych stronach internetowych korzystamy m.in. z wtyczek firmy YouTube LLC (reprezentowanej przez firmę Google Inc.), jeśli wyrażą Państwo odpowiednią zgodę w ustawieniach plików cookie na stronach naszej witryny. W takim przypadku podczas korzystania z naszej strony internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube i wyświetlana jest wtyczka. Za pomocą wtyczki serwer YouTube uzyskuje informację, którą z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem YouTube, YouTube przyporządkuje tę informację do Państwa osobistego konta użytkownika. Podczas korzystania z wtyczki, np. po kliknięciu na przycisk uruchomienia filmu wideo, informacja ta zostanie również przyporządkowana do Państwa konta. Możecie Państwo temu zapobiec, wylogowując się przed skorzystaniem z naszych stron internetowych z konta użytkownika YouTube oraz z innych kont użytkownika firm YouTube LLC i Google Inc., a także usuwając odpowiednie pliki cookie tych firm. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz ochrony danych przez YouTube (Google) znajdą Państwo na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

7.11. Wtyczka Microsoft

Nasza strona internetowa korzysta z usługi śledzenia konwersji firmy Microsoft Corporation, jeśli wyrażą Państwo odpowiednią zgodę w ustawieniach plików cookie na stronach naszej witryny. Microsoft Bing Ads zapisuje na Państwa komputerze plik cookie w momencie wejścia na naszą stronę internetową przez kliknięcie reklamy Microsoft Bing. W ten sposób Microsoft Bing oraz my możemy rozpoznać, że ktoś kliknął reklamę, został przekierowany na naszą stronę internetową i dotarł do wcześniej zdefiniowanej strony docelowej (strony konwersji). Poznajemy przy tym jedynie łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę Bing, a następnie zostali przekierowani na stronę konwersji. Żadne osobiste informacje dotyczące tożsamości użytkownika nie są udostępniane. Jeżeli nie chcecie Państwo uczestniczyć w procedurze śledzenia, tzw. trackingu, możecie odmówić umieszczenia niezbędnego do tego celu pliku cookie – na przykład w ustawieniach przeglądarki internetowej, które zasadniczo wyłączają automatyczne zapisywanie plików cookie. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych oraz stosowanych przez Microsoft Bing plików cookie dostępnych jest na stronie internetowej firmy Microsoft: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement/.

7.12. Outbrain

Pod warunkiem wyrażenia zgody w ustawieniach plików cookie na stronach naszej witryny na naszej stronie internetowej stosujemy technologię firmy Outbrain UK Ltd., za pomocą której nasi użytkownicy są odsyłani do dalszych treści na naszej stronie internetowej i na stronach internetowych podmiotów trzecich, które mogą być dla nich interesujące. Rekomendacje innych tytułów umieszczane przez Outbrain (np. pod artykułem) określane są w oparciu o treści przeczytane dotychczas przez użytkownika. Outbrain wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania tych dodatkowych treści zgodnych z zainteresowaniami użytkowników. Dla zapewnienia pełnej anonimowości dokonujemy anonimizacji adresu IP poprzez usunięcie jego ostatniego oktetu.
Możecie Państwo w każdej chwili sprzeciwić się śledzeniu przez Outbrain w celu wyświetlania rekomendacji zgodnych z zainteresowaniami użytkownika na stronie https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

7.13. Adform

Na niniejszej stronie internetowej korzystamy z technologii firmy Adform A/S, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę w ustawieniach plików cookie na stronach naszej witryny. System Adform wykorzystuje pliki cookie do śledzenia i zarządzania cyfrowymi kampaniami marketingowymi. Przez umieszczenie plików cookie Adform nie zapisuje żadnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail ani innych danych personalnych. Wszystkie informacje są zanonimizowane i zawierają informacje techniczne, takie jak częstotliwość i data wyświetlania reklam, wykorzystywana przeglądarka internetowa lub zainstalowany system operacyjny. Identyfikacja Państwa osoby jest przy tym niemożliwa. W związku z tym, że adresy IP uznawane są w Niemczech za dane osobowe, Adform nie zapisuje w Niemczech pełnego adresu IP, a jedynie skraca go o ostatni oktet, aby sprostać wymogom ochrony danych.
Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. W tym celu prosimy użyć następującego linku: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out. Na Państwa urządzeniu zostanie wówczas zapisany tzw. plik cookie opt-out, który sygnalizuje systemom technicznym, że w przyszłości nie wolno mierzyć żadnych innych danych ani instalować plików cookie.

7.14. REHAU Account / cidaas

Podczas korzystania z naszej usługi „REHAU Account” (przykładowo na stronie https://accounts.rehau.com lub w ramach aplikacji mobilnych) zostaną Państwo poproszeni o podanie minimalnych danych osobowych niezbędnych do świadczenia usługi, które będą przez nas przechowywane. Nasza usługa opiera się na usłudze o nazwie „cidaas” udostępnianej za pośrednictwem naszego podmiotu przetwarzającego: Widas ID GmbH, Maybachstraße 2, 71299 Wimsheim, Niemcy.
Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie https://www.cidaas.com/privacy-policy/

7.15. Cloudflare

Podczas korzystania z naszej usługi „REHAU Account” (przykładowo na stronie https://accounts.rehau.com lub w ramach aplikacji mobilnych) nasz usługodawca Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA, zbiera informacje odnoszące się do osób, m.in. zanonimizowane adresy IP oraz pliki cookie, a następnie przechowuje je przez okres maksymalnie siedmiu dni. Informacje te są niezbędne do zwiększenia bezpieczeństwa usługi i są gromadzone wyłącznie w tym celu.
Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies oraz na stronie: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

7.16. Inne pliki cookie

Cookies są to małe pliki tekstowe, które są na ogół są umieszczane na komputerze przez witrynę internetową. Pliki cookie służą do różnych celów. Nie stanowią one jednak zagrożenia pod względem technicznym z uwagi na brak zdolności do „czynnego” działania, w konsekwencji czego nie mogą wykonywać szkodliwych operacji. Zawierają one niemal wyłącznie informacje niezbędne do wygodnego korzystania z Internetu. Ponadto wyznaczyliśmy termin usuwania plików cookie. Bez uzyskania Państwa ponownej zgody będą one przechowywane przez okres maksymalnie 12 miesięcy od pierwszego pobrania. W tym celu wdrażamy środki techniczne, aby zapewnić ich automatyczne usuwanie.

Klasyczne przykłady zadań plików cookie: zapamiętywanie danych logowania, zabezpieczanie koszyka zakupów, analiza użytkowników, wypełnianie pól formularza. Informacje, które mogą być przechowywane w plikach cookie: okres ważności pliku cookie, nazwa serwera, Unique ID, dane dotyczące zawartości.

Zastosowanie cookies:

 • Działanie
  Funkcjonalne lub sesyjne pliki cookie to czysto techniczne pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania naszej strony internetowej.

Wszystkie inne pliki cookie wykorzystujemy tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na nie zgodę na platformie zarządzania zgodami (Consent Manager). Struktura tych plików cookie jest następująca:

 • Statystyka
  Za pośrednictwem statystycznych plików cookies lub tracking cookies analizowane jest – oczywiście w formie całkowicie zanonimizowanej – zachowanie użytkowników podczas odwiedzin naszej strony internetowej. Dzięki temu REHAU oraz ewentualnie odpowiedzialny podmiot uzyskuje cenne informacje na temat sposobu korzystanie ze strony internetowej, co umożliwia nam bądź odpowiedzialnemu podmiotowi lepsze dopasowanie strony do zainteresowań osób odwiedzających.
 • Marketing
  Oprócz naszych własnych plików cookie stosujemy cookies podmiotów trzecich w celu wyświetlania spersonalizowanej reklamy na naszych i innych stronach internetowych. Proces ten jest określany mianem „retargeting” i bazuje na Państwa aktywności na naszej stronie internetowej.
 • Inne
  Ponadto wtyczki używane na naszej stronie internetowej stosują własne pliki cookie. Informacje dotyczące rodzaju plików cookie oraz celu ich zastosowania można uzyskać na podanych stronach dostawców zewnętrznych.

Lista dostawców plików cookie
Wykaz plików cookie

Consentmanager:

Nasza strona internetowa została zintegrowana z narzędziem do zarządzania zgodami o nazwie „consentmanager” (www.consentmanager.net) firmy Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Szwecja, info@consentmanager.net) w celu pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych bądź stosowanie plików cookie lub porównywalnych funkcji. Za pomocą managera zgód mają Państwo możliwość udzielenia lub odmowy udzielenia zgody na określone funkcjonalności naszej strony internetowej, np. w celu zintegrowania elementów zewnętrznych, zintegrowania treści streamingowych, analizy statystycznej, pomiaru zasięgu i spersonalizowanej reklamy. Manager zgód umożliwia Państwu wyrażenie zgody lub odmowę udzielenia zgody na wszystkie funkcje lub udzielenie zgody na poszczególne cele lub funkcje. Wprowadzone ustawienia mogą być później zmienione. Celem integracji managera zgód jest pozostawienie powyższych kwestii do decyzji użytkowników naszej strony internetowej oraz zaoferowanie im możliwości zmiany dokonanych ustawień w ramach dalszego korzystania z naszej strony. W trakcie korzystania z managera zgód przetwarzane są dane osobowe, jak również informacje o używanych urządzeniach peryferyjnych, takie jak adres IP.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) w związku z art. 6 ust. 3 zd. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 RODO, jak również posiłkowo lit. f). Przetwarzając dane, manager zgód pomaga nam (administratorowi danych w rozumieniu przepisów RODO) w wypełnianiu naszych zobowiązań prawnych (np. obowiązku przedstawienia dowodów). Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych dotyczy przechowywania ustawień i preferencji użytkownika w związku z korzystaniem z plików cookie i innych funkcji. Manager zgód przechowuje Państwa dane dopóki ustawienia użytkownika są aktywne. Po upływie dwóch lat od wprowadzenia ustawień użytkownika zostaną Państwo ponownie poproszeni o wyrażenie zgody. Wprowadzone ustawienia użytkownika zostaną ponownie zapisane na ten okres.
Możecie Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W celu zgłoszenia sprzeciwu prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres info@consentmanager.net.

8. Bezpieczeństwo danych

Dysponujemy technicznymi i organizacyjnymi procedurami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych personalnych oraz ich ochronę przed nieuprawnionym wzgl. niezgodnym z prawem przetwarzaniem i/lub ich niezamierzoną utratą, zmianą, upublicznieniem lub udostępnieniem.

9. Państwa prawa

Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych kontrolują następujące organy, do których każdy może się zwrócić:

Inspektor ochrony danych spółki REHAU Industries SE & Co. KG (główna jednostka organizacyjna w rozumieniu art. 4 nr 16 RODO):

Dr Alexander Walter
REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau, Niemcy
Telefon: 0049 9283 770
E-mail: datenschutz@rehau.com

Wiodący organ nadzorczy w rozumieniu art. 56 RODO:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27
91522 Ansbach
Niemcy

Możecie Państwo również sami skontrolować przestrzeganie przez REHAU przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. W tym celu przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do informacji
 • prawo dostępu do przetwarzanych danych dotyczących Państwa
 • prawo do sprzeciwu
  Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (patrz wyżej) z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego
  Możecie Państwo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego. Dotyczy to również profilowania, z którym wiąże się marketing bezpośredni.
 • prawo do sprostowania, usunięcia danych oraz do ograniczenia ich przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące powyższych praw w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, możecie się Państwo zwrócić do naszego Inspektora ochrony danych, który jest również do Państwa dyspozycji w przypadku próśb o udzielenie informacji, potrzeby zgłoszenia sugestii czy złożenia zażalenia. REHAU udzieli Państwu na żądanie - w miarę możliwości niezwłocznie - pisemnej informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy i jakie dane osobowe dotyczące Państwa są u nas przechowywane. Jeżeli pomimo naszych starań o poprawność oraz aktualność danych, przechowywane informacje są błędne wzgl. nieaktualne, zostaną one na Państwa wniosek sprostowane.

02/2021

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection