Ochrona Danych Osobowych

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Dziękujemy za zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem oraz naszymi produktami. Zależy nam na tym, aby czuli się Państwo komfortowo kontaktując z nami. Dlatego przykładamy dużą wagę do bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przekazywanych nam podczas kontaktu z nami, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej.

Niniejsza informacja dotycząca ochrony danych osobowych jest skierowana do wszystkich osób, z którymi wchodzimy w interakcję, włączając w to naszych klientów, potencjalnych klientów oraz interesantów, osoby odwiedzające nasze strony internetowe, użytkowników naszych aplikacji/oprogramowania, innych użytkowników naszych produktów oraz usług, jak również osoby odwiedzające nasze oddziały (dalej: „Państwo”). Zawiera ona informacje zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (dalej: „RODO”).

1. Pojęcia

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach przepisów prawa.

Pojęcie „dane osobowe” oznacza przy tym informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. „Przetwarzanie” obejmuje operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Używane poniżej pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych mają znaczenie określone w art. 4 RODO.

2. Nazwa i adres administratora danych

REHAU Sp. z o.o.
Baranowo, ul. Poznańska 1a
62-081 Przeźmierowo k. Poznania

Główna jednostka organizacyjna w rozumieniu art. 4 nr 16 lit. a) RODO, art. 56 RODO, w której zapadają główne decyzje co do celów i sposobów przetwarzania danych osobowych:

REHAU AG + Co
Rheniumhaus
Otto-Hahn-Str. 2
95111 Rehau
Niemcy

3. Ogólne cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania

REHAU zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w szczególności, gdy:

 • kontaktujecie się Państwo z nami bezpośrednio, np. poprzez naszą stronę internetową, Dział Obsługi Klienta REHAU lub odwiedzacie nas w naszych lokalizacjach, uczestniczycie w organizowanych przez nas wydarzeniach, badaniach zadowolenia klientów oraz konkursach i np. wyrażacie Państwo zainteresowanie naszymi produktami lub usługami bądź zwracacie się do nas w innej sprawie;
 • Państwo lub Państwa pracodawca nabywacie bezpośrednio u nas produkty lub usługi;
 • Państwo lub Państwa pracodawca prosicie o udzielenie informacji nt. naszych produktów lub usług (np. przekazanie broszur lub cenników);
 • kupujecie Państwo produkty REHAU lub korzystacie z nich;
 • Państwo lub Państwa pracodawca oferujecie lub sprzedajecie nam produkty lub usługi.

Prosimy Państwa o pomoc w zapewnieniu prawidłowości Państwa danych. W tym celu prosimy Państwa o informowanie nas o zmianie Państwa danych osobowych, w szczególności Państwa danych kontaktowych.

O ile REHAU przetwarza Państwa dane osobowe, dotyczy to przede wszystkim Państwa imienia i nazwiska oraz służbowych danych kontaktowych, takich jak firma, stanowisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących umów i transakcji handlowych. W szczególnych celach, które zostały opisane poniżej, mogą być zbierane dalsze kategorie danych.

Poza utrwalaniem Państwa danych za pośrednictwem formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej, zbieramy dane również bezpośrednio od Państwa lub z ogólnodostępnych źródeł (np. rejestru handlowego, urzędów, Internetu), o ile jest to niezbędne dla danego celu.

4. Poszczególne cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania

Poniżej informujemy Państwa, w jakich celach REHAU przetwarza jakie dane osobowe. REHAU z reguły wskazuje raz jeszcze na te informacje oddzielnie w konkretnej sytuacji przetwarzania – gdy dotyczy to jednorazowych zdarzeń - i w razie potrzeby udziela dodatkowych informacji.

4.1. Przetwarzanie danych w celu przygotowywania, zawierania i wykonywania umów

REHAU jako przedsiębiorstwo produkcyjne przetwarza dane osobowe w ramach procesów akwizycji (więcej informacji w punkcie 4.9.) oraz sprzedaży, jak również na potrzeby realizacji umów. W szczególności REHAU przetwarza dane w celu zawierania umów, opracowywania ofert, udzielania porad klientom, zakupu, produkcji i dostawy towarów, zarządzania umowami i obsługi reklamacji.

W ramach tych czynności przetwarzane są w szczególności następujące kategorie danych:

 • dane kontaktowe / podstawowe dane osobowe (nazwisko, imię, adres, adres poczty elektronicznej itd.)
 • dane logistyczne, takie jak adres dostawy
 • dane dotyczące umowy i płatności

Do sporządzenia oferty oraz realizacji umowy może okazać się konieczne przekazanie danych osobom trzecim, które uczestniczą w łańcuchu dostaw lub są w inny sposób niezbędne do realizacji umowy.

W celu oceny wiarygodności i zdolności kredytowej naszych partnerów handlowych przetwarzamy dane, które pozyskujemy zgodnie z przepisami prawa z wywiadowni gospodarczych (np. Bisnode). Ponadto dla dalszego zmniejszenia ryzyka straty należności REHAU zastrzega sobie prawo do przekazania informacji na temat doświadczeń płatniczych z klientami do wywiadowni gospodarczych (Bisnode, Creditreform). Doświadczenia płatnicze z osobami fizycznymi są z tego wyłączone.

W celu optymalizacji transakcji finansowych REHAU zastrzega sobie prawo do przeniesienia - w ramach finansowania wierzytelności - na instytucję finansową swoich wierzytelności wobec klientów biznesowych REHAU. Na potrzeby finansowania wierzytelności przekazywane będą wyłącznie dane przedsiębiorstwa (nazwa dłużnika, podstawa, kwota, termin wymagalność wierzytelności). Jeżeli jest to niezbędne do sprawdzenia wierzytelności, instytucja finansowa przekaże powyższe dane przedsiębiorstwa osobom trzecim w celu oceny wiarygodności kredytowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych na potrzeby finansowania wierzytelności/faktoringu, o ile w wyjątkowych przypadkach dotyczy to danych osobowych, jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeżeli dane są zbierane bezpośrednio w celu obsługi zapytania lub wykonania umowy, REHAU informuje w każdym przypadku, jakie dane są bezwzględnie potrzebne. Jeżeli kontrahentem nie są Państwo, lecz Państwa pracodawca lub osoba trzecia powiązana umownie z Państwem lub Państwa pracodawcą, dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane są przetwarzane, gdy jest to konieczne do realizacji umowy lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. przepisów o odpowiedzialności za produkt (np. obowiązki w zakresie informowania, wyjaśniania i ostrzegania).

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, możecie Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

4.2. Korzystanie z Portalu Klienta

W celu uproszczenia realizacji zamówień, zapewnienia dostępu do określonych konfiguratorów produktów oraz dostępu do innych usług REHAU oferuje swoim klientom możliwość korzystania z Portalu Klienta. Podczas rejestracji zostaniecie Państwo poinformowani o tym, jakie dane są niezbędne do korzystania z Portalu. Cel i podstawę prawną opisano w punkcie 4.1. Dodatkowe, opcjonalne dane są wykorzystywane do nawiązania z Państwem kontaktu (więcej informacji w punkcie 4.9.).

W trakcie korzystania z Portalu Klienta poszczególne transakcje są zapisywane i archiwizowane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi okresów przechowywania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Możecie Państwo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Portalu Klienta i przechowywania w nim Państwa danych osobowych, o ile nie są one niezbędne do wykonania umowy. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Handlowo-Technicznym (formularz kontaktowy). Powyższe nie dotyczy przechowywania danych dotyczących dokonanych transakcji.

4.3. Rekrutacja pracowników

Dla procesu rekrutacji pracowników istnieją uzupełniające wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych, które są przekazywane oddzielnie w ramach rekrutacji. Do wszystkich podań o pracę mają ponadto zastosowanie następujące informacje.

4.4. Udział w wydarzeniach i wizyty w REHAU (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Cieszymy się mogąc poznać Państwa osobiście podczas wizyty w REHAU lub na jednym z organizowanych przez nas wydarzeń. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zorganizowania i realizacji danego wydarzenia oraz udostępnienia Państwu materiałów informacyjnych. W przypadku wydarzeń dane mogą zostać przekazane uczestnikom oraz prelegentom. Jest to ważne, aby móc zapewnić niezakłócony przebieg wydarzenia. Ponadto korzystamy z zebranych w tym procesie danych w celu dokonania podsumowania i oceny organizowanych przez nas wydarzeń.

W celu uzyskania informacji zwrotnych REHAU korzysta również z funkcji SurveyMonkey. Jeżeli uczestniczycie Państwo w stosownej ankiecie, obowiązują w tym zakresie informacje o ochronie danych osobowych SurveyMonkey (https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/).

Podczas organizowanych wydarzeń mogą być wykonywane zdjęcia i filmy wideo dla udokumentowania tych wydarzeń oraz na potrzeby kontaktu z prasą i działań public relations. Przy tej okazji dochodzi również do przetwarzania danych osobowych (wizerunek). Możecie Państwo wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku prosimy o poinformowanie fotografa lub organizatora z wyprzedzeniem o takich przyczynach. Uwzględnią oni Państwa sprzeciw i podejmą odpowiednie działania.

4.5. Korzystanie z usług (doradztwo)

Obok produktów i rozwiązań systemowych REHAU oferuje szeroki zakres usług. Należą do nich również usługi doradcze oraz usługi, które świadczymy m.in. przez telefon, e-mail, formularz kontaktowy oraz ewentualnie na miejscu. W ten sposób chcemy wspierać Państwa w wyborze oraz stosowaniu systemów REHAU.

W ramach usługi niezbędne dane, które przekażą nam Państwo w związku z Państwa zapytaniem, takie jak np. dane kontaktowe / podstawowe dane osobowe (nazwisko, imię, adres, adres poczty elektronicznej itd.), mogą być przechowywane łącznie z produktami, których dotyczy zapytanie, i opisem problemu. Dzięki temu będziemy w stanie, w przypadku pojawienia się dodatkowych pytań w późniejszym czasie, udzielić Państwu w oparciu o dotychczasową historię świadczonych usług dalszych, ukierunkowanych informacji. Podstawą przechowywania danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu spójnej i efektywnej usługi doradczej, również w późniejszym terminie. Państwa dane będą przechowywane wyłącznie w bezpośrednim związku z konkretną usługą. O ile dane dotyczące danej usługi są istotne z punktu widzenia obrony przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności odpowiedzialności za produkt, REHAU będzie je przetwarzać również w tym celu. Dane zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do wskazanego celu, jednak nie później niż po upływie terminów przedawnienia obowiązujących dla tego rodzaju odpowiedzialności.

Jeżeli dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przechowywania Państwa danych.

4.6. Wstęp na teren przedsiębiorstwa w celu dostawy towarów lub wykonania usługi

W tym przypadku poza Państwa danymi, które są niezbędne bezpośrednio do realizacji stosunku umownego, takimi jak nazwisko, imię, firma, dane z faktury czy dane pojazdu, utrwalamy również czas Państwa pobytu w REHAU na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Celem jest, w przypadku nagłej sytuacji i konieczności ewakuacji, posiadanie informacji o osobach, które przebywają w budynku lub na terenie firmy. Jeżeli Państwa pobyt ma charakter służbowy, informacje na temat czasu jego trwania mogą zostać również wykorzystane do sprawdzenia i optymalizacji wewnętrznych procesów oraz weryfikacji poprawności danych dotyczących świadczenia (np. faktur).

Podczas dostaw towaru do monitorowania procesów logistycznych w różnych lokalizacjach wykorzystywane są również kamery.

Na podstawie przepisów prawa bądź art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako dowód wypełnienia obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, dokumentowane są także wskazówki przekazywane odwiedzającym w zakresie bezpieczeństwa.

Oczywiście możecie Państwo w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

W naszych lokalizacjach monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w sposób jawny. Poinformują o nim Państwa odpowiednie tabliczki informacyjne. Monitoring wizyjny służy zabezpieczeniu naszej produkcji oraz urządzeń do przetwarzania danych. Pozwala nam to zapewnić jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

4.7. Komunikacja korporacyjna i PR (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

W ramach udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, wizyty na naszym stoisku targowym i innych imprezach wykonywane są zdjęcia oraz filmy wideo dokumentujące te wydarzenia oraz na potrzeby kontaktu z prasą, działań public relations (PR) i komunikacji korporacyjnej. Przy tej okazji ma miejsce również przetwarzanie danych osobowych (wizerunku).

Materiały z tych wydarzeń są publikowane zarówno w formie elektronicznej w mediach społecznościowych (np. Facebook), jak również w mediach drukowanych. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na potrzeby komunikacji korporacyjnej oraz - o ile ma zastosowanie – art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W zakresie, w jakim jest to faktycznie możliwe i prawnie uzasadnione, informujemy Państwa o wykonywaniu zdjęć raz jeszcze przy okazji organizacji danego wydarzenia. Jeżeli zdjęcia są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, możecie Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec ich wykorzystania we wskazany sposób z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Możecie Państwo skorzystać z tego prawa, informując fotografa z wyprzedzeniem o takich przyczynach. Uwzględni on to odpowiednio w trakcie swojej pracy. Szczegółowe informacje w tym zakresie przekażemy Państwu z przyjemnością przy okazji konkretnego wydarzenia.

4.8. Compliance, egzekwowanie prawa i zapobieganie przestępczości (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

W zakresie wymaganym przez przepisy prawa, REHAU korzysta z danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń oraz do obrony w przypadku sporów prawnych. W ramach wytycznych przedsiębiorstwa dotyczących compliance dane mogą być również wykorzystywane do zapobiegania przestępczości, podejmowania czynności wyjaśniających wzgl. działań prewencyjnych.

W tym celu, oprócz dotychczas wymienionych kategorii danych, wykorzystywane są również dane dotyczące wiarygodności kredytowej, wizyt, rachunków bankowych, jak również korespondencji, zakupów i sprzedaży, o ile są one niezbędne do tego celu. REHAU korzysta także z wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości do pozyskiwania imiennych i anonimowych informacji o naruszeniach zasad compliance. W ramach obowiązujących przepisów prawa lub niezwłocznie po zakończeniu danej sprawy dane te są usuwane lub całkowicie anonimizowane.

Zapewnieniu bezpieczeństwa służą z reguły również systemy zabezpieczeń budynków i obiektów, oraz naszych urządzeń do przetwarzania danych, takie jak np. kontrola dostępu lub monitoring wizyjny. Wskazane kontrole prowadzone są w naszych lokalizacjach wyłącznie w sposób jawny. Szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać na miejscu.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z weryfikacją kontrahentów przeprowadzaną standardowo w ramach wymogów compliance. O ile nie zwróciliśmy się bezpośrednio do Państwa z prośbą o podanie danych osobowych, zebraliśmy je z publicznie dostępnych źródeł i baz danych w ramach procedury due diligence. Dane pozyskane z takich źródeł są przetwarzane wyłącznie w powyższym celu i usuwane w momencie, w którym nie są już niezbędne do realizacji tego celu. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO, jeżeli procedura due diligence przeprowadzana jest w oparciu o wymogi przepisów prawa, lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest na prawnie uzasadnionym interesie przedsiębiorstwa polegającym na ocenie kontrahentów w celu minimalizacji ryzyka. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, możecie Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

4.9. Komunikacja marketingowa i badanie rynku (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Jeżeli jest to prawnie dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub jeżeli wyrazicie Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), będziemy przetwarzać Państwa dane w szczególności do celów komunikacji marketingowej, badania satysfakcji klientów, akcji reklamowych i organizowania konkursów. W ten sposób możemy dalej ulepszać naszą ofertę produktów i usług oraz działać w sposób bardziej ukierunkowany.

W ramach tych działań mogą być przetwarzane niezbędne do tego dane, takie jak np. dane kontaktowe / podstawowe dane osobowe (nazwisko, imię, adres, adres poczty elektronicznej itd.). Wyłącznie gdy dysponujemy odpowiednią zgodą, będziemy przetwarzać również inne dane, które nam Państwo udostępnią w tym celu, jak np. dotyczące Państwa zainteresowań, osobistych preferencji czy sytuacji zawodowej.

W przypadku istniejącej relacji handlowej z klientem lub gdy wyrazili Państwo na to zgodę, powyższe informacje są Państwu przesyłane zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oprócz tego kontrahentom, którzy nie są konsumentami, informacje przekazujemy telefonicznie lub tradycyjną pocztą.

Do realizacji powyższych celów konieczne może być przekazanie Państwa danych osobowych przedsiębiorstwom należącym do grupy REHAU, aby lepiej sprostać Państwa oczekiwaniom lub ciągle ulepszać nasze produkty i usługi. W każdym przypadku możecie Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO lub wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.

Na potrzeby dalszego rozwoju naszych produktów, usług oraz procesów biznesowych, jak również w celu badania rynku analizujemy posiadane przez nas dane dotyczące transakcji handlowych, umów oraz zapytań. Wyciąganie wniosków na temat indywidualnych osób fizycznych nie jest przy tym w żadnym przypadku możliwe. Oczywiście uszanujemy Państwa decyzję, jeżeli nie zechcą Państwo udostępnić nam swoich danych osobowych w celu utrzymania relacji handlowych z nami, w szczególności na potrzeby marketingu bezpośredniego czy badania rynku.

4.10. Wypełnianie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Na REHAU spoczywa szereg obowiązków ustawowych dotyczących przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Obowiązki te wynikają np. z przepisów prawa handlowego i podatkowego w zakresie przechowywania dokumentów, określonych w kodeksie spółek handlowych oraz ordynacji podatkowej.

Wypełniając te zobowiązania, przetwarzamy Państwa dane w wymaganym zakresie i przekazujemy je ewentualnie właściwym organom publicznym w ramach obowiązków sprawozdawczych uregulowanych przepisami.

4.11. Dalsze cele przetwarzania danych

Przetwarzanie danych ma ponadto miejsce w ramach zarządzania jakością, w celu badania i poprawy satysfakcji klientów, dalszego rozwoju produktów i usług, prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz poprawy bezpieczeństwa informatycznego i operacji informatycznych. Ostatni punkt obejmuje również przetwarzanie mające na celu wykrywanie i zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych.

Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. O ile nie udzielono zgody, nie są przy tym wyciągane co do zasady żadne wnioski na temat indywidualnych osób fizycznych.

W pojedynczych przypadkach możecie Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

4.12. Przekazywanie danych osobom trzecim

W wymienionych wyżej celach dane mogą być przekazywane osobom trzecim, wspierającym administratora w realizacji tych celów. Przekazanie danych następuje w ramach powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 28 RODO, współadministrowania zgodnie z art. 26 RODO lub przekazania danych w ramach zamówienia usług specjalistycznych.

W odniesieniu do przekazywania danych odbiorcom w państwach trzecich patrz punkt 7 poniżej.

5. Okres przechowywania danych

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów, w jakich zostały one zebrane, względnie przez okres czasu określony przepisami prawa lub w ramach wytycznych urzędowych. W przypadku gdy Państwa dane nie są już potrzebne, są one usuwane, bądź też blokowane.

Ponadto Państwa dane osobowe są usuwane, względnie blokowane, niezwłocznie po cofnięciu przez Państwa zgody, jak również zgłoszeniu uzasadnionego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6. Planowane przekazywanie danych do państw trzecich

W celach wymienionych w niniejszej informacji możemy przekazywać Państwa dane personalne do innych spółek REHAU. Spółki te mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe we własnym interesie w tych samych celach, co my. W szczególności mogą przetwarzać Państwa dane personalne we wskazanych powyżej celach we własnym interesie. W ramach Grupy REHAU pracownicy otrzymują dostęp do Państwa danych personalnych tylko, gdy jest to konieczne do wypełniania ich obowiązków.

Przekazywanie danych do oddziałów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym następuje w oparciu o decyzję Komisji stwierdzającą, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony (art. 45 ust. 3 RODO) lub na bazie standardowych klauzul ochrony danych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), które zawierają stosowne gwarancje dla podmiotu danych.

Treść standardowych klauzul ochrony danych została opublikowana na stronie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Poza tym możemy przekazywać Państwa dane personalne osobom trzecim, poza spółkami REHAU, aby móc skorzystać z usług technicznych lub organizacyjnych, które są nam potrzebne do realizacji wspomnianych celów lub naszej pozostałej działalności. Nasi usługodawcy są zobowiązani umownie do przetwarzania danych personalnych wyłącznie na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi instrukcjami. Zobowiązujemy naszych usługodawców również do dochowywania środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących ochronę danych personalnych. W przypadku gdy usługodawcy zlokalizowani są w krajach, w których obowiązujące przepisy nie przewidują ochrony danych personalnych porównywalnej z prawem europejskim, to zapewnimy poprzez zawarcie stosownych umów, że dostawcy usług, których to dotyczy, będą przestrzegać prawnie określonego poziomu ochrony danych (standardowe klauzule ochrony danych). Więcej informacji na ten temat udzieli Państwu Inspektor ochrony danych.

7. Korzystanie z danych online / odwiedziny naszych stron internetowych

Poniżej dowiedzą się Państwo, jakie informacje ewentualnie zbieramy podczas odwiedzin naszych stron internetowych i jak z nimi postępujemy. Strony internetowe REHAU sp. z o.o. mogą zawierać przekierowania do stron internetowych innych oferentów, do których niniejszy dokument nie ma zastosowania.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, zapisujemy informacje dotyczące używanej przez Państwa przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego, datę i godzinę wizyty, jak również adres IP. Dane te nie mogą jednak zostać przypisane do Państwa i nie odnoszą się do osób. Bez Państwa wiedzy nie zbieramy żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszych stron internetowych. Wyłącznie Państwo decydują o tym, czy chcą nam Państwo udostępnić takie dane, czy nie, np. w ramach dokonywanej rejestracji, składanego zamówienia lub udziału w ankiecie. Dane te wykorzystujemy do zapewnienia płynnego połączenia oraz komfortowego korzystania z naszej strony internetowej.

Ponadto na naszej stronie internetowej stosujemy w szczególności następujące technologie:

7.1. SnapEngage – usługa live chat

Nasza strona internetowa korzysta ze SnapEngage, usługi live chat firmy SnapEngage, LLC. SnapEngage wykorzystuje pliki cookie, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Generowane informacje są przekazywane wyłącznie na serwer SnapEngage na terenie UE i tam przechowywane w celu analizy korzystania przez Państwa z narzędzia i udostępnienia jej nam w formie raportów. SnapEngage będzie przekazywał te informacje ewentualnie osobom trzecim w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa lub w zakresie, w jakim osoby trzecie mają przetwarzać te dane na zlecenie SnapEngage. SnapEngage nie będzie w żadnym wypadku zestawiał Państwa skróconego adresu IP z innymi danymi, które posiada. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie https://snapengage.com/privacy-policy/.
SnapEngage będzie przekazywał nam te dane na żądanie. Będzie miało to miejsce wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby, o ile dozwolone ewentualnie również do nawiązania z Państwem kontaktu.

7.2. Chatbot / Dialogflow

Podczas korzystania z naszej usługi „REHAU chatbot” (przykładowo na stronie www.rehau.com lub w ramach aplikacji mobilnych), są zbierane i przechowywane informacje odnoszące się do osób, m.in. zapisy konwersacji, adresy IP oraz pliki cookie, przez dostawców usługi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia oraz Botcopy Inc., a Delaware Corporation z siedzibą w Santa Monica w Kalifornii, USA. Informacje te są niezbędne do świadczenia usługi.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://policies.google.com/privacy/, jak również https://www.botcopy.com/privacy/ oraz https://www.botcopy.com/gdpr/.

7.3. Google Analytics – usługa analizy oglądalności stron internetowych

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych oferowanej przez Google Inc. Google Analytics stosuje pliki cookie, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. W przypadku włączenia funkcji anonimizacji adresu IP na stronie, Google najpierw skraca Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie operatora strony internetowej firma Google wykorzysta te informacje w celu dokonania analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, stworzenia raportów aktywności na stronie, jak również świadczenia innych usług na rzecz operatora związanych z użytkowaniem strony internetowej oraz Internetu. Przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie będzie kojarzony z innymi danymi Google. Możecie Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez wybór odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie w pełni ze wszystkich funkcji strony internetowej może okazać się niemożliwe. Ponadto możecie Państwo zablokować gromadzenie przez firmę Google danych (wraz z adresem IP) generowanych przez plik cookie i dotyczących użytkowania przez Państwa strony internetowej, jak również zapobiec przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Gromadzeniu danych przez Google Analytics można również zapobiec klikając na poniższy link. W tym momencie uruchomiony zostaje plik cookie opt-out, który uniemożliwi w przyszłości pobieranie Państwa danych podczas odwiedzin naszej strony internetowej: Deaktywuj Google Analytics


Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania z narzędzia Google Analytics oraz ochrony danych osobowych zawarte są na stronie http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub na stronie https://www.google.pl/intl/pl/policies/. Informujemy, że na naszej stronie internetowej narzędzie Google Analytics zostało rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();“, w celu zapewnienia zanonimizowanego rejestrowania adresów IP (tzw. IP-Masking - maskowanie adresów IP).

7.4. Menedżer tagów Google

Niniejsza strona internetowa korzysta z menedżera tagów Google. Menedżer tagów nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie uruchamia inne tagi, które mogą zbierać dane. Menedżer tagów Google nie sięga po te dane. Jeżeli na poziomie domeny lub plików cookie dokonano dezaktywacji, to utrzymuje się ona w odniesieniu do wszystkich tagów śledzenia, które menedżer tagów Google implementuje. Polityka prywatności Google dotycząca tego narzędzia dostępna jest pod adresem: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

7.5. Remarketing Google Ads

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu Google Ads – przy jego pomocy promujemy naszą stronę w wynikach wyszukiwania Google oraz na stronach podmiotów trzecich. Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). W tym celu Google umieszcza w przeglądarce Państwa urządzenia plik cookie, który w sposób automatyczny, korzystając z poddanego pseudonimizacji identyfikatora cookie i na podstawie stron odwiedzanych przez Państwa, umożliwia dostosowywanie reklam do Państwa zainteresowań. Przetwarzanie odbywa się w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na optymalnym promowaniu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dalej idące przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy udzielicie Państwo Google zgody na powiązanie Państwa historii przeglądania Internetu i aplikacji z Państwa kontem Google oraz na wykorzystywanie informacji z konta Google do personalizacji reklam wyświetlanych Państwu w sieci. W tym przypadku, gdy jesteście Państwo zalogowani w serwisie Google podczas przeglądania naszej strony internetowej, Google wykorzystuje Państwa dane razem z danymi Google Analytics do tworzenia i definiowania list odbiorców remarketingu, z uwzględnieniem użytkowników korzystających z wielu urządzeń. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby tworzyć grupy docelowe. Możecie Państwo trwale dezaktywować umieszczanie plików cookie obsługujących preferencje reklamowe, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternatywnie możecie Państwo zasięgnąć informacji na temat umieszczania plików cookie w Digital Advertising Alliance pod adresem internetowym www.aboutads.info i dokonać odpowiednich ustawień. Możecie Państwo również skonfigurować swoją przeglądarkę tak, abyście byli informowani o umieszczaniu plików cookie i mogli zdecydować pojedynczo o ich akceptacji lub też wykluczyć ich akceptację w określonych przypadkach lub całkowicie. Przy braku akceptacji plików cookie funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Informacje oraz postanowienia w zakresie ochrony danych dotyczące reklam i Google są dostępne pod adresem: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

7.6. Wtyczka Facebook

Na naszej stronie internetowej stosujemy „piksel śledzenia konwersji” firmy Facebook Inc. Pozwala on na śledzenie zachowania użytkowników, którzy kliknęli na zamieszczone na portalu społecznościowym firmy Facebook ogłoszenie reklamowe i następnie zostali przekierowani na stronę internetową oferenta. Procedura ta służy ocenie skuteczności reklam zamieszczanych na portalu społecznościowym dla celów statystycznych oraz badania rynku i może przyczynić się do optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Zgromadzone dane są dla nas anonimowe, nie pozwalają więc na identyfikację użytkowników. Dane są jednak zapisywane i przetwarzane przez firmę Facebook, z tego względu możliwe jest ich połączenie z konkretnym profilem użytkownika oraz wykorzystywanie przez firmę Facebook dla własnych celów marketingowych zgodnie z polityką prywatności portalu społecznościowego firmy Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Dane mogą umożliwiać firmie Facebook oraz jej partnerom wyświetlanie ogłoszeń reklamowych na portalu społecznościowym oraz poza nim. Ponadto w tych celach na Państwa komputerze może zostać zapisany plik cookie.

7.7. Facebook Remarketing

Na naszej stronie korzystamy z funkcji remarketingu "Custom Audiences" firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook"). Funkcja ta pozwala kierować do osób odwiedzających naszą stronę internetową dostosowanej do ich zainteresowań reklamy w sieci społecznościowej Facebook. W tym celu na stronie został umieszczony znacznik remarketingu serwisu Facebook, za pomocą którego podczas wizyty na stronie nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Facebook. W ten sposób na serwer firmy Facebook przekazywana jest informacja o tym, które z naszych strony Państwo odwiedzili. Facebook przypisuje te informacje do Państwa osobistego konta użytkownika na portalu społecznościowym. Podczas odwiedzin serwisu Facebook wyświetlana jest Państwu wówczas spersonalizowana reklama, dostosowana do Państwa zainteresowań. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji powyższego celu.

Mają Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W tym celu można tutaj dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences“. Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez firmę Facebook, przysługujących Państwu w związku z tym praw i możliwości ochrony Państwa prywatności znajdują się w polityce prywatności serwisu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

7.8. Facebook Lead Ads

Stosujemy Facebook Lead Ads w celu pozyskiwania danych kontaktowych od użytkowników, którzy interesują się naszymi produktami i usługami na portalu społecznościowym Facebook. Nasze ogłoszenia reklamowe na Facebooku zostają dzięki temu wzbogacone o dodatkowe możliwości interakcji, w szczególności o opcję umożliwiającą użytkownikowi wysłanie przy pomocy formularza kontaktowego zapytania o udzielenie dodatkowych informacji na temat naszych produktów i usług. W przypadku, gdy użytkownik odeśle taki formularz, podane przez niego dane zostaną zapisane w serwisie Facebook jako Lead i przekazane do nas. Danych tych użyjemy wyłącznie w celu określonym w Lead Ad, np. nazwiska do osobistego zwracania się, adresu e-mail do przysłania informacji o produktach zgodnie z życzeniem lub numeru telefonu do nawiązania kontaktu telefonicznego. Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo bezpośrednio od firmy Facebook na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/.

7.9. Wtyczka YouTube

W celu zamieszczania filmów wideo na naszych stronach internetowych korzystamy m.in. z wtyczek firmy YouTube LLC (reprezentowanej przez firmę Google Inc.). Podczas korzystania z naszej strony internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube i wyświetlana zostaje wtyczka. Za pomocą wtyczki serwer YouTube uzyskuje informację, którą z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Jeżeli są Państwo zarejestrowani jako użytkownik YouTube, YouTube przyporządkuje tą informację do Państwa osobistego konta użytkownika. Podczas korzystania z wtyczki, np. po kliknięciu na przycisk uruchomienia filmu wideo, informacja ta zostanie również przyporządkowana do Państwa konta. Możecie Państwo temu zapobiec, wylogowując się przed skorzystaniem z naszych stron internetowych z konta użytkownika YouTube oraz z innych kont firm YouTube LLC i Google Inc., a także usuwając odpowiednie pliki cookie tych firm. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz wskazówki dotyczące ochrony danych przez YouTube (Google) znajdą Państwo na stronie: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

7.10. Wtyczka Microsoft

Nasza strona internetowa korzysta z usługi śledzenia konwersji firmy Microsoft Corporation. W momencie, gdy wejdziecie Państwo na naszą stronę internetową poprzez reklamę Microsoft Bing, Microsoft Bing Ads zapisze na Państwa komputerze plik cookie. W ten sposób Microsoft Bing oraz my możemy rozpoznać, że ktoś kliknął na reklamę, został przekierowany na naszą stronę internetową i dotarł do wcześniej zdefiniowanej strony docelowej (strony konwersji). Poznajemy przy tym jedynie łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ogłoszenie Bing, a następnie zostali przekierowani na stronę konwersji. Żadne osobiste informacje dotyczące tożsamości użytkownika nie są udostępniane. Jeżeli nie chcecie Państwo uczestniczyć w procedurze śledzenia, tzw. trackingu, możecie odmówić umieszczenia niezbędnego do tego celu pliku cookie – na przykład poprzez ustawienia przeglądarki internetowej, które generalnie dezaktywują automatyczne zapisywanie plików cookie. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz stosowanych przez Microsoft Bing plików cookie dostępne są na stronie internetowej firmy Microsoft: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement/.

7.11. Outbrain

Na naszej stronie internetowej stosujemy technologię firmy Outbrain UK Ltd., za sprawą której Państwa uwaga kierowana jest na kolejne, być może dla Państwa również interesujące treści w ramach naszej strony oraz na stronach internetowych osób trzecich. Umieszczane przez Outbrain np. pod artykułem rekomendacje innych tytułów określane są w oparciu o dotychczas przeczytane treści. Aby móc wyświetlać dodatkowe treści zgodne z zainteresowaniami użytkowników, Outbrain wykorzystuje pliki cookie. Dla zapewnienia pełnej anonimowości dokonujemy anonimizacji adresu IP poprzez usunięcie jego ostatniego oktetu.

Możecie Państwo w każdej chwili sprzeciwić się śledzeniu przez Outbrain w powyższym celu wchodząc na stronę https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

7.12. Adform

Na niniejszej stronie korzystamy z technologii firmy Adform A/S. System Adform wykorzystuje pliki cookie do śledzenia i zarządzania cyfrowymi kampaniami marketingowymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest „prawnie uzasadniony interes” przyznany przez ustawodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jest to zagwarantowane do odwołania.

Adform umieszczając pliki cookie nie zapisuje żadnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub inne dane personalne. Wszystkie informacje są zanonimizowane i zawierają informacje techniczne, jak na przykład częstotliwość i data wyświetlania reklam, wykorzystywana przeglądarka internetowa lub zainstalowany system operacyjny. Identyfikacja Państwa osoby jest przy tym niemożliwa. W związku z tym, że adresy IP uznawane są za dane osobowe, Adform nie zapisuje pełnego adresu IP, tylko skraca go o ostatni oktet, aby sprostać wymogom ochrony danych.

Możecie Państwo sprzeciwić się śledzeniu za pomocą cookies. W tym celu prosimy użyć następującego linku: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out. Na Państwa urządzeniu zostanie wówczas zapisany tzw. plik cookie opt-out, który sygnalizuje systemom technicznym, że w przyszłości nie może być dokonywany pomiar danych oraz umieszczane pliki cookie.

7.13. REHAU Account / cidaas

Podczas korzystania z naszej usługi „REHAU Account” (przykładowo na stronie https://accounts.rehau.com lub w ramach aplikacji mobilnych) prosimy o podanie i przechowujemy minimalny zakres danych osobowych niezbędny do świadczenia usługi. Nasza usługa opiera się na usłudze o nazwie „cidaas” udostępnianej za pośrednictwem naszego dostawcy Widas ID GmbH, Maybachstraße 2, 71299 Wimsheim, Niemcy.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie: https://www.cidaas.com/privacy-policy/.

7.14. Cloudflare

Podczas korzystania z naszej usługi „REHAU Account” (przykładowo na stronie https://accounts.rehau.com lub w ramach aplikacji mobilnych) nasz usługodawca Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA zbiera informacje odnoszące się do osób, m.in. zanonimizowane adresy IP oraz pliki cookie, a następnie przechowuje je przez okres do 7 dni. Informacje te są niezbędne do tego, aby zwiększyć bezpieczeństwo usługi, oraz gromadzone wyłącznie w tym celu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies oraz https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/.

7.15. Cookies

W przypadku cookies mamy do czynienia z małymi plikami tekstowymi, które na ogół są umieszczane na komputerze przez stronę internetową. Cookies mają wiele zastosowań. Nie stanowią one jednak zagrożenia z uwagi na brak zdolności do „czynnego” działania, w konsekwencji czego nie mogą wykonywać szkodliwych operacji. Cookies zawierają niemalże wyłącznie informacje potrzebne do komfortowego korzystania z Internetu. Ponadto sami wyznaczyliśmy sobie termin na usunięcie plików cookie. Bez uzyskania Państwa ponownej zgody będą one przechowywane maksymalnie przez okres 12 miesięcy od pierwszego zebrania. W tym celu wdrażamy środki techniczne, aby zapewnić ich automatyczne usuwanie.

Klasyczne przykłady zadań cookies: zapamiętywanie danych logowania, zabezpieczanie koszyka zakupów, analiza użytkownika, wypełnianie pól formularza. Informacje, które mogą zostać zapamiętane w cookies: czas funkcjonowania pliku cookie, nazwa serwera, Unique ID, dane dotyczące zawartości.

Zastosowanie cookies:

 • Session cookies
  Session cookies to czysto techniczne cookies, konieczne do sprawnego działania naszej strony internetowej.
 • Tracking cookies
  Za pośrednictwem tracking cookies analizowane jest – oczywiście w formie całkowicie zanonimizowanej – zachowanie użytkowników podczas odwiedzin naszej strony internetowej. Dzięki temu REHAU oraz ewentualnie odpowiedzialny podmiot uzyskuje cenne informacje na temat sposobu użytkowania strony internetowej. Umożliwia nam to lepsze dopasowanie strony do zainteresowań osób odwiedzających.
 • Cookies komercyjne
  Obok naszych własnych plików cookie stosujemy cookies osób trzecich w celu wyświetlania spersonalizowanej reklamy na naszych i innych stronach internetowych. Proces ten jest określany mianem „retargeting” i bazuje na Państwa aktywności na naszej stronie internetowej.
 • Cookies dostawców zewnętrznych
  Ponadto wtyczki używane na naszej stronie internetowej stosują własne pliki cookie. Informacje dotyczące rodzaju plików cookie oraz celu ich zastosowania można uzyskać na podanych stronach dostawców zewnętrznych.

Lista dostawców plików cookie
Wykaz plików cookie

Consentmanager:

Nasza strona internetowa została zintegrowana z narzędziem do zarządzania zgodami o nazwie "consentmanager" (www.consentmanager.net) firmy Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Szwecja, info@consentmanager.net) w celu pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych wzgl. stosowanie plików cookie lub porównywalnych funkcji. Za pomocą managera zgód mają Państwo możliwość udzielenia lub odmowy udzielenia zgody na określone funkcjonalności naszej strony internetowej, np. w celu zintegrowania elementów zewnętrznych, zintegrowania treści streamingowych, analizy statystycznej, pomiaru zasięgu i spersonalizowanej reklamy. Manager zgód umożliwia Państwu wyrażenie zgody lub udzielenie jej odmowy na wszystkie funkcje lub udzielenie zgody na poszczególne cele lub poszczególne funkcje. Wprowadzone ustawienia mogą być później zmienione. Celem integracji managera zgód jest pozostawienie powyższych kwestii do decyzji użytkowników naszej strony internetowej oraz zaoferowanie im możliwości zmiany dokonanych ustawień w ramach dalszego korzystania z naszej strony. W trakcie korzystania z managera zgód przetwarzane są dane osobowe, jak również informacje o używanych urządzeniach końcowych, takie jak adres IP.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) w związku z art. 6 ust. 3 zd. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 RODO, jak również posiłkowo art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Manager zgód pomaga nam wywiązywać się z ciążących na nas obowiązków prawnych (np. obowiązek przedstawienia dowodów). Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu polega na zapamiętywaniu ustawień i preferencji użytkownika w odniesieniu do stosowania plików cookie i innych funkcji. Manager zgód przechowuje Państwa dane tak długo, jak długo Państwa ustawienia użytkownika są aktywne. Po okresie dwóch lat od dokonania ustawień użytkownika zostaną Państwo ponownie poproszeni o wyrażenie zgody. Wprowadzone ustawienia użytkownika zostaną następnie ponownie zapisane na wskazany okres czasu.

Możecie Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W celu zgłoszenia sprzeciwu prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres info@consentmanager.net.

8. Bezpieczeństwo danych

Dysponujemy technicznymi i organizacyjnymi procedurami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych personalnych oraz ich ochronę przed nieuprawnionym wzgl. niezgodnym z prawem przetwarzaniem i/lub ich niezamierzoną utratą, zmianą, upublicznieniem lub udostępnieniem.

9. Państwa prawa

Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych kontrolują następujące organy, do których każdy może się zwrócić:

Inspektor ochrony danych spółki REHAU AG + Co (główna jednostka organizacyjna w rozumieniu art. 4 nr 16 RODO):

Dr Alexander Walter
REHAU AG + Co
Rheniumhaus
Otto-Hahn-Str. 2
95111 Rehau
Niemcy
Telefon: 0049 9283 770
E-mail: datenschutz@rehau.com

Wiodący organ nadzorczy w rozumieniu art. 56 RODO:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27
91522 Ansbach
Niemcy

Możecie Państwo również sami skontrolować przestrzeganie przez REHAU przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. W tym celu przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do informacji
 • prawo dostępu do przetwarzanych danych dotyczących Państwa
 • prawo do sprzeciwu
  Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (patrz wyżej) z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego
  Możecie Państwo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego. Dotyczy to również profilowania, z którym wiąże się marketing bezpośredni.
 • prawo do sprostowania, usunięcia danych oraz do ograniczenia ich przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące powyższych praw w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, możecie się Państwo zwrócić do naszego Inspektora ochrony danych, który jest również do Państwa dyspozycji w przypadku próśb o udzielenie informacji, potrzeby zgłoszenia sugestii czy złożenia zażalenia. REHAU udzieli Państwu na żądanie - w miarę możliwości niezwłocznie - pisemnej informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy i jakie dane osobowe dotyczące Państwa są u nas przechowywane. Jeżeli pomimo naszych starań o poprawność oraz aktualność danych, przechowywane informacje są błędne wzgl. nieaktualne, zostaną one na Państwa wniosek sprostowane.

02/2021

Engineering progress

Enhancing lives