S07-D406_449123_2 - 449123

Zagospodarowanie wody deszczowej i ochrona kabli

Nowy zakład produkcyjny Audi w Münchsmünster z technologią REHAU

Na terenie parku przemysłowego Münchsmünster, około 30 kilometrów od głównej siedziby w Ingolstadt, firma Audi AG otworzyła niedawno nowy zakład produkcyjny. Jest to nowe centrum kompetencji, w którym prowadzona będzie produkcja aluminiowych elementów karoserii w technologii odlewu ciśnieniowego, wytłoczek poddanych obróbce na ciepło i na zimno oraz komponentów podwozia. Oprócz trzech hal produkcyjnych na 42 hektarach powierzchni zakład dysponuje również własną centralą energetyczną, stacją p.poż. i centrum zdrowia. W celu zapewnienia skutecznego odprowadzania wody opadowej na obszarze zakładu zastosowano różne systemy REHAU.

Około 10.000 skrzynek RAUSIKKO o wysokiej wytrzymałości na obciążenia statyczne, około 6.000 metrów systemu kanalizacji zewnętrznej o wysokiej wytrzymałości AWADUKT PP oraz komory sedymentacyjne RAUSIKKO gwarantują nieprzerwane i bezpieczne zagospodarowanie wody opadowej. Ponadto na obszarze zakładu ułożono ponad 50 kilometrów rur ochronnych REHAU do kabli.

Przemyślane zagospodarowanie wód opadowych
Woda opadowa zbierająca się na terenie zakładu zbierana jest w poszczególnych odpływach za pomocą kanalizacji deszczowej. Zastosowano w niej AWADUKT PP - system rur z polipropylenu charakteryzujący się przede wszystkim dużą trwałością i wytrzymałością na obciążenie statyczne oraz dynamiczne. Wytrzymałość systemu potwierdzona została ekspertyzą instytutu LGA w Norymberdze, która określiła żywotność rur na ponad 100 lat.

Ze względu na możliwe zanieczyszczenie wody opadowej spływającej z powierzchni utwardzonych w pierwszej kolejności przewidziano odprowadzenie jej do instalacji sedymentacyjnej RAUSIKKO. Następuje w niej znaczne zmniejszenie prędkości przepływu wody, co umożliwia osadzenie się zanieczyszczeń w dolnej części instalacji. Woda opadowa po takiej obróbce wstępnej poddana zostaje rozsączeniu w systemie skrzynek RAUSIKKO Box.

Zastosowano skrzynkę o wysokiej wytrzymałości wykonaną z polipropylenu (PP) o pojemności 92%. Ze względu na wyjątkową stabilność skrzynek grunt znajdujący się nad instalacją rozsączającą bez problemu przejmuje obciążenie pojazdów ciężarowych i może być wykorzystywany w pełnym zakresie.


miejscowośćMünchsmünster, Niemcy
rodzaj projektuNowy zakład produkcyjny
komponentZagospodarowanie wody deszczowej, rury ochronne do kabli
rok2013
 Skrzynka rozsączająca RAUSIKKO Box 
Wysokoodporna kanalizacja zewnętrzna AWADUKT HPP SN16 


S07-D398_449124_0 - 449124

S07-D399_449126_0 - 449126

S07-D401_449129_0 - 449129

S07-D405_449122_2 - 449122

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection