MP-D082_01 - 6274634

Bezpieczeństwo

Mocny dowód jakości

Łatwo jest powiedzieć „jakość”. Producenci muszą być jednak w stanie przedstawić dowody, ponieważ jakość materiałów i wykonania decyduje o żywotności i opłacalności kompletnych projektów.

Picture_Medal - 58061814

Decydująca jakość systemu

Budowa lokalnych sieci ciepłowniczych to przedsięwzięcie infrastrukturalne, a tym samym inwestycja w przyszłość. Tym ważniejsze są więc długoterminowe właściwości zastosowanych rur do transportu czynnika oraz technologii ich łączenia, jak również elastyczność całego systemu.

Picture_PE-Xa - 58061826

Sieci multiwalentne wymagają szczególnej jakości

Parametry eksploatacyjne, a tym samym wymagania dotyczące nowoczesnych lokalnych sieci ciepłowniczych sprawiają, że rury transportujące czynnik grzewczy muszą wykazywać specyficzne właściwości materiałowe. W związku z tym ponad 20 lat temu firma REHAU opracowała specjalną recepturę dla swoich rur PE-Xa do sieci ciepłowniczych.

Picture_Abquetschvorrichtungen - 58061788

Dowód jakości: testy laboratoryjne prowadzone już od 38 lat

Trwałość rur PE-Xa firmy REHAU wynosi od 30 do 50 lat. W miejscowości Erlangen REHAU prowadzi własne akredytowane laboratorium, w którym w ramach testów długoterminowych od 1979 roku bada się rury PE-Xa do czynnika grzewczego, m.in. pod kątem wytrzymałości na upływ czasu, szczelności i charakterystyki ciśnieniowej. Z najlepszymi rezultatami. Żaden inny producent nie dysponuje takimi dowodami.

Iso

Certyfikat zgodności z ISO 9001

Firma REHAU posiada certyfikat ISO 9001. Stale badamy jakość naszych rur do transportu czynnika – nie tylko we własnym zakresie, lecz także zlecamy badania niezależnym instytutom.

Abquetschvorrichtung - 56843

Urządzenia ściskające

Firma REHAU, jako jedyny producent, oferuje dwa systemy do ekonomicznej rozbudowy lub późniejszego uszczelniania sieci: specjalne urządzenia ściskające oraz własną armaturę do nawiercania. W przypadku rozbudowy sieci receptura naszego materiału zapewnia poziom niezawodności eksploatacyjnej i elastyczności, który w żaden sposób nie ustępuje systemom stalowym.

Engineering progress

Enhancing lives