graphics_1920x1080_4 - 59524876

Efektywność sieci

Efektywne projektowanie

Lokalne sieci ciepłownicze mają sens wyłącznie wówczas, jeżeli po ich wykonaniu rzeczywiście gwarantują pewność zaopatrzenia w ciepło – i to w sposób ciągły, na ekonomicznych warunkach. Oznacza to, że straty ciepła w całej sieci trzeba utrzymywać na możliwie najniższym poziomie. Aby to zagwarantować, oferujemy specjalne moduły oprogramowania do planowania sieci.

Koncepcja sieci
Czynniki projektowe
Komponenty systemu

1. Klucz: inteligentna koncepcja sieci

W firmie REHAU uzyskujemy niezawodność dostaw ciepła i ekonomiczność dzięki inteligentnej koncepcji sieci, optymalnemu współgraniu wszystkich czynników planistycznych i doborowi odpowiednich komponentów systemu. W wyniku tego powstają niezwykle ekonomiczne lokalne sieci ciepłownicze – nawet przy niskim zapotrzebowaniu na ciepło, np. w nowych budynkach.Straty ciepła
mniejsze o 50%

2. Rezultat: mniejsze o połowę straty ciepła

Nasze koncepcje sieci nierzadko osiągają o połowę mniejsze straty ciepła w stosunku do standardu. Nasze instrumentarium do wykorzystania takich potencjałów efektywności obejmuje:

  • uwzględnienie regulacji hydraulicznej
  • określenie równoczesności
  • optymalizację wszystkich nitek bocznych
  • zastosowanie instalacji DUO i wzmocnionych izolacji

Obliczenia współczynników równoczesności dla tras

3. Podstawowa zasada: odpowiednie zaprojektowanie sieci

Myśl przewodnia naszych ekspertów brzmi następująco: „Unikać przewymiarowania”. Aby odnieść sukces w tej dziedzinie, potrzebne jest specjalistyczne know how. W związku z tym naszym partnerom i klientom zawsze oferujemy kompleksowy pakiet usług związanych z projektem, obejmujący obliczenia strat ciepła i sieci rurociągowej, jak również wskaźniki dotyczące układania instalacji w celu zapewnienia ekonomicznego zwymiarowania sieci.

graphics_1920x1080_2 - 59524851

Engineering progress

Enhancing lives