Flexibilität

Elastyczność

Wyraźna przewaga w trakcie układania

W zabudowanych już dzielnicach mieszkalnych oraz w środowisku miejskim rurociągi REHAU z PE-Xa mają wyraźną przewagę nad rurami stalowymi. Ze względu na swoją elastyczność rury z tworzywa sztucznego mogą się znacznie łatwiej dostosować do trudnych warunków układania i terenu.Elastyczne układanie

Elastyczne aż do ostatecznego ułożenia

Konieczność zmian planów lub przebiegu instalacji często jest widoczna dopiero w trakcie realizacji. W przypadku rur stalowych stanowi to duże ryzyko dla budżetu. Koszty materiałów i układania mogą wielokrotnie przekroczyć założoną kalkulację. Ryzyko to jest zdecydowanie mniejsze w przypadku zastosowania naszych systemów rur polimerowych. Elastyczność jest zapewniona do samego końca. Pozwala to uniknąć pracochłonnych uzupełnień specjalnymi elementami, co z kolei daje możliwość obniżenia kosztów i zaoszczędzenia czasu.


Szybki montaż

Bez pracochłonnego spawania i dodatkowego izolowania

Dodatkowym atutem naszych systemów rur z tworzyw sztucznych jest to, że nie wymagają specjalnie wyszkolonych i wyposażonych ekip instalacyjnych do pracochłonnych prac spawalniczych i robót izolacyjnych. Efekt: koszty ulegają obniżeniu, zmniejszają się wymagane nakłady pracy na koordynację i skraca się czas budowy.Łatwe późniejsze izolowanie

Szybkie i łatwe doizolowanie

Miejsca połączeń muszą zostać zaizolowane. Aby móc się szybko z tym uporać, mamy dwa systemy: uniwersalny system złączek termokurczliwych zapewniający maksymalną elastyczność obróbki na budowie oraz sprawdzony system klipsów REHAU, który składa się z dwóch kompaktowych, solidnych półpanewek ze specjalnymi pierścieniami uszczelniającymi dla zapewnienia szczególnie szybkiego i niezawodnego uszczelnienia.

Engineering progress

Enhancing lives