00022AC6_94742_0 - 94742

Magazyn firmy Gienger & Funk

Podczas budowy magazynu dla firmy Gienger & Funk KG w pierwszej kolejności postawiono na system odwadniania oparty na nowoczesnym i ekologicznym know-how. Ponieważ przy tym projekcie odprowadzenie wody do publicznej kanalizacji deszczowej było możliwe tylko w ograniczonym stopniu, woda deszczowa miała być zagospodarowana lokalnie. Inżynierowie zdecydowali się na zastosowanie skrzynek rozsączających RAUSIKKO Box firmy REHAU, stanowiących kompleksowy system do rozsączania i magazynowania wody deszczowej. Projekt obejmował - oprócz skrzynek rozsączających RAUSIKKO Box - również uniwersalne studnie kontrolne, studnie z regulatorem przepływu i bariery szczelne. Pojemność magazynowania skrzynki rozsączającej RAUSIKKO Box wynosi 95%, a ponadto skrzynka ta posiada wbudowany kanał inspekcyjny. Kanał ten umożliwia nie tylko optymalny, równomierny rozdział wody w całym systemie rozsączającym, ale służy również zatrzymywaniu zanieczyszczeń i zapewnia dzięki temu długoletnie, bezpieczne funkcjonowanie instalacji.


miejscowośćErlangen, Niemcy
rodzaj projektumagazyn
rok2010
 Skrzynka rozsączająca RAUSIKKO Box 
Studnia kontrolna RAUSIKKO 


00022AC9_94739_0 - 94739

00022ACC_94736_0 - 94736

Engineering progress

Enhancing lives