Globalny ranking zrównoważonego rozwoju

REHAU ponownie otrzymuje najwyższą ocenę od CDP

23.01.2023

Poprzez coroczną ocenę przedsiębiorstw i miast, organizacja ekologiczna non-profit CDP dąży do uczynienia transparentnym globalnego wpływu na klimat. Już w ubiegłym roku REHAU uzyskał tutaj najwyższą ocenę B dzięki swojemu ogromnemu zaangażowaniu w zrównoważony rozwój. Ten sukces został obecnie potwierdzony po raz kolejny.

W duchu zrównoważonego biznesu oraz działania, od 2014 roku REHAU corocznie dzieli się dobrowolnie szczegółami działań związanych z klimatem z CPD - organizacją ekologiczną non-profit , która w swoim globalnym rankingu ocenia efektywność środowiskową przedsiębiorstw, miast, państw i regionów. Dzięki ponad 18 700 firmom uczestniczącym w programie na całym świecie, ranking CDP jest uważany za złoty standard sprawozdawczości środowiskowej przez globalną społeczność biznesową.

W tym roku REHAU Industries i REHAU Automotive uczestniczyły po raz pierwszy w badaniu jako samodzielne jednostki, kontynuując tym samym konsekwentnie ciągłość  grupy REHAU.


CDP_REHAU - 1098064

MA-D1328_CL - 1093436

Andreas Jenne
Head of Sustainability REHAU Industries

MA-D1038 - 1085105

Andreas Pinkernelle
Head of Sustainability REHAU Automotive


W opublikowanym niedawno rankingu CDP 2022, REHAU Industries i REHAU Automotive otrzymały ocenę B w zakresie zmian klimatycznych. Oznacza to, że REHAU w tym obszarze ponownie plasuje się powyżej zarówno średniej globalnej C, jak i średniej sektora produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych C. Potwierdzenie najlepszych wyników REHAU w tej kategorii należy docenić szczególnie wysoko, ponieważ zarówno średnia ocena globalna, jak i ocena sektorowa uległy znacznemu pogorszeniu w porównaniu z rokiem 2021.

"Ten wynik po raz kolejny potwierdza, że jesteśmy na właściwej drodze" - podkreśla Andreas Jenne, szef działu zrównoważonego rozwoju w REHAU Industries. "Dzięki praktykowanej gospodarce cyrkularnej oraz naszym energooszczędnym produktom i procesom, wnosimy istotny wkład w ochronę klimatu."

Andreas Pinkernelle, szef działu zrównoważonego rozwoju w REHAU Automotive, dodaje: "Ocena uwidacznia nasze ogromne wysiłki na rzecz efektywności energetycznej, zerowej emisji i neutralnej klimatycznie produkcji, w które angażujemy również naszych partnerów i dostawców. Również najwięksi międzynarodowi klienci zawsze z zainteresowaniem patrzą na osiągnięty rating CDP, ponieważ jest to obecnie istotne kryterium przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu zamówienia."

Organizacja CPD

CDP jest organizacją non-profit z biurami regionalnymi i partnerami w 50 krajach, która w przejrzysty sposób ocenia globalną działalność na rzecz środowiska. Metodologia oceny jest w pełni zgodna z Taskforce for Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) i kluczowymi standardami środowiskowymi, dzięki czemu zapewnia porównywalny zestaw danych na całym rynku. Obecnie firmy, miasta, stany i regiony z ponad 90 krajów regularnie ujawniają swoje dane do CDP.

Kontakt dla prasy

Corinna Seeger

Ytterbium, 91058 Erlangen 
Tel.: +49 9131 92 5785
press@rehau.com

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection