S07-D228_139581_0 - 139581

Klasztor kapucynów w Dillingen

Klasztor kapucynów w Dillingen został wybudowany w 1692 roku. Jednakże z powodu braku mnichów Zakon Kapucynów zrezygnował w 1991 roku z utrzymywania tego klasztoru. Obecnie klasztor jest przebudowywany i poddawany gruntownej modernizacji w celu zaadoptowania go na dom noclegowy dla osób uczestniczących w seminariach Akademii Nauczycieli. Woda opadowa ma być zbierana i rozsączana na miejscu. Państwowy Urząd Budowlany w Krumbach, będący równocześnie inwestorem reprezentującym Wolne Państwo Bawaria, wystąpił jako podmiot zamawiający i architekt. Jego celem było zapewnienie najbardziej zrównoważonego i inteligentnego systemu zagospodarowania wody deszczowej. System skrzynek rozsączających RAUSIKKO Box umożliwił przygotowanie i realizację ekonomicznego i niewymagającego większej konserwacji rozwiązania, które spełnia wymagania nowej ustawy o gospodarce wodnej. Wysoka funkcjonalność i wytrzymałość systemu wykonanego z wytrzymałego materiału PP umożliwia montaż również w ekstremalnych warunkach.


miejscowośćDillingen, Niemcy
rodzaj projektuklasztor
rok2010
 Skrzynka rozsączająca RAUSIKKO Box 


S07-D214_139595_0 - 139595

S07-D218_139591_0 - 139591

S07-D234_141124_0 - 141124

S07-D249_141073_0 - 141073

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection