Program Obliczeniowy AWADUKT Thermo

AGI_651433163_01 - 251

Narzędzie pomocnicze do projektowania GPWC

Program AWADUKT Thermo stanowi proste w obsłudze narzędzie do wymiarowania gruntowych powietrznych wymienników ciepła. Program obliczeniowy AWADUKT Thermo pozwala na obliczenie instalacji gruntowego powietrznego wymiennika ciepła w zależności od następujących głównych parametrów:

Kubatura budynku

Na tej podstawie można obliczyć strumień objętości powietrza prowadzony do rekuperatora lub pompy ciepła.

Budowa instalacji GPWC

W zależności od wielkości instalacji oraz możliwych warunków terenowych układ GPWC AWADUKT Thermo możemy obliczyć w oparciu o trzy schematy budowy instalacji:

  • układ pierścieniowy z pojedynczym przewodem biegnącym wokół budynku
  • układ meandrowy z pojedynczym przewodem ułożonym w formie meandra
  • układ w formie Tichelmanna z pojedynczymi nitkami GPWC biegnącymi równolegle obok siebie.

Strefy klimatyczne
Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało podzielone na 5 regionów pogodowych. Poprzez wybór odpowiedniej strefy program automatycznie dobiera odpowiednią zewnętrzną temperaturę obliczeniową.

Rodzaj gruntu

W polu wyboru z lewej strony można wybrać 6 grup gruntów. W zależności od wybranego typu gruntu program dobiera automatycznie jego parametry cieplne. Określona gęstość, przewodnictwo cieplne oraz współczynnik wyrównywania temperatury wybranego typu gruntu zostaną automatycznie wyświetlone w polach poniżej.

Okres eksploatacji

Program obliczeniowy pozwala na obliczenie pracy GPWC w okresie całorocznym ze szczegółową analizą przebiegu temperatury na wylocie z instalacji. Istnieje również możliwość obliczenia sprawności instalacji w okresie letnim lub zimowym.

Wyniki obliczeń

Najważniejsze wyniki symulacji są wyświetlane przez program na monitorze zarówno w postaci numerycznej, jak i w formie wykresu (profil temperatury rocznej), a następnie mogą zostać zapisane lub wydrukowane. W zależności od opcji obliczeń wyświetlana jest minimalna długość instalacji lub minimalna temperatura wylotowa (w wariancie grzewczym) lub maksymalna temperatura wylotowa (w wariancie chłodzącym).

Szczegółowe informacje na temat obsługi i projektowania instalacji GPWC za pomocą programu obliczeniowego uzyskasz na szkoleniach Akademii REHAU. Program pracuje w 32-bitowych systemach operacyjnych Windows 98, ME, XP, Vista.

W przypadku zainteresowania programem prosimy o kontakt z Biurem Handlowo-Technicznym REHAU: poznan@rehau.com

Logowanie do Portalu Klienta

Zaloguj

Engineering progress

Enhancing lives