Artykuły dla przemysłu spożywczego i rozlewni napojów

00020539_11982_0 - 11982

Tam gdzie liczy się smak

Kontakt z artykułami spożywczymi i napojami wymaga szczególnie starannego podejścia.

Neutralny wpływ na smak napojów to główny wymóg jaki muszą spełniać np. automaty do napojów, instalacje do wyszynku piwa, czy dystrybutory wody pitnej. Dlatego też opracowując nasze produkty spełniamy międzynarodowe wymogi rozporządzenia o instalacjach do nalewania napojów i obowiązujących norm.

W ten sposób dzięki specjalnym recepturom i szczegółowo opracowanym technologiom możemy zaoferować neutralne fizjologicznie rozwiązania dla przemysłu spożywczego i produkcji napojów.

Logowanie do Portalu Klientów

Zaloguj

Kontakt

Napisz

Engineering progress

Enhancing lives