REHAU Instal

E19-D080_01_455851_0 - 455851

Oprogramowanie REHAU - szybka realizacja inwestycji dzięki efektywnemu projektowaniu

Jeżeli zajmujesz się projektowaniem instalacji grzewczo-sanitarnych, czy to dla domów jednorodzinnych, budynków biurowych, bądź przemysłowych, oferujemy interesujące pakiety oprogramowania, dostosowane do indywidualnych potrzeb, które umożliwią Ci efektywne wykonanie projektów różnych inwestycji.

Zalety

Spośród wielu zalet pakietu obliczeniowego REHAU można również wymienić pełną kompatybilność z oprogramowaniem AutoCAD. Umożliwiona została pełna komunikacja między środowiskami tych programów. Najważniejsze zmiany to możliwość przenoszenia gotowych podkładów architektonicznych do programu obliczeniowego, jak również przenoszenie wyników obliczeń do programu AutoCAD.
Opracowane liczne ułatwienia i dodatkowe narzędzia pozwalają projektantowi na bardziej elastyczną pracę przy projektowaniu i dobieraniu instalacji sanitarnych REHAU. Dodatkową zaletą jest również bogaty bank danych grzejników i armatury podłączeniowo – regulacyjnej.

Moduły

Pakiet programów REHAU Instal jest produktem nowej generacji, który umożliwia zaprojektowanie instalacji grzewczej i wodociągowej oraz sporządzenie kosztorysu inwestycji. Wszystkie programy wchodzące w skład pakietu wzajemnie współpracują. Dzięki temu możliwe jest zaprojektowanie instalacji grzewczej i wodociągowej w jednym projekcie, co zaoszczędza czas na przygotowanie podkładu budowlanego oraz ułatwia wzajemne rozplanowanie elementów tworzących instalacje.
Programy pakietu REHAU Instal zawierają szeroką bazę elementów systemów: RAUBASIC press, RAUTITAN stabil/flex, RAUTHERM S, RAUTHERM FW, z których można zaprojektować i zwymiarować instalację.

Wsparcie REHAU

Firma REHAU proponuje również interesujące szkolenia dla projektantów, odbywające się w ramach Akademii REHAU, na których otrzymasz szczegółowe informacje na temat przedstawionych programów obliczeniowych, jak również całej palety produktów REHAU. Wszystkie zapytania dotyczące sprzedaży programów, jak i ewentualnych terminów szkoleń prosimy kierować do Biura Handlowo-Technicznego REHAU - Dział Instalacji Wewnętrznych w Poznaniu.

Pakiet programów REHAU Instal składa się z następujących modułów:

REHAU Instal-OZC

Program umożliwia:

 • odczytanie graficznej struktury budynku utworzonej w Instal-therm, co eliminuje konieczność tabelarycznego wprowadzania przegród i pomieszczeń,
 • obliczanie współczynników “U” przegród wg obowiązujących norm,
 • obliczanie strat ciepła pomieszczeń wg normy PN 94/B03406 lub PN EN 12831,
 • obliczanie sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN/B-02025 lub PN EN 832,
 • wyznaczanie temperatur pomieszczeń nieogrzewanych,
 • kontrolę wykroplenia wilgoci wewnątrz przegród,
 • wielokryteriowy dobór grzejników z bogatego zestawu katalogów różnych producentów.

REHAU Instal-therm HCR 

Program umożliwia zaprojektowanie instalacji grzewczej z grzejnikami konwekcyjnymi (moduł H), systemem ogrzewania podłogowego (moduł R) oraz obiegów czynnika chłodniczego (moduł C).

Najważniejsze funkcje programu to:

 • możliwość skorzystania, oprócz elementów systemów REHAU, z bogatego zestawu katalogów grzejników, zaworów i armatury,
 • możliwość wykorzystania podkładu budowlanego przygotowanego w formatach DWG, DXF, BMP, JPG i innych,
 • automatyczne rozpoznawanie pionowych przegród budowlanych w pliku DWG/DXF,
 • wymiarowanie przewodów oraz automatyczny dobór wszystkich kształtek wymaganych do realizacji połączeń i zmian kierunków,
 • hydrauliczne równoważenie instalacji poprzez automatyczny dobór nastaw na zaworach termostatycznych, podpionowych, regulatorach różnicy ciśnień i innych,
 • automatyczne generowanie rozwinięć instalacji utworzonej na rzutach,
 • dobór wymaganej normą grubości izolacji działek,
 • tworzenie kompleksowego zestawienia materiałów.
 • możliwość wydruku lub eksportu rysunków do DWG, DXF, JPG i innych,
 • możliwość wydruku lub eksportu wyników tabelarycznych do XLS.

W przypadku instalacji ogrzewania podłogowego, program umożliwia dodatkowo:

 • bardzo szybkie obliczenia wstępne bez potrzeby rysowania przyłączy i sieci zasilającej,
 • optymalizację cieplną i hydrauliczną powierzchni grzewczych,
 • wyznaczenie optymalnej temperatury zasilania dla wielu obwodów grzewczych,
 • automatyczne lub ręczne konstruowanie płyty grzewczej,
 • automatyczny lub ręczny wybór odstępów układania przewodów oraz wychłodzenia czynnika w pętli,
 • uwzględnianie wydajności przyłączy przechodzących przez powierzchnie grzewcze,
 • wyznaczanie nastaw zaworów na rozdzielaczach,
 • optymalizację zwojów, tak aby zminimalizować ilość niewykorzystanej rury,
 • jedyną w swoim rodzaju możliwość obliczeń ogrzewania ściennego według sprawdzonych wzorców obliczeniowych REHAU.

W przypadku instalacji z grzejnikami konwekcyjnymi, program umożliwia dodatkowo:

 • dobór grzejników z uwzględnieniem ograniczenia wymiarów, sposobu podłączenia, wychłodzenia czynnika w działkach oraz innych parametrów,
 • korektę przepływu czynnika przez grzejnik w celu dopasowania mocy grzejnika do zapotrzebowania,
 • możliwość podłączenia grzejników poprzez bogaty asortyment garniturów podłączeniowych różnych producentów.

REHAU Instal-san T

Program umożliwia projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych. Najważniejsze funkcje programu to:

 • możliwość wykorzystania podkładu budowlanego przygotowanego w formatach DWG, DXF, BMP, JPG i innych, w tym również podkładu zawartego w projekcie centralnego ogrzewania z programu Instal-therm,
 • możliwość tworzenia instalacji na rzutach oraz rozwinięciach płaskich i aksonometrycznych,
 • wymiarowanie przewodów oraz automatyczny dobór wszystkich kształtek wymaganych do realizacji połączeń i zmian kierunków,
 • obliczanie przepływów cyrkulacyjnych metodą termiczną,
 • regulacja przepływów cyrkulacyjnych poprzez dobór nastaw na regulatorach cyrkulacji,
 • automatyczne zestawianie złączek, kształtek, zaworów, armatury oraz odbiorników,
 • dobór optymalnej grubości izolacji działek,
 • możliwość zastosowania układów podnoszenia ciśnienia i reduktorów ciśnienia,
 • możliwość wydruku lub eksportu rysunków do DWG, DXF, JPG i innych,
 • możliwość wydruku lub eksportu wyników tabelarycznych do XLS.

REHAU Instal-mat

Tworzenie kosztorysów na podstawie zestawienia elementów wygenerowanego w Instal-therm i/lub Instal-san:

 • możliwość dodawania do kosztorysu produktów nie wykazanych w automatycznie generowanym zestawieniu,
 • możliwość wprowadzania grup rabatowych,
 • możliwość zmiany waluty wraz z funkcją automatycznego aktualizowania kursu walut z Internetu.

Wszystkie zapytania dotyczące sprzedaży programów, jak i ewentualnych terminów szkoleń prosimy kierować do Biura Handlowo-Technicznego REHAU - Dział Instalacji Wewnętrznych.

Logowanie do Portalu Klienta

Zaloguj

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection