Bild3OTIC_CL - 1108363

REHAU Window Solutions dalej rozszerza kompetencje w zakresie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu

07.03.2023


REHAU Window Solutions wraz ze swoją spółką zależną DEKURA zainstalowała nowe urządzenia recyklingowe do oddzielania i sortowania materiałów ze starych okien i odpadów produkcyjnych z PVC. Ten kamień milowy przybliża REHAU Window Solutions o duży krok do osiągnięcia celu, jakim jest konsekwentne zwiększanie poziomu materiału z recyklingu, używanego do produkcji rozwiązań okiennych.

Kontakt dla prasy

Sascha Gorhau

Ytterbium 4, 91058 Erlangen
Tel.: +49 9131 92-5586
Sascha.Gorhau@rehau.com

Poprzez dalszy rozwój instalacji do przetwarzania zużytych okien w miejscowości Höxter w Niemczech, REHAU Window Solutions ponownie podkreśla swoją wiodącą rolę jako kreatora i lidera całkowicie zamkniętej gospodarki obiegowej. Instalacja optymalizuje proces recyklingu i umożliwia niemal dokładne oddzielenie różnych materiałów w rozdrobnionym regranulacie PVC.

"Jestem zachwycony wysoką wydajnością techniczną. Szczególnie technologia optycznej separacji szkła i innych materiałów ze strumienia PVC podkreśla wyjątkową pozycję REHAU Window Solutions jako innowatora i dostawcy premium w branży" - powiedział Dr. Uwe Böhlke, CEO REHAU Industries.

Współpraca z firmą DEKURA wzmacnia konkurencyjność

W połączeniu z zakładem recyklingu PVCR w Runcorn (Anglia) oraz działalnością recyklingową w zakładzie produkcyjnym w Śremie (Polska), działalność firmy DEKURA stanowi dużą część aktywności REHAU Window Solutions w zakresie zrównoważonego rozwoju.

"Wzmacnia to naszą pozycję na rynku i pokazuje, że nadal jesteśmy liderami i kreatorami inicjatyw w zakresie recyklingu i ponownego przetwarzania starych okien z PVC. Dzięki wykorzystaniu naszych recyklatów w fabrykach w trzech krajach jesteśmy ważnym graczem na europejskim rynku", podkreśla Carsten Heuer, CEO REHAU Window Solutions.

Zrównoważony rozwój w REHAU Window Solutions

Od dziesięciu lat REHAU Window Solutions stosuje wysokiej jakości recyklaty pochodzące z własnych zakładów recyklingowych. Spółka zależna DEKURA zajmuje się w dwóch zakładach przetwarzaniem zwróconych surowców z procesów ekstruzji profili okiennych. Przy produkcji jednej tony recyklatu, zmniejszenie emisji CO2 w porównaniu do pozyskania nowego surowca wynosi już dzisiaj ponad 50%.

Bild6OTIC_CL - 1108362

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection