System zgłaszania nieprawidłowości

Za pośrednictwem internetowego systemu zgłaszania nieprawidłowości (REHAU Compliance Communication System - CoCoS), który spełnia najwyższe standardy ochrony i bezpieczeństwa danych, pracownicy, jak również osoby trzecie mogą w każdej chwili dokonać zgłoszenia ewentualnego naruszenia zgodności (https://www.bkms-system.ch/REHAU).

Zgłaszać można w szczególności:

  • nieprzestrzeganie lub groźbę nieprzestrzegania wewnętrznych wytycznych w obszarze compliance (Kodeks Postępowania REHAU oraz Kodeks Postępowania dla Dostawców)
  • nieprzestrzeganie lub groźbę nieprzestrzegania wymogów prawnych
  • skargi lub informacje o wszelkich zagrożeniach dla praw człowieka i ochrony środowiska lub wszelkich naruszeniach obowiązków w zakresie praw człowieka i prawa ochrony środowiska zgodnie z LkSG (niemiecka ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw)
  • informacje o nieprawidłowościach zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi wdrażającymi dyrektywę Unii Europejskiej 2019/1937 w sprawie ochrony sygnalistów.

Informacje przekazywane za pośrednictwem systemu trafiają bezpośrednio do działu compliance Grupy i są traktowane z najwyższym priorytetem i z zachowaniem ścisłej poufności. System CoCoS może być wykorzystywany do dokonywania wszelkich zgłoszeń w obszarze compliance.

Zgłoszeń można dokonywać również pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

e-mail: compliance@rehau.com

REHAU Industries SE & Co. KG
Group Compliance
Helmut-Wagner-Straße 1
95111 Rehau
Niemcy

Szczegółowe informacje na temat składania zgłoszeń zawiera poniższa procedura zgłaszania nieprawidłowości:

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection