S07-D310_203069_0 - 203069

Uzbrojenie terenu pod budowę Schönbuchweg, Schlaitdorf

W Schlaitdorf powstał na obszarze ok. 1,2 ha teren budowlany na 19 działek. Z powodu złych parametrów gruntu i istniejącej zabudowy poniżej terenu zbrojonego, nie można było zrealizować zaprojektowanego systemu rozsączania. Wody opadowe postanowiono odprowadzać w sposób regulowany do odpływu „Höllbach“. Z powodu ograniczonego miejsca część potrzebnego systemu do magazynowania wody deszczowej musiała być zaprojektowana w gruncie, częściowo pod dojazdami do działek budowlanych. Ponieważ głębokość rigoli nie mogła być duża, a grubość przykrycia gruntem wynosiła w niektórych miejscach tylko 80 cm, wybór padł na skrzynkę RAUSIKKO Box o podwyższonej wytrzymałości. Ma to na celu zagwarantowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla całego projektu. Firma REHAU mogła zaoferować klientowi specjalne rozwiązanie - skrzynki RAUSIKKO Box owinięte szczelną membraną, która została zgrzana na miejscu budowy. Podłączenie przykanalików domowych do rigoli wykonano przy użyciu AWADOCK CP. Przewody kanalizacyjne wykonano w systemie rozdzielczym ścieki/woda deszczowa, używając sprawdzonego systemu kanalizacji zewnętrznej AWADUKT PP SN10 oraz systemu studni AWASCHACHT.


miejscowośćSchlaitdorf, Niemcy
rodzaj projektudziałka budowlana
rok2010
 

Skrzynka rozsączająca RAUSIKKO Box 


S07-D311_203070_0 - 203070Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection