00022534_89237_0 - 89237

Zakład Nestlé w Biessenhofen

W Biessenhofen, na obszarze wynoszącym ponad 6,6 ha, powstał nowoczesny zakład firmy Nestlé, przy budowie którego zwrócono szczególną uwagę na ekologiczne zagospodarowanie wody deszczowej i zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi. Woda opadowa, pochodząca z ok. 27 000 m² powierzchni dachów i powierzchni komunikacyjnych, może być w razie potrzeby wstępnie oczyszczana i odprowadzana do lokalnego systemu rozsączania wody deszczowej. Ważne przy tym było, aby można było magazynować wodę deszczową i rozsączać ją z opóźnieniem czasowym, aby w ten sposób przyczynić się skutecznie do ochrony przeciwpowodziowej i zachowania zasobów wód gruntowych.
W obiekcie zastosowano system rur AWADUKT PP SN10 oraz osiem zestawów oczyszczająco-rozsączających złożonych z rurRAUSIKKO, system sedymentacyjny, skrzynki rozsączające RAUSIKKO Box i uniwersalne studnie kontrolne. Również przy budowaniu kanalizacji odprowadzającej ścieki do biologicznej oczyszczalni ścieków inżynierowie wybrali technologię REHAU. Zastosowano wysokoodporną kanalizację zewnętrzną AWADUKT PP SN16 RAUSISTO.


miejscowośćBiessenhofen/Ostallgäu, Niemcy
rodzaj projektuZakład produkcyjny
rok2010
 Skrzynka rozsączająca RAUSIKKO Box 
Studnia kontrolna RAUSIKKO 
Wysokoodporna kanalizacja zewnętrzna AWADUKT PP SN10 


00022535_89236_0 - 89236

00022536_89233_0 - 89233

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection