Šta je BIM i šta mi donosi?

Šta mi BIM donosi?

Building Information Modeling (BIM) opisuje metodu mapiranja zgrada tokom njihovog celokupnog životnog ciklusa sa svim relevantnim informacijama. U tu svrhu se, i pre početka izgradnje, svi podaci o objektu kombinuju i umrežavaju pomoću softvera, tako da je na kraju na raspolaganju virtuelni model zgrade sa kojim mogu da rade svi koji su uključeni u projekat.

Uz ovaj postupak možete da sprečite potencijalne konflikte i probleme pre nego što oni na gradilištu izazovu kašnjenja i promenu planova. Rizici projektovanja se smanjuju, kvalitet projekta se povećava, a poštovanje dinamike i troškova optimizuje se kroz veću transparentnost i kontrolu tokom čitavog procesa izgradnje. Gotov model podataka o zgradi takođe se može koristiti za upravljanje i rad (Facility Management).

BIM opisuje način rada za čiju implementaciju su neophodni odgovarajući softverski alati, a pre svega podaci o proizvodima. Svojim kupcima REHAU na ovaj način nudi odgovarajući BIM sadržaj, sastavljen od velikog broja REHAU proizvoda, koji se može implementirati na raznim BIM platformama.

BIM@REHAU za 90 sekundi:

Objašnjenje BIM-a u nekoliko minuta:

REHAU BIM-Haus

Celokupan REHAU BIM sadržaj

Saznajte više

BIM asortiman

Za REHAU proizvodni program

Saznajte više

Česta pitanja o BIM-u

Odgovori na česta pitanja

Saznajte više

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection