50 Sustainability & Climate Leaders

REHAU jedan od 50 lidera u oblasti održivosti I očuvanja klime u svijetu.

17.11.2020

Ostvarenje punog potencijala zaokruženog lanca vrijednosti proizvoda, od dizajna proizvoda do recikliranja, nije samo nerealan san kompanije REHAU, već realnost. Kompanija je decenijama razvijala održive pristupe kroz cijeli lanac vrijednosti i sprovodila ih u praksi. Ovi napori su prepoznati i REHAU kompanija je uključena u seriju „50 Sustainability & Climate Leaders (50 lidera u oblasti održivosti i zaštite klime)“, koja predstavlja zajedničku inicijativu agencije za medijsku produkciju TBD Media Group i Ujedinjenih nacija.

Prirodni resursi planete Zemlje su ograničeni, što znači da je od presudne važnosti da ih kompanije koriste na odgovoran i održiv način. Cilj kampanje „50 lidera u oblasti održivosti i zaštite klime“ jeste da privuče pažnju, podigne svijest o ovom problemu i pruži kompanijama platformu na kojoj mogu da predstave svoje projekte održivosti i posvećenost pred međunarodnom publikom. „Kao porodična kompanija, REHAU ima dugoročan pristup u pogledu svoje odgovornosti prema budućim generacijama“, objašnjava William Christensen, izvršni direktor REHAU Grupe. „Biti jedan od '50 lidera u oblasti održivosti i zaštite klime stvarni je podsticaj za naših 20.000 zaposlenih da i dalje ulažu napore u bolju održivost i zaštitu životne sredine. Ukratko, želimo da predvodimo put kad je riječ o cirkularnoj ekonomiji.“

Do 2025. godine, REHAU planira da poveća svoju stopu recikliranja u cijeloj Grupi na preko 15%, uz istovremeno smanjenje emisije CO2 za najmanje 30%. „Vjerujemo u održivost kao filozofiju koja se odražava u tri osnovne vrijednosti: povjerenje, pouzdanost i inovacije. Želimo da razvijamo napredne tehnologije kojima se poboljšava život“, naglašava dr Veit Wagner, član nadzornog odbora REHAU Grupe. Korištenjem recikliranih materijala u proizvodnji umjesto novih, emisija CO2 se smanjuje za do 88%. Pored proizvodnje sistemskih rješenja za proizvodnju trajnih polimera koja doprinosi štednji resursa, kompanija REHAU je usmjerena na visokokvalitetnu obradu i ponovno korištenje postpotrošačkih i postindustrijskih otpadnih materijala. Kompanija REHAU već razvija i proizvodi visokokvalitetne proizvode od recikliranih materijala u okviru svih svojih aktivnosti u industriji namještaja, građevinarstvu i automobilskoj industriji.

Potpisivanjem sporazuma “UN Global Compact” u maju 2020. godine, REHAU Grupa je jasno pokazala svoju posvećenost odgovornom korporativnom upravljanju i održivosti. „Mi neprekidno i sa svim našim odeljenjima radimo na procjenjivanju svoje strategije održivosti“, potvrđuje Christensen. „I nastavljamo da je razvijamo.“

50_SCL_LOGO white_bg - 116518

MA-D979 - 117787

William Christensen, izvršni direktor REHAU Grupe

MA-D975 - 115713

Dr Veit Wagner, član nadzornog odbora REHAU Grupe

Dodatne informacije i video „REHAU: Podsticanje cirkularne ekonomije i očuvanje planete za  buduće generacije“ možete pronaći na lokacijama: www.50climateleaders.com/rehau i www.rehau.com/sustainability


Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection