Naši zaposleni i njihovi poslovi

Upravljanje talentima

U suštini, u svakom našem zaposlenom vidimo talent. U okviru našeg upravljanja talentima želimo da otkrijemo Vaše specijalne talente i da ih dalje razvijamo. Mi se oslanjamo na inovativno razmišljanje i djelovanje, na ličnu odgovornost i na to da želite stalno da se mijenjate. U okruženju koje se brzo mijenja i pruža izazove, pokušavamo da Vaše želje fleksibilno i selektivno uskladimo sa našim potrebama, kako bi omogućili zajednički razvoj i napredak.

Kako bismo na osnovu svojih vrijednosti i inicijativa mogli precizno da podržimo ovaj razvoj, pored opsežnog kataloga za dalje usavršavanje, organizovali smo i specijalne programe.

Naša ponuda za sticanje stručnog znanja sadrži širok spektar mogućnosti za prepoznavanje i podsticanje potencijala. Posebnu važnost posvećujemo tome da svoje potrebe pokrivamo stručnim kadrovima iz sopstvenih redova. . Mi, kao Vaš partner za stručno osposobljavanje i dalje usavršavanje, pripremamo Vas ciljanom ponudom seminara i razvojnih programa za predstojeće zadatke. 

Uvid u našu ponudu seminara

Kompanija REHAU Vam nudi stručni seminar koji se zasniva na potrebama i koji podržava Vaše profesionalno i lično dalje usavršavanje. To se odnosi na aktuelne, kao i na teme koje su orijentisane ka budućnosti. Za širenje Vaših stručnih i metodoloških kompetencija, liderskih vještina, jezičkih i socijalnih kompetencija Vas očekuju seminari i radionice koje vode stručnjaci. 

E-Learning

E-Learning, učenje pomoću digitalnih materijala , kod REHAU-a je dostupno kao samostalan način učenja ili kao „Blended Learning“ (npr. didaktičko povezivanje različitih metoda učenja).

Sa npr. E-Learning metodom učenja ćete po potrebi steći aktuelna korporativna znanja. Samostalno odlučujete kada i eventualno gdje ćete se prijaviti na REHAU-ov portal za učenje i učiti onlajn. Zaposleni širom svijeta imaju mogućnost da se na do dvanaest jezika u našem 6-jezičnom portalu za učenje dalje usavršavaju o temama kao što su Compliance, korporativna sigurnost, upravljanje kvalitetom itd.

U projektu „Future Learning“ stalno razvijamo nove i inovativne metode (između ostalog, interaktivni svijet učenja, video zapisi sa objašnjenjima naših stručnjaka itd.) koje nakon kraće pilot faze nudimo našim koleginicama i kolegama širom svijeta.

Coaching

Kao individualni oblik razvoja zaposlenih nudimo Coaching. Ove povjerljive konsultacije se obavljaju „licem u lice“. Drugim riječima, kod Coaching-a se radi o načinu savjetovanja gde Vam Coach ciljanim pitanjima pruža podršku da samostalno pronađete adekvatna rješenja za Vašu situaciju ili postavljeno pitanje. To znači da Coach ne pruža nikakve prijedloge rješenja, već Vam pomaže u tome da prepoznate uzroke problema i razvijete sopstvena rješenja.

Menadžeri mogu Coaching da koriste za sebe kao podršku npr. za predstojeće preuzimanje (nove) vodeće funkcije. Naravno da je ponuda otvorena i za zaposlene stručnjake i zaposlene na određenim projektima, npr. radi praćenja procesa promjene.

Leadership ACADEMY

Digitalni svijet obavljanja poslova pred menadžmentom zaposlenih postavlja potpuno nove i raznovrsne zahtjeve. Zbog toga veliku pažnju posvećujemo savjetovanju naših menadžera u pogledu razmišljanja i razvoja liderstva. Ovaj proces, koji se zasniva na razmjeni, uzrokuje svjesno formiranje perspektive vaših ličnih sposobnosti. Pored Feedback alatki, kao što je npr. 360° Feedback, u ponudi su razni seminari, radionice i E-Learnings, koji liderske i menadžerske kompetencije pokrivaju isto kao i preduzetničku i socijalnu kompetenciju. 

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection