Helmut Wagner
1925 – 2021

Helmut Wagner, osnivač i počasni predsednik kompanije REHAU, preminuo je 24. januara u krugu svoje porodice. Njegov preduzetnički duh će nas voditi i u budućnosti. Nekrolog će biti objavljen naknadno.

BART00001_51_helmut_wagner_1968_294873_0 - 294873


Helmut Wagner
1925 – 2021

Helmut Wagner, osnivač i počasni predsednik kompanije REHAU, preminuo je 24. januara u krugu svoje porodice. Njegov preduzetnički duh će nas voditi i u budućnosti. Nekrolog će biti objavljen naknadno.

NOVOSTI

Login na portal za kupce

An error occured, please try again later. (Form was not sent!)

Registracija

Engineering progress

Enhancing lives