Sicherheit

Sigurnost

Jak dokaz kvaliteta

„Kvalitet“ se izgovara lako. Međutim, proizvođači moraju biti u mogućnosti da pruže dokaze, jer: kvalitet materijala i obrada su ključni za vek trajanja i ekonomičnost kompletnih projekata.

Qualität

„Kvalitet sistema“ je ključan

Izgradnja mreža lokalnih grejanja predstavlja infrastrukturnu meru i predstavlja investiciju za budućnost. Zato je još važnije dugoročno ponašanje korišćene cevi za medijum, kao i njene tehnologije povezivanja, ali i fleksibilnost celog sistema.

Pe-Xa

Multivalentne mreže zahtevaju posebne kvalitete

Činjenica je: Radni parametri, a time i zahtevi, savremene mreže lokalnog grejanja zahtevaju specifične karakteristike materijala za cevi kroz koje teku fluidi. Zbog toga je REHAU još pre 20 godina razvio specijalnu recepturu za svoje PE-Xa cevi za lokalno grejanje.

Qualitätsbeweis

Dokaz kvaliteta: Već 38 godina testovi u laboratoriji

Vek trajanja PE-Xa u kvalitetu koji isporučuje REHAU se kreće između 30 i 50 godina. Na lokaciji Erlangen REHAU koristi sopstvenu akreditovanu laboratoriju u kojoj se još od 1979. PE-Xa cevi za medijume ispituju dugotrajnim testovima, između ostalog na dugotrajnu otpornost na pucanje, nepropusnost i ponašanje pod pritiskom. Sa najboljim rezultatima. Nijedan drugi proizvođač ne raspolaže takvim dokazima.

Iso

Sertifikovano u skladu sa ISO 9001

REHAU je sertifikovan u skladu sa ISO 9001. Pored toga konstantno ispitujemo kvalitet naših cevi za medijume ne samo interno, već i eksterno od strane nezavisnih instituta.

Abquetschvorrichtung

Uređaji za stiskanje

REHAU je jedini proizvođač koji nudi dva sistema za ekonomično proširenje, odn. naknadno zaptivanje mreže: specijalni uređaji za stiskanje ili sopstvena armatura za bušenje. Naša receptura za materijal time kod proširenja mreže nudi stepen radne sigurnosti i fleksibilnosti koji ni u čemu ne zaostaje u odnosu na sisteme od čelika.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection