RAUKANTEX decor

Opis

Raznovrsna optika, bezgranične mogućnosti

Uz programsku liniju RAUKANTEX decor korisnik ima neograničene mogućnosti za ostvarivanje svojih ideja. Monogstruki, brilijantni dekori kamena programske linije RAUKANTEX decor za ostvarivanje skoro svih želja.

RAUKANTEX decor korespondira u strukturi, obliku i optici sa kolekcijama ploča vodećih proizvođača. Programska linija pokriva cjelokupnu paletu dekora kamena u klasičnim materijalima PP, ABS i PVC.

Prednosti

Prednosti

  • Bezbroj različitih dekora
  • Prilagođeno za kolekcije ploča vodećih proizvođača
  • Materijali PP, ABS i PVC
  • Dostupno i kao RAUKANTEX laser edge