RAUKANTEX visions dimenzionalni dizajn sa V-žlijebom

Opis

Efektan spoj

Poseban highlight unutar proizvodne linije RAUKANTEX visions predstavljaju kant trake dimenzionalnog dizajna sa V-žlijebom. Utisak da staklena ploča leži na nosačima pojačava se kroz V-žlijeb na kant traci.

Moguća je realizacija mnogobrojnih kombinacija: staklo-metal, staklo-drvo itd., kao i optika dekorativnog sjaja. Bezgranične mogućnosti kombiniranja dekora i najrazličitijih lakova, neovisno o tome da li želite simulirati staklenu ploču na metalnim nosačima ili istaći decentne prelaze između dva različita sloja laka.

Prednosti

Prednosti

  • postizanje jačeg efekta staklene ploče na nosačima
  • mogućnost kombiniranja materijala i optike dekorativnog sjaja
  • V-žlijeb sa štampom na poleđini, zbog postizanja efekta osijenčenosti
  • dostupno i kao RAUKANTEX laser edge