RAUVITHERM snabdijevanje toplotom

Opis

Opis

Za povezivanje sistema za temperiranje spoljašnjih površina na geotermalno postrojenje neophodan je sistem cijevi, koji objedinjuje najviši stepen fleksibilnosti sa izuzetnim karakteristikama termoizolacije i velikim stepenom sigurnosti. REHAU je svojim razvojem novog sistema predizolovanih cijevi RAUVITERM odgovorio na ovaj zahtjev.

Prednosti

Prednosti

Sistem hibridnih cijevi RAUVITHERM kombinuje najbitnije karakteristike sistema kompozitnih i glatkih cijevi:

 • pogodan za primjenu na gradilištu, otporan zbog punozidne obloge sa ojačanim zidovima i vodonepropusan
 • jednostavno polaganje zbog rebraste spoljašnje obloge, mobilni penasti slojevi i fleksibilna medijumska REHAU cijev
 • najviša termoizolacija u svojoj klasi zbog masivne izolacionog sloja koji se sastoji od osnovne izolacije i spoljne obloge, debljine i do 50 mm
 • laka instalacija zbog dokazane REHAU tehnike spajanja sa pokretnom navlakom i inteligentnog sistema mufova

Mogućnosti primjene

Mogućnosti primjene

 • Postrojenja na biomasu/biogas, postrojenja za proizvodnju drvene celuloze, kotlovi na biomasu
 • Snabdijevanje toplotnom energijom
 • Industrijska i rashladna postrojenja
 • Priključak temperiranih spoljašnjih površina
 • Priključak geotermalnih postrojenja

Sistemske komponente

Sistemske komponente

Sistem hibridnih cijevi RAUVITHERM obuhvata kompletan program cijevi i fazonskih komada za jednostruke i dvostruke vodove, i sve relevantne fazonske komade i fitinge:

 • RAUVITHERM dvostruki vodovi od 25 mm do 63 mm, jednostruki vod od 25mm do 110 mm na koturu, dužine između 100 i 300 m
 • REHAU sistem spajanja sa pokretnom navlakom sa svim koljenima, prelaznim komadima kao i specijalnim kuglastim ventilima i zapornom armaturnom
 • REHAU sistem spojnica na elektro-zavarivanje FUSAPEX za spojeve između 50 mm do 110 mm, koljena, prelazni komadi i flanše
 • REHAU univerzalni sistem mufova za spoj i račvanje RAUVITERM cijevi na sve uobičajene sisteme cijevi

Primjena

Primjena

Sistem hibridnih cijevi RAUVITHERM je rješenje za raspodjelu toplote u objektima, za manje mreže grijanja i priključivanje pojedinačnih potrošača:

 • Transport toplotne energije unutar biogas-postrojenja uklj. priključivanje na štale, stambene objekate itd.
 • Izgradnja malih i srednjih grejnih mreža, priključak pojedinačnih potrošača odnosno, kućni priključak u kombinaciji sa sistemom kompozitnih cijevi RAUTHERMEX
 • Priključak odnosno, raspodjela toplotne energije iz namjenskih energana, postrojenja za proizvodnju drvene celuloze i kotlova na biomasu za pojedinačne potrošače
 • Instalacija spolja postavljenih toplotnih pumpi vazduh-voda, sistema grijanja na pelat ili akumulacionih elemenata
 • Raspodjela toplote unutar industrijskih i rashladnih postrojenja, u staklenicima i proizvodnim pogonima