Grijanje plivajućih podova

Opis

Prijatno temperirana površina sportskog terena ostvarena ugradnjom površinskog grijanja

Zahtjevi arhitekata i projektanata za temperiranim podnim površinama u sportskim dvoranama se na osnovu sportsko-medicinskih, energetskih i arhitektonskih saznanja sve više nameću.

Površinsko grijanje se integriše u podkonstrukciju plivajućeg poda. Zbog velike grijne površine obezbijeđen je prijatan temperaturni profil u cijeloj dvorani.

 • prijatno temperirana površina poda
 • ušteda energije zbog visokog udijela zračenja u prenosu toplote
 • smanjeno vrtloženje prašine
 • smanjeno strujanje vazduha
 • zbog načina polaganja cijevi bez ograničavajućeg uticaja na konstrukciju poda
 • niski investicioni troškovi

Prednosti

Prednosti

 • odvojene konstrukcije plivajućeg poda i podnog grijanja, tako da je omogućeno naknadno saniranje konstrukcije poda bez demontaže podnog grijanja
 • brza i jednostavna montaža zbog polaganja sa unaprijed presovanom izolacijom i fleksibilnih RAUTHERM S cijevi
 • polaganje u meandru obezbijeđuje ravnomjerni temperaturni profil hale
 • obezbijeđeni razmaci polaganja pomoću RAUFIX šine
 • bez opterećenja krovne konstrukcije pri instalaciji, modernizaciji i renoviranju, a time veća sloboda projektovanja građevinskog korpusa
 • minimalna koncentracija toplote u gornjem sloju ispod krovne konstrukcije i time nizak nivo toplotnih gubitaka u zoni krova
 • bez formiranja temperaturnih/zračećih polja zbog ravnomjerne raspodjele temperature

Varijante

Varijante

 • Podno grijanje plivajućih podova sa industrijskim razdjelnikom

  Za primjenu kod površinski elastičnih sportskih podova, prema zahtjevima u odnosu na kapacitet. Priključak RAUTHERM S-cijevi 20 x 2,0 mm ili 25 x 2,0 mm vrši se pomoću REHAU industrijskog razdjelnika.
 • Podno grijanje plivajućih podova sa sistemom razdelnika cijevi

  Optimiziranje razlike pritisaka u sistemu kroz priključak RAUTHERM S cijevi 25 x 2,3 mm na sistem razdjelnika prema „Tichelmann principu“. Individualna izrada sistema razdjelnika u skladu sa lokalnim uslovima i parametrima.

Program isporuke

Program isporuke

 • prefabrikovana izolaciona ploča
 • RAUFIX-šina
 • RAILFIX-šina
 • igla za pričvršćivanje
 • industrijski razdjelnik
 • razdjelnik prema Tichelmann principu