Sistem za sanaciju 10

Opis

Sistem za sanaciju 10 - brzo i fleksibilno

Sistem za sanaciju 10 u kombinaciji sa tečnim masama za izjednačavanje i nivelaciju, posebno pogodan za saniranje malih stambenih prostorija, jer može da se položi na postojeće podne obloge kao što su pločice ili košuljica.

Karakteristike:

 • sistem za mokri postupak polaganja na pod
 • pogodan za grijanje / hlađenje
 • u kombinaciji sa masama za izjednačavanje kao sistem za sanaciju malih površina
 • razmaci polaganja od 2,5 cm i višestruke kombinacije
 • odgovarajući za sledeće cijevi i pripadajući program fazonskih komada:

  RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
 • za jednostavno polaganje i sigurno fiksiranje RAUTHERM S cijevi na postojeće podloge, npr. pločice i košuljica
 • na području zaokretanja primjena dvostrukog držača 10

Prednosti

Prednosti

Pregled prednosti sistema:

 • jednostavna struktura sistema
 • brzo i varijabilno polaganje na šine zbog tehnike spajanja bez alata
 • precizno fiksiranje šina na postojeću podlogu pomoću šarafa sa upuštenom glavom, odnosno odgovarajućih uobičajenih materijala za prišćivanje
 • sigurno fiksiranje cijevi za poštivanje standardizovanih razmaka polaganja -> visok nivo kvaliteta polaganja i sigurnosti
 • ekstremno niska visina ugradnje od min. 23 mm zbog upotrebe masa za izjednačavanje prema uputstvu proizvođača
 • posebno pogodan sistem za sanaciju malih površina
 • mogućnost polaganja na postojeću podnu oblogu (npr. pločice i košuljica)

Program isporuke

Program isporuke

Kompletan sistem za sanaciju 10 dopunjuju slijedeće sistemske komponente:

 • RAUTHERM S cijev 17 x 2,0 i 20 x 2,0 kao priključni vod
 • stezna šina 10 i dupli držač 10
 • cijevna vođica 90° sa formiranim držačem
 • ivična izolaciona traka 80 mm
 • profil za dilatacione fuge