ARMAPAL armiranje asfalta

Opis

ARMAPAL - armiranje astfalta u izgradnji saobraćajnica i aerodroma

ARMAPAL omogućava trajnu i ekonomski povoljnu sanaciju.

ARMAPAL je tekstil od staklenih vlakana za armiranje bitumenskih saobraćajnih površina. Zahvaljujući visokoj otportnost na kidanje ova armaturna textilna mreža umanjuje naklonost asfaltnog sloja za stvaranje pukotina i kroz povećanje amortizacije istezanja na zatezanje produžava vijek trajanja asfaltnog sloja.

Mogućnosti primjene:

ARMAPAL je pogodan za slijedeća područja primjene:

 • Djelimična ili potpuna sanacija bitumenskih saobraćajnih površina za armiranje novog asfaltnog sloja, i za liveni asfalt
 • Proširenje asfaltiranih saobraćajnih površina za armiranje priključnog područja
 • Naknadna izgradnja kanala za cijevi i vodove kod bitumenskih saobraćajnih površina za armiranje površina iznad ivica kanala
 • Prerađivanje betonskih saobraćajnih površina sa bitumenskim slojem prekrivača za armiranje novog prekrivača preko cijele površine

Prednosti

Prednosti

ARMAPAL G i GL kao armaturni elementi za asfaltni sloj u izgradnji saobraćajnica i aerdroma pružaju slijedeće prednosti:

 • Preuzimanje zatezanja na istezanje koje se javlja u bitumenskom gornjem sloju i razgradnja istih preko veće površine
 • Smanjenje stvaranja refleksivnih pukotina
 • Poboljšanje sposobnosti dinamičkog opterećenja i ponašanja uslijed zamora bitumenskih slojeva
 • Odlaganje nastanka refleksivnih pukotina
 • Odlaganje stvaranja pukotina kroz priključne fuge prilikom proširivanja saobraćajnih traka i kanalizacionih rovova
 • Produžavanje intervala za sanaciju 3 do 4 puta u odnosu na nearmirani asfalt
 • Trajno gledano značajna redukcija troškova sanacije
 • Izuzetno malo istezanje pri lomu od ca 2%, i zbog toga sposobnost preuzimanja zatezanje na istezanje i kod asfaltnih slojeva gde je dozvoljeno minimalno istezanje (u suprotnosti sa rešetkama od plastike ili filca)
 • Otpornost na visoke temperature do 840 °C, a na osnovu toga pogodno i za ugradnju kod livenog asfalta
 • Armirane površine se kasnije mogu bez problema skidati glodanjem i materijal sa ARMAPAL-om dobijen tim postupkom se može ponovo koristiti
 • Ekološki neutralno

Program isporuke

Program isporuke

Ponuđeni program isporuke pokriva sve slučajeve primjene:

 • ARMAPAL G 5/5, otvorena rešetka sa min. 50 kN/m zatezne čvrstoće uzdužno i poprečno
 • ARMAPAL G 10/10, otvorena rešetka sa min. 100 kN/m zatezne čvrstoće uzdužno i poprečno
 • ARMAPAL GL 5/5, struktura rešetke preko cijele površine sa min. 50 kN/m zatezne čvrstoće uzdužno i poprečno
 • ARMAPAL GL 10/10, struktura rešetke preko cijele površine sa min. 100 kN/m zatezne čvrstoće uzdužno i poprečno
 • Širina rolne ARMAPAL: 1,12 m, 2,25 m i 4,50 m
 • Dužina rolne:
  • kod proizvoda sa 50 kN/m zatezne čvrstoće - 100 m
  • kod proizvoda sa 100 kN/m zatezne čvrstoće - 50 m