Grijanje & temperiranje

Spriječavanje nastanka leda i zadržavanje snijega uz pomoć toplote iz prirode

Poseban zahtjev u odnosu na saobraćajne površine, kao što su ulice, mostovi, željeznički peroni ili skretnice je spriječavanje nastanka leda i zadržavanje snijega tokom zime. Ispunjenje ovog zahtjeva omogućeno je primjenom REHAU sistema za temperiranje spoljašnjih površina, koji se zasniva na korištenju geotermalnih izvora energije.

Prednosti tokom zime:
-
smanjenje rizika od nezgoda
- unaprijeđivanje sigurnosti na površinama koje su podložne zaleđivanju
- bez troškova za so, mašine za čišćenje snijega i radnu snagu
- nema potrebe za primjenu soli, odnosno znatno redukovanja upotreba
- zbog automatizovane regulacije nema potrebe za angažovanjem radne snage

Prednosti tokom ljeta:
- povećanje dugovječnosti saobraćajnih završnih slojeva

- brža regeneracija tla zbog akumulacije sunčeve energije

- dopunsko snabdijevanje energijom postojećih infrastrukuta
- smanjenje nastanka kolotraga

- redukcija akvaplaninga

Primjena sistema za temperiranje spoljašnjih površina i korištenje obnovljivih izvora energije dovodi do značajne redukcije CO2-emisije, opterećenja životne okoline i oštećenja uslijed korištenja soli.

Na kritičnim saobračajnim površinama treba spriječiti nastanak leda i zadržavanje snijega tokom zime kako bi se obezbijedila maksimalna sigurnost. Ovo se omogućava ugradnjom kolektorskih cijevi, koje su priključene na obnovljivi izvor energije. Medijum za prenos toplotne energije cirkuliše u jednom sistemu, koji se sastoji od kolektorske cijevi, cirkulacione pumpe i geotermalne sonde ili neko drugo postrojenje za dobijanje geotermalne energije. Tokom zime toplota tla se transportuje u površinski sloj čime se spriječava nastanak leda i zadržavanje snijega. Ukoliko je za ovakva postrojenja neophodna dodatna energija ista se može obezbijediti putem toplotne pumpe u kombinaciji sa geotermalnim izvorom energije. Tokom ljeta kolektorske cijevi apsorbuju toplotu iz saobraćajnih površina, koju putem geosonda prenose u tlo. Ova toplotna energija dovodi do brže regeneracije okolnog zemljišta. Zbog hlađenja saobraćajnih površina one su otpornije na stvaranje kolotraga i samim tim dugovječnije.

Područja primjene:
-
željeznički peroni
- mostovi
- parking površine
- prilazi bolnicama i vatrogasnim stanicama
- utovarne rampe
- tuneli, ulaz/izlaz
- pješačke zone
- aerodrom: pista, terminali
- heliodrom