RAUDRIL PVC drenažna cijev

Opis

RAUDRIL PVC drenažna cijev
RAUDRIL PVC drenažna cijev

Punozidne cijevi, tunelskog oblika, za odvodnju u niskogradnji i izgradnji saobraćajnica prema DIN 4262-1, tip C2

RAUDRIL djelimično drenažne i višenamenske cijevi odgovaraju
DIN 4262-1, C2.
One su posebno pogodne za primjenu na području dinamičkih opterećenja (izgradnja saobraćajnica i aerodroma) i pod visokim pokrivačima i vertikalnim opterećenjima (deponije, podzemne garaže).

Često ispiranje cjevovoda kao i polaganje u posteljicu i ispunjavanje grubim zrnastim materijalom ne mogu da oštete kompaktnu cijev.

Karakteristike:

 • Standardne dimenzije djelimično drenažne cijvi DN 100 i 160, višenamenske cijevi DN 200, 250, 355

 • Slika perforacije djelimično drenažne cijevi: poprečna perforacija, naizmenični raspored perforacije preko 220° na tjemenu cijevi

 • Slika perforacije višenamenske cijevi: poprečna perforacija, naizmjenični raspored perforacije preko 107° na temenu cijevi

 • Standardna širina perforacije: 1,2 mm

 • Površina prodiranja vode > 50 cm²/m

 • Mogućnost statičkog proračuna prema ATV – DVWK – A 127

 • Boja: azurno plava

Prednosti

RAUDRIL PVC drenažna cijev
RAUDRIL PVC drenažna cijev

Prednosti

RAUDRIL drenažne cijevi od PVC-a su već decenijama sinonim za pouzdanu odvodnju u izgradnji saobraćajnica ili kod drenaže građevinskog zemljišta:

 • Visok učinak odvodnjavanja i oticanja
 • Spriječavanje stvaranja mulja i taloženja zahvaljujući glatkim unutrašnjim zidovima
 • Visoka sposobnost upijanja vode i odlične vrijednosti oticanja
 • Do 10% veća sposobnost upijanja vode u odnosu na glatke cijevi zbog poprečne perforacije u kombinaciji sa uzdužnim žlijebovima u sinusnom obliku
 • Jednostavno spajanje cijevi zbog ugradne dužine od 5 m sa predoblikovanim mufom
 • Opsežan program fazonskih komada
 • Dobra površina oslonca i visoka sigurnost ugradnje zbog forme u obliku tunela
 • Može se ispirati pod visokim pritiskom do 150 bar, veći pritisci ispiranja sa novijim postupcima

Program isporuke

RAUDRIL PVC drenažna cijev
RAUDRIL PVC drenažna cijev

Program isporuke

Sistemske komponente:

 • Djelimično drenažne cijevi DN 100 i 160
 • Više namjenske cijevi DN 200, 250, 355, zaptivanje sa kotrljajućim prstenom
 • Program fazonskih komada
 • Drenažni šaht DN 315 od PP-a, sa i bez pjeskolova - do 3 odlivna komada DN 100 ili 160 sa mufom, 90° sa adapterima za priključak na RAUDRIL
 • RAURECO Recycling revizioni šaht sa integrisanim RAUDRIL uloškom šahta